De falske universitetene

Norske myndigheter ble varslet om de falske universitetene flere ganger

Fem ulike instanser ble varslet om virksomheten ved de falske universitetene drevet fra Norge, uten å gjøre nærmere undersøkelser.

Flere norske etater ble varslet om virksomheten til Aihan Jaf og Tarek Ibrahim. Her representert ved seksjonsjef i juridisk seksjon i Nokut, Håvard Tvinnereim (fra v.), utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsknings- og høyere utdanningsminister da varslet til Kunnskapsdepartementet ble mottatt, Iselin Nybø.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er oppdatert.

Khrono avslører i dag hvordan to norske statsborgere har opprettet hvert sitt falske universitet som har forgreninger til blant annet flere land i Midtøsten.

Les også: De falske universitetene

En omfattende runde med innsynsbegjæringer viser at flere etater har blitt gjort oppmerksom på virksomheten til Aihan Jaf og Tarek Ibrahim - uten å gripe inn.

Ett av de første varslene i sakskomplekset kom i et brev til Brønnøysundsregistrene.

I et brev sendt i april 2018 kontaktes Brønnøysundsregisterene med et varsel om Arab-European Center of Human Rights and International Law og Aihan Jaf. Varselet innehold blant annet opplysninger om en angivelig pengeoverføring til Aihan Jaf, via utlandet.

Videresendte ikke informasjon

I et svarbrev skriver Brønnøysundsregisterene at Enhetsregisteret ikke «fører kontroll over økonomiske og organisatoriske forhold i foreninger. Dette anser vi som interne forhold. Enhetsregisteret er ikke en tilsynsmyndighet».

— Brønnøysundregistrene gjør normalt ikke noe mer med slike saker enn å svare innsenderen av brevet, slik vi gjorde i denne saken. Eventuell politianmeldelse må inngis av de som mener at det foregår noe ulovlig som bør bli etterforsket, svarer Margrethe Meyer Trælvik, seniorrådgiver i Brønnøysundsregisterene.

Trælvik forklarer til Khrono at informasjonen i brevet ikke ble videresendt til andre myndigheter, da Brønnøysundsregistrene ikke har praksis for det i slike saker.

— Hvorvidt vi burde ha en slik praksis er noe vi kan ta opp til vurdering, svarer Trælvik.

Brev fra egyptiske ambassaden

I slutten av november 2019 sendte sågar Egypts ambassade i Norge to forespørsler til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) og det norske Utenriksdepartementet (UD).

I brevet stiller ambassaden spørsmål ved to av Tarek Ibrahims organisasjoner, Bay Ridge University og Norwegian International Organization for Justice and Peace (Internasjonal Organisasjon for Rettferdighet og Fred). De ønsker å vite om sistnevnte er en veldedighetsorganisasjon og stiller spørsmål ved samarbeidet mellom de to organisasjonene.

«Internasjonal Organisasjon for Rettferdighet og Fred påstår at de samarbeider med Bay Ridge Unversity Oslo og gir ut ''Honorary Doctorate'' certification som er stemplet og signert av UD i Norge.

Spørsmålet vårt her er om dere kan bekrefte at Internasjonal Organisasjon for Rettferdighet og Fred er en veldedighetsorganisasjon som er non-profit», skriver ambassaden i brevet.

I sitt svar skriver Nokut at de ikke kan si mye om spørsmålet fordi de gir rådsuttalelser om høyere utdanning.

De svarer dog: «Når det gjelder Bay Ridge University Oslo – det fremstår som en «diploma mølle»».

«Diplommølle» er en betegnelse som brukes for organisasjoner som deler ut diplomer og vitnemål mot betaling. Nokut har tidligere gått ut og advart mot denne typen virksomheten og har kalt det en «trussel for samfunnet».

Avsluttet saken

I et annet brev sendt 9. desember 2019 til Kunnskapsdepartementet og senere til Nokut fortelles det om Oslo Internasjonale University og hvordan organisasjonen misbruker Norges omdømme i verden ved å fremstille seg som et universitet.

