Lønnsoppgjøret

NTL ber alle medlemmer stemme nei. Gjør de det, blir det streik

NTL-medlemmer ved universiteter og høgskoler kan likevel bli tatt ut i streik i juni etter at fagforeningen har bedt sine medlemmer stemme nei til resultatet.

Lederen av NTL ved Universitetet i Oslo, Natalia Zubillaga, omtaler resultatet av meklingen som dårlig, og oppfordrer medlemmene til å stemme nei.
Publisert

— Grunnen til at vi nå anbefaler våre medlemmer å stemme nei, er at dette er et veldig dårlig resultat som ikke treffer noen av våre medlemsgrupper, verken de med høy eller lav lønn, og som ikke vil gi noen reallønnsvekst.

Det sier Natalia Zubillaga, hovedtillitsvalgt og leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) sitt lokallag ved Universitetet i Oslo.

Hun får støtte av Thomas Ferstad, nestleder for NTL ved NTNU.

— I sum mener jeg at LO Stat har fått for lite gjennomslag for våre krav til at vi kan rettferdiggjøre å kanskje oppnå enighet om én tariffavtale i staten. Prisen her er for høy! sier han, og legger til at styret ved NTL NTNU først skal diskutere dette til uken.

Fakta

Lønnsoppgjøret mellom LO og staten

Dette ble LO/YS og staten enige om fredag :

  • Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.
  • Fordelingen sentralt/lokalt 25/75
  • Sentralt generelt tillegg på 0,75 % til alle
  • Lokal avsetning på 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomhet
  • En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten

Et godt stykke på overtid fredag morgen ble det klart at LO og staten hadde klart å bli enige i årets lønnsoppgjør, men enigheten er ikke så klokkeklar som det først så ut til.

I LO-systemet sendes lønnsoppgjøret ut på uravstemning for at medlemmene skal få si hva de mener om det som er blitt forhandlet fram på deres vegne. Og nå oppfordrer LO Stats største fagforening, Norsk Tjenestemannslag, altså sine medlemmer om å si stemme nei.

NTL har over to tredjedeler av medlemmene i LO Stat, og avgjørelsen om å ikke godkjenne resultatet må skje med to tredjedels flertall. Det betyr at dersom alle NTL-medlemmene gjør som de blir oppfordret til, så blir det streik likevel.

På sine nettsider skriver NTL at fristen for å melde inn resultatet av uravstemning til Riksmekleren er satt til 13. juni, noe som betyr at flere nå går noen usikre uker i vente før en eventuell streik.

Uenige i nesten alt

Mens NTL krever kronetillegg som i hovedsak gis sentralt, gikk LO Stat med på det motsatte. Det eneste NTL, LO Stat og staten virket å være enige om, var kravet om likelydende avtaler, noe som sendte Akademikerne og Unio ut i streik.

— Avtalen inneholder i liten grad bestemmelser som sikrer de ansattes lønnsutvikling. Nå legges det opp til at hoveddelen av lønnsdannelsen skal skje ved lokale lønnsforhandlinger, og der har vi ikke streikerett, fortsetter Thomas Ferstad ved NTNU.

Han påpeker at lokale forhandlinger også gjør det vanskelig å gjennomføre kollektive grep for å sikre for eksempel likelønn, noe han omtaler som uheldig og mener svekker tariffavtalen. 

— Vi vet at dette i større grad åpner opp for en markedsorientert og individualisert lønnsdannelse som favoriserer noen få på bekostning av de mange, i tillegg til at vi får et større innslag av «trynetillegg». Dette vil skape større lønnsforskjeller mellom ansatte som gjøre samme type arbeidsoppgaver.

Rundt en tredjedel av de organiserte ved NTNU er organisert i NTL.

— Det at staten også ensidig legger vekt på at lønnsfastsettelse skal foregå i prosent, vil også skape større og større lønnsforskjeller mellom ansatte. Det er ingen hemmelighet at det er en fordel å ha høy lønn i utgangspunktet ved prosentvise påslag, sier han.

Vil ikke bryte med LO Stat

Ved UiO er rundt 1300 ansatte tilknyttet LO Stat gjennom NTL.

— Er det ikke litt rart at LO Stat sier ja til en avtale som er stikk i strid med det fagforeningen til to tredjedeler av medlemmene i LO Stat krever?

— Jeg forstår problemstillingen, men dette henger sammen med hvordan LO Stat er organisert. Men for mange ville det nok vært naturlig at det forbundet som har den desidert største medlemsmassen, og som har de lokale tillitsvalgte som skal sitte i de lokale forhandlingene, også har mest de skulle sagt i de sentrale forhandlingene, sier Zubillaga ved UiO og påpeker at det demokratiske perspektivet også er ivaretatt nettopp gjennom uravstemningen. 

På spørsmål om hvorvidt uenigheten vil føre til at NTL bryter med LO Stat, svarer  NTL UiO blankt nei.

— Vi står stødig i LO. Vi er uenige om et viktig område, men den uenigheten tåler vi. Men det er frustrerende å se at et flertall i LO Stat kan akseptere et sånt forslag, sier hun.

Powered by Labrador CMS