Direkte

NTNU-styret diskuterer krigen i Gaza, økonomi og ansettelse av ledere

Utlysning av stillinger, dimensjonering av studieportefølje og krigen i Gaza er blant temaene når NTNU-styret møtes tirsdag.

Publisert

Tirsdag møtes NTNU-styret for siste gang dette semesteret til det som blir et maraton av et møte med over ni timer avsatt.

Styremøtet starter 08:00, men den delen av møtet som er åpent for offentligheten starter ikke før 08:55. Før den tid skal styret få en muntlig orientering fra Riksrevisjonen, en orientering fra rektor om saksbehandlingssystemer og diskutere fullmakter til å kjøpe areal i forbindelse med campussamling. 

Trøblete økonomi

I løpet av de neste timene skal styret blant annet få en orientering om den økonomiske situasjonen etter første tertial.

NTNU sliter, i likhet med de fleste andre, med økonomien etter en kombinasjon av lavere bevillinger og høyere utgifter. Flere fakulteter ligger også an til å måtte ta i bruk sluttpakker for å få nedbemannet raskt nok.

Et annet sparetiltak som er blitt nevnt, er sammenslåingen av institutter, og NTNU-styret får tirsdag presentert en sak om sammenslåing av Institutt for sosialantropologi og Institutt for geografi.

I den forbindelse skal også formalkravene til slike strukturendringer diskuteres.

Videre skal hele lederbuketten ved NTNU byttes ut til 1. august neste år, og prosessen starter allerede nå med styrebehandling av utlysningene til jobbene som prorektorer, dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet.

Konsekvensene av streiken vil også bli tema, i forbindelse med en søknad fra Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap om fullmakt til å lage en egen forskrift om betinget opptak. 

Forskriften skal gjelde for alle de som fikk eksamen berørt av streiken, og som derfor egentlig ikke har papirene i orden for å bli tatt opp til en toårig master. 

Totalt er 28 eksamener avlyst eller utsatt ved fakultetene. I tillegg kan det komme forsinkelser i sensur, skriver de i styredokumentene.

Gaza-krigen på dagsorden

Til slutt skal styret etter planen bruke en hel time på å diskutere krigen i Gaza.

I tillegg til et forslag til en uttalelse fra styret har anbefaler rektor styret å vedta at NTNU «i den nåværende situasjonen» ikke skal engasjere seg i noe institusjonelt samarbeid med israelske partnere, og at de skal støtte NTNU-forskere som ønsker å avvikle eventuelle pågående samarbeid med israelske partnere.

«Styret understreker at NTNUs forskere har full akademisk frihet og kan videreføre sitt samarbeid med israelske forskere.» skriver Rektor i forslaget til vedtak.

Videre foreslår ikke rektor å gjøre noe med avtalen universitetet har med Kongsberg Gruppen.

Powered by Labrador CMS