Det blir også advart mot Aihan Jaf, mannen bak «universitetet» og hans andre organisasjoner.

I sitt svar sendt 24. januar i år ber Nokut Jaf om en redegjørelse for organisasjonen, De skriver at det er et brudd på Universitets- og høgskolelovens § 7-2 å omtale seg som et universitet uten akkreditering.

Kort tid etterpå informerer Jaf om at organisasjonen er slettet. Med dette er saken avsluttet i Nokut.

Hva er grunnen til at man ikke gransket dette nøyere?

— Grunnen til det var at det ulovlig forholdet opphørte. Nokut har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr, men slik saken fremsto anså vi ikke det som nødvendig. Det er også basert på tidligere praksis da Kunnskapsdepartementet hadde tilsynsansvaret, sier seksjonsjef i juridisk seksjon i Nokut, Håvard Tvinnereim.

I denne saken virket det som uvitenhet og ikke noe de nødvendigvis gjorde med vilje.

Håvard Tvinnereim, seksjonsjef i juridisk seksjon i Nokut

— Uvitenhet

For at Nokut skal kontakte politiet må det foreligge konkrete opplysninger om straffbare forhold, opplyser Tvinnereim.

— Det må være noe mer ved saken for at vi skal gjøre det. I denne saken virket det som uvitenhet og ikke noe de nødvendigvis gjorde med vilje, sier Tvinnereim.

— Nokut er ute i mediene og advarer mot diplommøller titt og ofte. Hvordan jobber dere opp mot problemstillingen?

Vi reagerer på varsler når vi får det, der vi gjør en konkret vurdering i hver enkelt sak. Hvordan vi håndterer det kommer an på opplysningene vi sitter med. Vi har også vår egen overvåkning, forklarer Tvinnereim.

Også Drammen tingrett ble varslet om Aihan Jaf og hans virksomhet.

— I denne saken har flere ulike etater blitt kontaktet med varsler om de samme personene. Hvordan er kommunikasjonen mellom etatene?

— Ser vi at en sak berører en annen etat, informerer vi. For vår del har vi et systematisk samarbeid med Lånekassen og Kunnskapsdepartementet, og tett dialog med Forbrukertilsynet. Men varsler sendt til tingretten, som du beskriver, vil det ikke være vanlig at det kommuniseres til oss, sier Tvinnereim.

Henviser til Nokut

Kunnskapsdepartementet opplyser at det er vanlig praksis at departementet oversender denne typen henvendelser til Nokut, som har ansvar for å føre tilsyn med studiekvaliteten.

«Det er i tråd med vanlig praksis at henvendelser om påståtte brudd på regler i universitets- og høyskoleloven oversendes til slik vurdering og eventuell oppfølging. Departementet har ikke selv grunnlag for å vurdere om ulike påstander om den aktuelle institusjonen medfører riktighet eller ikke», opplyser Kunnskapsdepartmentet i en e-post.

Kunnskapsdepartementet henviser til Nokut for ytterligere kommentarer.

Kontaktet Utenriksdepartementet

I et annet brev til Utenriksdepartementet sendt et par uker senere spør ambassaden om akkrediteringen til Bay Ridge University.

I brevet poengterer den egyptiske ambassaden at «universitetet» har UDs stempel og spør om validiteten.

Brevet ble starten på en runddans i det norske systemet, der UD sendte forespørselen videre til Justisdepartementet som videresendte til Kunnskapsdepartementet, som kan svare, etter å ha vært i kontakt med Asker og Bærum tingrett, at en notarialbekreftelse sier ingenting annet enn at signaturen på brevet er rett.

På dette tidspunktet har den egyptiske ambassaden allerede fått tilbakemelding fra Nokut.

Utenriksdepartementet har ikke hatt anledning til å besvare spørsmål fra Khrono i denne saken.

(Saken er oppdatert 26. august kl. 09.15: Lenken til Internasjonal Organisasjon for Rettferdighet og Fred var feil og linket til feil organisasjon.)

Powered by Labrador CMS