Rektor Hanne Solheim Hansen og Nord universitet risikerer å miste universitetsstatusen. Foto: Hilde Kristin Strand

Nord kan miste universitetsstatusen om to år

Akkreditering. Et av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet oppfyller ikke kravene for akkreditering, konkluderer sakkyndig komite i Nokut. Derfor kan de miste universitetsstatusen etter to år.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Den sakkyndige komiteen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), som har vurdert doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, har konkludert med at programmet ikke oppfyller gjeldende krav for akkreditering.

Jeg er ikke redd for at vi vil miste universitetsstatusen.

Reid Hole

Fakta

Dette er saken

Nokut varslet i 2018 om en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Denne er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Som en del av revideringen leverte Nord universitet i mars 2019 en egenrapport. Den innleder kort med en beskrivelse av Nord universitet og faglig profil, en beskrivelse av ph.d.-programmet, fagområdet og videre utvikling.

Som ved alle former for Nokut-tilsyn, er det oppnevnt en sakkyndig komité. Denne har ansvar for å utarbeide en rapport som skal overleveres administrasjonen i Nokut.

Før Nokut skal gjøre sin endelige konklusjon og sender sin konklusjon for vedtak i NOKUTs styre, får Nord universitet anledning til å komme med institusjonskommentarer innen 6. januar.

Nokut styrebehandler saken 13. februar 2020.

Dersom styret fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil Nord få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak for å rette opp i manglene.

Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet.

Det kan også føre til at Nord mister universitetsstatusen.

På bakgrunn av dette kan de miste universitetsstatusen. Det er fordi alle universitet må ha minst fire akkrediterte doktorgradsprogrammer for å kunne ha statusen som universitet i Norge.

Rapporten er nå oversendt Nord universitet for uttalelse. Det er NOKUTs styre som skal fatte vedtak i saken, skriver Nokut i en pressemelding.

— Dette er en grundig og konstruktiv rapport, men med et stort alvor. Dette er et godt utgangspunkt for videreutvikling av doktorgradsprogrammet, sier prorektor for forskning og utdanning ved Nord universitet, Reid Hole, til Khrono.

— Ble du overrasket over konklusjonen til komiteen?

— Nei, jeg ble ikke overrasket. Dette er ett nytt fagfelt og område, og programmet har fått et kritisk blikk fra Nokut. Det vil være en styrke dersom vi kan rette oss inn mot det som komiteen nevner i rapporten. Vi vil sette i gang med arbeidet allerede nå, sier Hole.

Oppfyller ikke kravet til vitenskaplig helhet

Den sakkyndige komiteen konkluderer med at området for doktorgraden ikke er tilstrekkelig definert og avgrenset, og at kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke er oppfylt.

Reid Hole er prorektor forskning og utdanning ved Nord universitet. Foto: Arne Finne, Nord universitet

Dette gjør at det heller ikke er mulig å vurdere om universitetet har et fagmiljø som dekker de sentrale delene i doktorgradsprogrammet. Komiteen har videre konkludert med at det ikke er dokumentert tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå.

Frist på to år for å redde universitetsstatus

Saken skal etter planen behandles av Nokuts styre i starten av februar 2020. Dersom styret fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil Nord få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak for å rette opp i manglene.

Dersom vilkårene for akkreditering fortsatt ikke er oppfylt når fristen går ut, vil Nokut trekke tilbake akkrediteringen av doktorgradsprogrammet. Da må Nord umiddelbart trekke studietilbudet tilbake og legge til rette for at stipendiatene kan fullføre doktorgradsprogrammet ved en annen institusjon.

Dette scenarioet vil dessuten innebære at Nord universitet sitter igjen med bare tre doktorgradsprogrammer. For å være akkreditert som universitet er det bl.a. krav om minimum fire doktorgradsprogrammer.

Nybø: — Ikke et alternativ å miste universitetsstatusen

Forskning- og høgere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener nå at universitetet må ta grep.

Statsråd Iselin Nybø sier Nord universitet nå må ta grep. Foto: Øystein Torheim

— Det er første gang et norsk universitet står i en situasjon hvor de risikerer å miste universitetsstatusen sin. Det er alvorlig, og viser at Nord universitet står i en krevende situasjon. Det er helt nødvendig for universitetet å ta grep, sier Nybø til Khrono. Hun legger til:

— Det verken er eller kan være et alternativ å miste universitetsstatusen og gå tilbake til å være en høyskole. Det vil være dramatisk for rekruttering både av dyktige fagfolk og studenter.

