UiT: Boikott ikke aktuelt

Sveinung Engeland
uit nyhetssenteret akademisk boikott

Styret ved UiT Norges arktiske universitet diskuterte torsdag UiTs posisjon i forhold til krigen i Gaza.

UiT har ingen avtaler med israelske universiteter og har heller ingen planer om å inngå slike avtaler, går det fram av en orientering som rektor Dag Rune Olsen la fram for styret.

Holdningen i styret er, i tråd med rektors orientering, at akademisk boikott ikke er et aktuelt virkemiddel: Det mener akademisk boikott bryter med prinsippet om at ansatte og studenter selv skal bestemme hvordan og med hvem de vil samarbeide, og vil ikke være forenlig med UiTs lovpålagte oppgave om å verne om akademisk frihet.

Videre mener både rektor og styret at det er svært begrenset hva UiT kan gjøre når det gjelder innkjøp fra Israel-relaterte leverandører.

-Vår bedømmelse er at innkjøpsboikott er utenfor det vi har lovlig grunnlag for. Vi har likevel en mulighet for å vektlegge kriterier som for eksempel respekt for menneskerettigheter når vi inngår avtaler, sa Olsen på styremøtet.

Han påpekte også at UiT for en del av innkjøpene er bundet av felles avtaler gjennom Statens innkjøpssenter, men sa at han gjerne tar en dialog om å innpasse slike kriterier der også.

Styret gjorde ikke noe vedtak i saken, men nøyde seg med å gi støtte til rektors orientering.

Rektor Dag Rune Olsen mener universitetet ikke har lov å innføre innkjøpsboikott.
Powered by Labrador CMS