NTNU

NTNU brøt loven. Innkalte ikke søker til jobbintervju

Søkere med funksjonsnedsettelse skal bli innkalt til intervju når de er kvalifiserte. Det skjedde ikke da Ole Marius Nesset søkte på stillinger ved NTNU.

Portrett av Ole Marius Nesset
— Mitt største håp er at min historie bidrar til at dette ikke gjentar seg igjen for noen andre, sier Ole Marius Nesset.

— Jeg ønsker å fortelle min historie slik at flere blir bevisste på hva som står i loven. Dette bør absolutt ikke skje igjen, sier Ole Marius Nesset. 

Trenger mye hjelp

Da han var 11 år, fikk han diagnosen LGMD, som er en muskelsykdom. Sykdommen forverret seg for om lag fem år siden, og Nesset trenger hjelp til mange dagligdagse aktiviteter, som å komme seg opp fra stoler og gå i trapper. Han bruker stokk så langt det er mulig for å vedlikeholde muskelmassen. 

At han har greid å fullføre studiene, ser han på som en bragd siden han har slitt mye med skolegangen i barndommen. Han bestemte seg for at selv om sykdommen har begrenset ham kraftig, så skulle den ikke stoppe ham. 

Nesset har gjort det svært bra på studiene og fikk karakteren A på masteroppgaven, som han tok ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR). 

Kom ikke inn på intervju

Da flere stillinger som stipendiat ved Det humanistiske fakultet ble utlyst, søkte han i fjor på to av dem. Der huket han av for at han har funksjonsnedsettelse. Han ble ikke innkalt til intervju for noen av stillingene selv om han i utgangspunktet var kvalifisert.

I forskrift til lov om statens ansatte heter det i paragraf 4 at arbeidsgiver skal innkalle til intervju minst én kvalifisert søker som oppgir å ha funksjonsnedsettelse. Å ikke gjøre det, kan også være brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. 

En av stipendiatstillingene Ole Marius Nesset søkte på, var knyttet til et forskerprosjekt ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Stillinga var midt i blinken for Nesset, siden han har skrevet om samme tema på masteroppgaven.

Tida gikk og han hørte ingenting. Han ble ikke innkalt til intervju, og fikk via Jobbnorge beskjed om at stillinga var besatt. 

NTNU beklaget

I første omgang foretok han seg ikke noe. Men da han heller ikke ble intervjuet til den andre stillinga som var en åpen utlysning fra fakultetet, reagerte han. 

Da han henvendte seg til fakultetet, fikk han et brev fra seksjonssjef Hege Kissten i HR-seksjonen der hun beklaget det som hadde skjedd. Hun opplyste at det var en saksbehandlingsfeil som gjorde at han ikke ble innkalt til intervju.

«Feilen som har skjedd er naturligvis svært beklagelig og burde ikke ha skjedd! Vi i HR-seksjonen vil gjennomgå våre rutiner slik at dette ikke gjentar seg i fremtiden», skrev Hege Kissten. 

Overraskende at de snubler

Ronny Selbæk Myhre som har vært veileder for Nesset, beskriver han som en veldig dyktig, selvstendig og seriøs student. 

— Han ble innstilt på fjerdeplass til slutt, så det er ikke sikkert han hadde fått jobben hvis han kom inn til intervju, men vi vet aldri. Det å få legge fram sin sak under et intervju, er en stor fordel. 

Myhre er overrasket over at fakultetet opptrådte i strid med lovverket i denne saken. 

— Det har vært svært mye fokus, høyst berettiget, de siste årene på rekruttering av kvinner. Det virker som det er eneste fokus. Når det er så stor vekt på inkludering og mangfold, er det overraskende at de klarer å snuble i en slik sak, sier universitetslektoren. 

Ole Marius Nesset på kontoret
En tilpasset kontorstol gjør at Ole Marius Nesset kan jobbe effektivt hjemmefra. I vinduskarmen: Filosofen Sokrates.

