Debatt Kristin Vinje

Nokut skal sikre kvalitet og skape tillit

Nokuts samfunnsoppdrag er å bidra til at samfunnet kan ha tillit til norsk høyere utdanning, skriver Kristin Vinje.

Fra 1. januar vil Kristin Vinje lede en litt annen organisasjon.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Når kalenderen viser 1. januar 2023 vil Nokut være en litt annen organisasjon. Etter en prosess som for Nokut startet i februar 2021, vil oppgavene vi har hatt knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning være flyttet over til HK-dir.

For NOKUTs del innebærer det at våre tjenester konsentreres om norsk høyere utdanning. Vår hovedoppgave blir å bidra til at norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning har god kvalitet.

Det er selvsagt trist for oss å miste mange dyktige og hyggelige kollegaer, men samtidig gir endringene oss en mulighet til å tenke litt nytt rundt hvordan vi skal jobbe med å sikre kvalitet ved norske fagskoler, høyskoler og universiteter.

Som en del av dette arbeidet har vi skrevet og vedtatt en ny strategi. Det har vært en god strategiprosess, der vi fått nyttige innspill fra blant annet utdanningsinstitusjoner, studenter og arbeidslivsorganisasjoner. Disse har vi lyttet til, og flere av innspillene er tatt med i strategien.

Høy utdanningskvalitet er en forutsetning både for fellesskapets evne til å kunne vurdere kunnskap og informasjon, ta i bruk og utvikle ny kunnskap og sikre fremtidig verdiskaping. På denne måten henger utdanningskvalitet tett sammen med samfunnets demokratiske beredskap, velferdssamfunnets evne til å utvikle seg videre på en bærekraftig måte, og samfunnets evne til å håndtere fremtidens samfunnsutfordringer.

Et gjennomgående trekk i den nye strategien er at vi ønsker å tilpasse virkemidlene våre på en måte som gjør at de oppleves som nyttige for utdanningsinstitusjonene i deres eget kvalitetsarbeid.

Vi skal sikre at Nokuts virkemidler for ekstern kvalitetssikring er treffsikre og bidrar til utvikling. Grunntanken er at kontroll og utvikling er sømløst knyttet sammen. Dette prinsippet, som også er en del av de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning, skal være fundamentalt for Nokuts arbeid.

Når vi fører tilsyn ønsker vi ikke bare å kontrollere at alt er i henhold til lover og forskrifter, vi skal også stimulere til utvikling av utdanningskvaliteten. Det samme gjelder når vi gjennomfører akkrediteringer, evalueringer og undersøkelser.

NOKUTs ambisjon er å sikre og bidra til å utvikle norsk utdanningskvalitet gjennom å være et fremtidsrettet og internasjonalt ledende kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

For å lykkes er vi avhengig av god dialog med utdanningssektoren. Utdanningsinstitusjonene og samfunnet må oppleve at det vi gjør er formålstjenlige og bidrar til kvalitetsutvikling. Det innebærer også at NOKUTs prosesser skal være transparente og gjennomføres uten unødig ressursbruk.

Videre må vi tilpasse virkemidlene våre etter utdanningsinstitusjonene. Det som kan ha god effekt på en mindre høyskole, treffer kanskje ikke like godt på et stort universitet, og vice versa. Enkelte institusjoner er avhengig av tettere oppfølging, mens andre er mer selvgående.

I alle tilfeller vil vi stimulere institusjonene til å stille høyere interne kvalitetskrav enn det som følger av nasjonale forskrifter. Samtidig vil vi jobbe for at flere institusjoner kan oppnå større fullmakter, og dermed få større ansvar for å sikre kvaliteten i utdanningene sine selv.

Nokut skal fremdeles være en pådriver for utdanningskvalitet. Vi skal aktivt formidle kunnskap om hva som bidrar til kvalitet og kvalitetsutvikling, og vi skal være en tydelig stemme som setter utdanningskvalitet på agendaen.

Dette skal vi gjøre ved å oppsummere og systematisere tilgjengelig kunnskap, og bruke den til å skape oppmerksomhet om gode praksiser, kvalitetsutfordringer og andre relevante temaer. Vi skal også fortsette med å lage møteplasser for å diskutere og dele erfaringer.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Et annet viktig moment i strategien er at Nokut skal kunne tilpasse seg endringer i samfunnet og utdanningssektoren, og være en pådriver for kvalitetssikring og -utvikling når det dukker opp nye typer studietilbud.

Det gjelder for eksempel utvikling av digitale, desentraliserte og fleksible utdanningsløp, samt kortere og spissede studietilbud som svarer på spesifikke behov for kompetanseutvikling.

Vi skal også følge med på hva som skjer i det europeiske utdanningslandskapet, med blant annet europeiske universitetsallianser. Dette er blant temaene vi skal ta opp på Nokut-konferansen 26. januar. Konferansen har tittelen «Neste trekk - Hvordan sikre og utvikle utdanningskvalitet i fremtiden?»

Summen av alt som er beskrevet i strategien skal sørge for at Nokuts arbeid sikrer kvalitet, og med det bidrar til at samfunnet kan ha tillit til at landets fagskoler, høyskoler og universiteter leverer gode utdanninger.

Etter 20 år som kvalitetssikringsorgan ser vi frem til å fortsette vårt arbeid i samarbeid med resten av utdanningssektoren og samfunnet rundt.

Powered by Labrador CMS