Undersøkelsen er ikke utformet for å rangere norske utdanningsinstitusjoner, og har heller ikke blitt brukt som det av Nokut, skriver administrerende direktør, Terje Mørland Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nokut rangerer ikke utdanningsinstitusjoner

Omdømme. Undersøkelsen om nordmenns oppfattelse av utdanningskvalitet sier ikke noe om hvordan Nokut selv vurderer kvaliteten ved norske utdanningsinstitusjoner, skriver administrerende direktør i Nokut, Terje Mørland.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nokut har nylig fått gjennomført en undersøkelse om nordmenns oppfattelse av utdanningskvalitet. Vi har stilt en rekke spørsmål, og det positive hovedinntrykket er at tilliten til det som foregår på universitetene og høgskolene er høy. Blant annet svarer mer enn 4 av 5 at de har et godt eller svært godt inntrykk av kvaliteten på norsk høyere utdanning. Så få som 15 prosent mener enkelte utdanningsinstitusjoner har spesielt dårlig kvalitet. Det mener vi det er verdt å informere om.

Nokut har oppfordret til å bruke tallene med forsiktighet. Det understreker jeg gjerne igjen.

Terje Mørland

En del av Nokuts samfunnsoppdrag er å bidra til at folk kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Derfor er det nyttig for oss å få en indikasjon på dette med jevne mellomrom. Ikke minst fordi det som oftest trekkes fram fra Nokuts aktivitet i mediene, er funn av sviktende kvalitet. Vi gjorde tilsvarende undersøkelser i 2015 og 2017, men da offentliggjorde vi ikke resultatene. Denne gangen har vi valgt å offentliggjøre enkelte hovedresultater.

Blant mange spørsmål har Kantar spurt respondentene om de kan nevne hvilke institusjoner de forbinder med høy kvalitet, og hvilke de forbinder med lav kvalitet. Dette har fått Dag Morten Dalen professor i samfunnsøkonomi ved BI, til å reagere. I Khrono skriver han at en slik rangering er lite informativ og ikke kan brukes konstruktivt av institusjonene i arbeidet med forbedring.

Det er vi helt enige med Dalen i. Derfor har vi heller har aldri gitt uttrykk for at svarene sier noe om den faktiske kvaliteten ved utdanningsinstitusjonene, men påpekt at det gir et innblikk i hva mannen og dama i gata tenker om dette. Undersøkelsen er ikke utformet for å rangere norske utdanningsinstitusjoner, og har heller ikke blitt brukt som det av Nokut.

Derimot mener vi det er interessant at nesten halvparten (46 prosent) nevner NTNU først når de skal nevne hvilken institusjon de forbinder med god kvalitet. Det er veldig høyt selv når vi tar institusjonens størrelse i betraktning. Derfor valgte vi å nevne det, selv om det ikke sier noe om hvordan Nokut vurderer kvaliteten ved NTNU.

Vi har selv bevisst ikke nevnt hvilke institusjoner folk forbinder med lavest kvalitet. Her er det langt færre som har en klar oppfatning, og vi ser ikke på det som spesielt interessant. Disse svarene er noe som har blitt trukket fram i pressen. For enhver kan be om å få innsyn i slike data og undersøkelser fra et offentlig forvaltningsorgan som Nokut.

Nokut har oppfordret til å bruke tallene med forsiktighet. Det understreker jeg gjerne igjen. Det kommer blant annet av at vi, i likhet med Dalen, mener undersøkelsen ikke er hensiktsmessige for å lage rangeringer over norske utdanningsinstitusjoner. Men vi gleder oss over at nordmenn har høy tillit universitetene og høyskolene, og mener det er nyttig informasjon for både sektoren og allmenheten.

Powered by Labrador CMS