Prorektor for forskning og utdanning ved Nord universitet, Reid Hole, har troen på at de skal klare å rette opp i doktorgradsprogrammet.

Jeg er ved god tro. Dette er det mulig å rette opp i og det vil være med å heve kvaliteten på programmet. Jeg er ikke redd for at vi vil miste universitetsstatusen, sier Hole.

Ansatte varslet Nokut

Det var ansatte ved det aktuelle doktorgradsprogrammet som varslet Nokut om det de mente var mangler i programmet. De startet å sende bekymringsmeldinger allerede i 2016.

Professor James Nicholas McGuirk har tidligere bekreftet overfor Khrono at han allerede i 2016 sendte en bekymringsmelding til Nokut fordi han mente at ledelsen ved Nord universitet etter fusjonen, som skjedde fra 1. januar 2016, la opp til så store endringer av programmet at det ikke lenger var i tråd med Nokuts akkreditering.

Konflikten rundt doktorgradsprogrammet toppet seg etter fusjonen i 2016 da Profesjonshøyskolen ved tidligere Universitetet i Nordland, ble delt i to, et lærerfakultet og et helsefakultet. Og dragkampen om innflytelse over PhD-programmet startet mellom Senter for praktisk kunnskap (SPK) som hadde ansvaret og de to nye fakultetene og deres dekaner som ønsket å overta hovedansvaret.

Enig i konklusjonene

McGuirk sier til Khrono mandag ettermiddag at konklusjonene til Nokuts sakkyndige komité samsvarer med det han og andre ved Senter for praktisk kunnskap har sagt fra om.

— Det er en bekreftelse på det vi har sagt siden 2016, da jeg var leder ved senteret og programansvarlig for doktorgradsprogrammet, sier han.

— Vi mente at den vitenskapelige enheten i programmet ikke ble ivaretatt etter 2016, og heller ikke ble kompensert av andre tiltak. Det er akkurat det Nokuts sakkyndige peker på, sier han.

— Hva tror du om framtiden til programmet?

Professor James Nicholas McGuirk ved Nord universitet. Foto: Nord universitet

— Programmet får kritikkk, uten tvil, men dette er også en mulighet for oss til å få en god faglig prosess, hvor vi kan få fram og tydeliggjort hva som er programmets kjerneområde, sier McGuirk.

Opptatt med PhD-studentene

Professor Johan Arnt Myrstad og kollega Jan Selmer Methi varslet Nokut i juli 2018 om det de mente var vesentlige endringer i PhD-programmet i forhold til de kravene Nokut satte under akkrediteringen i 2009.

Myrstad og Methi mente blant annet at de to nye fakultetene ikke hadde kompetanse eller kapasitet til å akkreditere egne doktorgradsprogram. Senteret mente at dekanene var i ferd med å omgjøre programmet til en felles doktorgrad for de to fakultetene, et såkalt fakultært doktorgradsprogram. Ifølge notater fra Myrstad og Methi var den endrete doktorgraden «blottet for ethvert særegent faglig innhold».

Førsteamanuensis Jan Selmer Methi kunne ikke kommentere rapporten fra Nokuts sakkyndige komité mandag. Han var opptatt med å kurse PhD-studenter på det aktuelle doktorgradsprogrammet i vitenskapsteori. Han sier til Khrono at han derfor ikke har fått lest rapporten ennå, men at han vil kommentere rapporten senere.

Heller ikke professor Johan Arnt Myrstad hadde anledning til å kommentere rapporten mandag, siden han var opptatt med undervisning for PhD-studentene og ikke hadde fått lest rapporten, opplyser han til Khrono.

Statsråden har inntrykk av at Nord tar saken på alvor

Denne saken var en av årsakene til at statsråden ønsket å møte styre for Nord universitet da de hadde styremøte i januar i år, opplyser Nybø til Khrono.

— Mitt inntrykk er at Nord universitet nå tar saken på høyeste alvor og jobber hardt og målrettet for å løfte kvaliteten generelt og har spesiell oppmerksomhet rettet mot dette doktorgradsprogrammet, sier Nybø. Hun legger til:

— I rapporten til de sakkyndige peker de på at det er satt i gang flere tiltak som kan bidra til å styrke den vitenskapelige kvaliteten. Også i departementets indikatorer ser vi en positiv utvikling.

(Saken er oppdatert kl 17 med kommentarer fra professor James Nicholas McGuirk ved Nord universitet)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS