To av tre jobbet ved siden av studier

Elise Lystad
student nyhetssenteret

To av tre heltidsstudenter hadde betalt arbeid ved siden av studiene i 2022, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel som tar for seg tall fra europeisk studentundersøkelse. 

Eurostudentundersøkelsen kartlegger forhold for studenter i Europa. Der kommer det fram at det er vanlig for studenter i Norden å ha betalt arbeid ved siden av studiene. I 2022 var det 46 prosent av svenske studenter som jobbet ved siden av studiene, i Danmark 52 prosent og på Island 76 prosent.

Eldre studenter, altså over 30 år, jobbet dobbelt så mye som de yngre studentene, under 22 år. De eldre studentene jobbet i snitt 14 timer i uken, mens snittet for de yngre var 7 timer.

Det er forskjeller mellom ulike studenters fagfelt og hvor mye de jobber. Innenfor helsefag studeres og jobbes det mest totalt, med rundt 36 timer studier og 10 timer jobb i uka. Innenfor pedagogikk jobbes det nesten 12 timer i uka, og innenfor naturvitenskapelige fag jobber studentene kun snaut 6 timer i uka. Til gjengjeld bruker den siste gruppen mest tid på studier, cirka 37 timer i uka.

Analyser gjort av SSB viser at en student i snitt vil studere 14 minutter mindre for hver time de jobber. Dermed vil en student som jobber 20 timer i uka i snitt bruke 5 timer mindre på studier.

Powered by Labrador CMS