Vil gi fire millioner til romsenter

Hilde Kristin Strand
nyhetssenteret nyheter ekstern finansiering romforsking uit norges arktiske universitet

Institutt for elektroteknologi ved UiT Norges arktiske universitet, avdeling Narvik, står i bresjen for etableringen av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved navn Center for Sustainable Space Operations (CUSP).

UiT avdeling Narvik har på vegne av prosjektet søkt fylkeskommunen og fått tilskudd til etableringen.

Med forbehold om at søknaden om SFI CUSP støttes av Norges forskningsråd, tildeler fylkesrådet UiT Norges arktiske universitet inntil 4 millioner kroner i tilskudd til prosjektet fordelt over 8 år. Det melder NRK.

– Det ligger et stort potensial i næringsutvikling i romsektoren fremover. En etablering som denne vil gi forskningsmessig tyngde og bidra positivt til oppbygging av en romindustri i regionen, gitt målrettet satsing for økt aktivitet ved UiT Narvik og Andøya Space.

Det sier fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Bjørn Larsen (Frp), i en pressemelding.

Senteret planlegges oppstart 1. januar 2026 og vil ha en levetid på åtte år.

Senteret skal etableres i samarbeid med NTNU som en akademisk partner, Norce som et forskningsinstitutt med tilknytning til randsonen mellom akademia og næringsliv, samt industripartnere.

Powered by Labrador CMS