— Mange gir opp

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund kommenterer saken slik:

— Dersom en klart kvalifisert søker ikke blir innkalt og man kan spore manglende innkalling til funksjonshindringer, er det blank diskriminering. Det bør få konsekvenser for de ansvarlige. Reguleringa i forskriften er ikke til å misforstå. 

— Hører dere om mange slike tilfeller der arbeidsgiver bryter paragraf 4 i loven?

— Dette er nok ikke første gang vi hører om det, men jeg tror også mange bare gir litt opp. Det er opp til arbeidsgiverne, og særlig de statlige, å vise at de sørger for fordomsfri rekruttering og å følge forskriftene.

Ble silt ut etter første runde

Den andre utlysninga var det fakultetet som sto bak. Bedømmelseskomiteen fra instituttet ga prosjektbeskrivelsen beste vurdering, altså A. Likevel ble det heller ikke der noe jobbintervju på Nesset. 

Prodekan Terje Lohndal ved Det humanistiske fakultet skriver i en e-post til Khrono at han mener de to stillingene er veldig forskjellige. 

Når det gjelder den utlyste stillinga på fakultetet, var det over 150 søkere. Derfor foregikk vurderingene av søknadene i to trinn, opplyser han. 

Det første trinnet foregår ved instituttene, der prosjektsøknadene vurderes og plasseres i kategorier. Deretter videresendes søknadene som får A, og får en tverrfaglig vurdering. Da skjer det ofte at noen av disse ikke fullt ut er kvalifiserte i henhold til kriteriene, ifølge Lohndal. 

— Av de søknadene som fortsatt vurderes som kvalifiserte, innstilles aktuelle kandidater for intervju, forklarer han. 

Bilde av Terje Lohndal på kontoret sitt
Terje Lohndal er prodekan for forskning og formidling ved Det humanistiske fakultet på NTNU.

— Menneskelig feil

Ole Marius Nesset ble fortalt at prosjektbeskrivelsen hans var så omfattende og ambisiøs at den ikke var gjennomførbar innenfor rammene av en stipendiatstilling.

— Jeg hadde hatt større forståelse hvis jeg ikke var formelt kvalifisert for noen av stillingene jeg søkte på, men for meg er det påfallende at jeg har fått gode vurderinger to ganger uten å få tilbud om jobbintervju. 

NTNU har altså beklaget at Ole Marius Nesset ikke ble innkalt til jobbintervju til den stillinga som ble utlyst ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap. 

— Feilen skyldes ikke at vi ikke er klar over regelverket, men en menneskelig feil i form av mangel på oppmerksomhet, som gjorde at det dessverre ble glemt at han hadde meldt inn at han har funksjonsnedsettelse i søknaden sin, sier prodekan Terje Lohndal. 

— Kan det være at nettopp fordi søkeren hadde funksjonsnedsettelser, så lot dere være å innkalle ham til intervju? 

— Nei, det stemmer absolutt ikke. Det at han har en funksjonsnedsettelse, er ikke grunnen til at han ikke ble invitert til intervju. Vi er opptatt av å være inkluderende og mangfoldig, ikke bare fordi lovverket pålegger det, men fordi vi mener det er det som skaper den beste arbeidsplassen, sier Lohndal.

— Føles som neglisjering

Ole Marius Nesset håper det at han forteller hva han opplevde, kan føre noe godt med seg. 

— Til tross for at dette føles som en neglisjering, så vil jeg likevel framheve at jeg ikke bærer nag, for jeg tror ikke at dette har blitt gjort med vitende og vilje. Mitt største håp er at min historie bidrar til at dette ikke gjentar seg for noen andre.

Diskrimineringsnemnda har hatt flere tilfeller der søkere med funksjonsnedsettelser ikke har blitt innkalt til jobbintervju. De sakene Khrono har fått innsyn i, omhandler ikke universiteter og høgskoler. Der ser derfor ut til at ingen fra denne sektoren har klaget til nemnda på at de ikke kom inn til intervju. Nemnda behandler slike saker etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Noen av sakene har endt med oppreisningsbeløp for de som har klaget til nemnda. Beløpene har vært mellom 20.000 til 80.000 kroner.

Powered by Labrador CMS