koronasmitte

NTNU og UiT revurderer opplegget for studiestart

NTNU revurderer opplegg for studiestart, etter myndighetenes signaler om hjemmekontor. UiT skal diskutere eventuelle endringer ved studiestart som følge av Hurtigruta-saken. OsloMet er fortsatt blant de strengeste.

NTNU skal revurdere sine anbefalinger om hjemmekontor for ansatte i løpet av uka. Bildet er fra immatrikuleringen på Gløshaugen i august 2018, slik blir ikke studiestarten i 2020. Foto: Anders Mildestveit/NTNU
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På regjeringens pressekonferanse fredag gjentok direktør for Helsedirektoratet Bjørn Guldvog oppfordringen om hjemmekontor for de som kan.

— De som er avhengige av kollektivtrafikk i rushtrafikken for å komme på jobb, bør fortsatt vurdere hjemmekontoer, men man må avtale med arbeidsgiver, sa Guldvog og la til at det ville være klokt å legge til rette for hjemmekontor i bynære områder, blant annet.

Guldvog skisserte at det kan bli en ønsket normalsituasjon for dem som har anledning, helt fram til jul.

Disse signalene, og saken rundt Hurtigruta-smitten har fått NTNU og UiT til å sette studiestart og oppmøte for ansatte, på ny på dagsorden i sine lokale berdskapsledelser.

Etter det Khrono kjenner til hadde de fem eldste universitetene møte i dag, mandag der nettopp korona og smittesituasjonen foran oppstart av det nye studieåret var tema.

— Nye beskjeder i løpet av uka

På sine nettsider har NTNU skrevet at fra 10.august blir hovedarbeidsplassen til de ansatte på campus. Dette kan det bli en endring på.

Ida Munkeby er organisasjonsdirektør på NTNU. Hun svarer til Khrono i en e-post mandag:

— Det var vår vurdering før vi gikk inn i sommerferien at hovedarbeidsplassen skulle være på campus etter ferien. Vurderingen ble gjort ut fra at smitten virket å være under kontroll og samfunnet under gjenåpning, skriver Munkeby, men legger til:

— I løpet av sommeren har det skjedd en utvikling med økt smitte, og vi fikk rett før helgen nye signaler fra Folkehelseinstituttet som oppfordret til fortsatt bruk av hjemmekontor. NTNU har saken oppe til vurdering i beredskapsledelsen, og vil komme med signaler til ansatte i løpet av uken, skriver hun.

Etter det Khrono kjenner til har smitteutbruddet på Hurtigruta og en stor del personer i karantene i Tromsø, gjort at UiT Norges arktiske universitet også vil ta en ekstra vurdering av sine planer for studiestart i løpet av få dager.

Som planlagt i Bergen

Ved Universitetet i Bergen går alt som planlagt før sommerferien.

«Alle ansatte som ikke er i utsatte risikogrupper skal derfor vende tilbake til arbeidsplassen på campus igjen så snart som praktisk mulig. Men fortsatt skal en ved reiser til og fra arbeidsplassen unngå unødvendig belastning på offentlig transport», heter det i meldingen som gikk ut til alle ansatte ved UiB i juni år.

Assisterende universitetsdirektør, Tore Tungodden, bekrefter overfor Khrono mandag at dette fortsatt gjelder.

UiB vil i tillegg starte et partssammensatt arbeid for å utrede en fremtidig modell for bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden som et virkemiddel for teknisk og administrativt ansatte.

Rektor ved Høgskolen på Vestlandet skriver i en sms til Khrono at de fortløpende vurderer de råd som gis av myndighetene og Folkehelseinstituttet.

— Men så langt ønsker vi både ansatte og studenter tilbake til campus med de smittevernreglene som for tiden gjelder, skriver rektor Berit Rokne.

UiO vil ha alle på jobb 1.9.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, sier til Khrono at utgangspunktet for UiO er at alle skal møte på jobb fra 1.september.

— Vi har 30.000 studenter å ta vare på og som skal ha en forsvarlig undervisning og god utdanningskvalitet. Foreløpig er det ingenting som tilsier at vi skal endre det løpet vi har lagt, men som alle andre må vi vurdere situasjonen fortløpende, sier Stølen.

Rektor Stølen opplyser at beredskapsledelsen ved UiO har samtaler fortløpende og han har jevnlige møtepunkter om situasjonen.

Stølen legger til at arbeid hjemmefra må avtales med arbeidsgiver.

— Det vil gi oss oversikt, nok personale til å sikre at studentene blir fulgt opp og bidra til å tilrettelegge for smittervern.

Han trekker også fram at det er mange grunner til ikke å komme på jobb, så som hesle at man er avhengig av kollektivtransport i rushtid, og han tror derfor at en betydelig andel av de UiO-ansatte vil jobbe hjemmefra.

OsloMet: Halvparten på jobb

OsloMet publiserte i slutten av juni sine råd og retningslinjer for aktiviteten på campus, og er den strengeste av de institusjonene Khrono så langt har vært i kontakt med.

Asbjørn Seim, organisasjons- og virksomhetsdirektør, sier til Khrono at det er disse reglene fra juni som fortsatt gjelder ved landets tredje største universitet:

— Vi har laget regler som tilsier at 50 prosent av staben til enhver tid kan være fysisk på jobb. Det er avdelingsledernes oppgave å organisere dette, sier Seim.

Seim er fortsatt på ferie, men understreker at de som alle andre fortløpende vurderer utviklingen med tanke på behov for nye tiltak.

På pressekonferansen fredag sa også helsedirektør Bjørn Guldvog at han var bekymret for «de unge voksne» når det gjaldt smittevern.

— Vi ser at unge voksne ikke er like bevisste eller like flinke til å følge smittevernreglene, sa han, selv om han berømmet mange for å ta det på alvor.

Endringslogg:

04.08.2020, kl 7.33: Lagt til utdypende sitater med UiO-rektor, Svein Stølen.

Powered by Labrador CMS