Debatt tor egil førland

Norges minste og beste universitet: Ufikk

Vi søker Kunnskapsdepartementet om å bli Universitet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk: Ufikk.

Georg Morgenstiernes hus, der Ifikk er lokalisert, ligger i utkanten av universitetsområdet. Bygningen (som er totalrenovert for få år siden og dermed ikke vil gi nye byggeskandaler) sees ikke engang fra rektors kontor. Vi er periferi, skriver Tor Egil Førland.
Georg Morgenstiernes hus, der Ifikk er lokalisert, ligger i utkanten av universitetsområdet. Bygningen (som er totalrenovert for få år siden og dermed ikke vil gi nye byggeskandaler) sees ikke engang fra rektors kontor. Vi er periferi, skriver Tor Egil Førland.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Statsråd Ola Borten Moe har satt ned et utvalg som skal vurdere om det skal bli lettere å bli universitet. Som leder for Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (Ifikk) ved UiO synes jeg ideen er glimrende.

Jeg vil allerede nå be om at mitt institutt får universitetsstatus. Vi søker Kunnskapsdepartementet om å bli Universitet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk: Ufikk.

Som statsråd fra et parti med 6 prosent oppslutning vet Borten Moe at det ikke er størrelsen det kommer an på. Det er styrken. Ifikk er sterkt nok i massevis. Vi er ikke avhengig av at kravet om fire doktorgradsutdanninger reduseres til ett.

Vi har doktorgradsutdanning i fire fag – fem hvis vi skiller mellom gresk og latin. Hvert år disputerer mellom fem og ti doktorander ved instituttet. Hvor mange disputerer ved Universitetet i Stavanger eller Nord Universitet?

Doktorutdanning er ikke det eneste, kanskje ikke engang det beste, tegnet på forskningsstyrke. Et universitet må – i alle fall ideelt – kunne vise til forskning av internasjonal klasse. For få år siden hadde vi et Senter for fremragende forskning. I fjor (og i forfjor) fikk Ifikk to forskerprosjekter for fornyelse i Norges forskningsråd. Det er to mer enn universitetene i Agder og Sørøst-Norge.

En del forsinket fikk vi dessuten et stort tverrfaglig fellesløft-prosjekt: det samme som Nord og UiA.

Nå blir det visst ikke så mye forskningsmidler å hente i NFR (Norges forskningsråd, red.anm.) fremover. Statsråden vil knyte igjen pengesekken. Men Ifikk får finansiering på en arena der kvalitetskravene er enda høyere: Det europeiske forskningsrådet.

Kjære Borten Moe, la Ifikk bli Uufikk: Utkantuniversitetet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tor Egil Førland, instituttleder ved IFIKK (Universitetet i Oslo)

Instituttet har fire ERC-prosjekter, inkludert et helt nytt Advanced Grant. Hvis Ifikk var Ufikk, ville det faktisk bare vært UiO, NTNU og UiB som hadde fått mer forskningsmidler fra EU. Ufikk vil verken bli Norges nordligste (UiT), lengste (Nord) eller bredeste (USN) universitet. Vi vil bli Norges minste – og beste. Small is beautiful: Nordens høyest rangerte universitet, Karolinska, er ett av de minste.

Menighetsfakultetet og Norges idrettshøgskole er blant dette landets minste institusjoner, men forskerne der publiserer mer enn noen andre. Ifikk er enda mindre – og publiserer enda mer.

Det er ett krav til: examen philosophicum. Ethvert norsk allmennuniversitet må ha exphil. Hvem er det som tilbyr exphil i Oslo? Det er Ifikk. Vi har allerede alt Nokut krever.

Men får Borten Moe det som han vil, er det ikke lenger Nokut som skal bestemme. Det er departementet. Og det er ikke like mange distriktsstemmer å hente på Blindern som i Nordland (Nesna) – eller på Lillestrøm (Campus Romerike).

Statsrådens begeistring for Lillestrøm viser at distriktspolitikk er et tøyelig begrep. Elastisiteten kan åpne for Ufikk. Vel er Blindern innenfor Ring 3. Men Georg Morgenstiernes hus, der Ifikk er lokalisert, ligger i utkanten av universitetsområdet. Bygningen (som er totalrenovert for få år siden og dermed ikke vil gi nye byggeskandaler) sees ikke engang fra rektors kontor. Vi er periferi.

Alle vet at Senterpartiet elsker utkanter. Å gi Ifikk universitetsstatus vil være god distriktspolitikk. Kjære Borten Moe, la Ifikk bli Uufikk: Utkantuniversitetet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS