Styreleder Trine Syvertsen har mottatt varsel om kritikkverdige forhold ved OsloMet. Torsdag kommer saken opp i universitetsstyret. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ny varslingssak til OsloMet-styret

Varsling. Styret ved OsloMet behandler i dag et varsel om kritikkverdige forhold, sendt direkte til styreleder Trine Syvertsen. Rektor Curt Rice er foreløpig erklært inhabil i saken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I torsdagens møte skal styret ved OsloMet behandle en sak under tittel Varsel om kritikkverdig forhold. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 14, organinternt dokument.

Khrono har så langt ikke fått innsyn i sakspapirene, men styreleder Trine Syvertsen, som er utenlands, skriver i en kommentar formidlet av kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen:

— Jeg har mottatt et varsel fra en person som tidligere har sendt varsel om trakassering ved OsloMet. Varslet gjaldt flere navngitte personer. Varslingsnemndas leder fant da ikke grunn til å gå videre med saken til nemnda. Varsler har i denne omgang brakt inn noen nye momenter knyttet til rektors håndtering av saken. Hvordan saken skal behandles avgjøres på styremøtet 12. desember 2019, forklarer Syvertsen.

Varsler har i denne omgang brakt inn noen nye momenter knyttet til rektors håndtering av saken.

Trine Syvertsen

Khrono har spurt Syvertsen om dette handler om samme varslingssak som styret tidligere har behandlet, men dette avkrefter hun.

Etter det Khrono har grunn til å tro handler saken om en arbeidsmiljøkonflikt.

Rektor er foreløpig inhabil

Khrono har også spurt om hvorfor det er styreleder og ikke rektor som legger saken fram for universitetsstyret. Molandssveen skriver i eposten fra Syvertsen:

— I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at saken er fremmet av styreleder og at dokumentene er utarbeidet som ledd i styrets saksbehandling. Avgjørelse om innsyn i sakens dokumenter må behandles av styret, idet en foreløpig vurdering av saken er at rektor er inhabil. Så fremt styret er enige i dette, vil både han og administrasjonen være inhabil til å fatte vedtak i kravet om innsyn, jfr forvaltningsloven § 6. Styreleder har ikke selvstendig myndighet til å avgjøre krav om innsyn. Denne myndigheten ligger hos styret som vil behandle innsynsforespørselen på sitt møte 12. desember.

Syvertsen anbefaler meroffentlighet

Syvertsen legger til:

— I denne saken har jeg støttet meg på juridiske vurderinger og anbefalinger. Saken er journalført unntatt offentlighet etter reglene om organinterne dokumenter i offl § 14. Det vises også til OsloMets rutiner for håndtering av varslingssaker som gir løfter om konfidensiell behandling av varsler som et ledd i å oppmuntre til trygg varsling av kritikkverdige forhold.

Hun poengterer også:

— Samtidig vil jeg som styreleder anbefale styret å praktisere meroffentlighet og offentliggjøre saksdokumenter når styrets behandling av saken er avsluttet (med unntak av taushetsbelagte og andre opplysninger som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling i varslingssaker).

Skal behandle reglement for inhabilitet

Saken på dagsorden rett før denne saken rundt varsling er en sak om rutiner for habilitet.

I styremøte 8. mai 2019 behandlet styret en varslingssak mot rektor Curt Rice. Den handlet blant annet om rektors håndtering av en bekymringsmelding og en varslingsrapport knyttet til en og samme person, en person som ifølge daværende varslingsrapport rektor hadde et tettere forhold til «enn det som er ordinært for en ansatt på den ansattes nivå i organisasjonen».

Khrono omtalte saken i januar. Den handlet om at en ansatt tok med seg flere studenter på hyttetur og serverte vodka-shots og badet badstu nakne, blant annet.

OsloMet-styret sluttet seg til varslingsnemndas konklusjon om at rektors håndtering på enkelte punkter hadde vært uheldig, og man stilte den gangen spørsmål ved rektors habilitet.

Styret gjorde følgende vedtak:

«Styret ber om at det i arbeidet med varslingsordningen ved OsloMet utformes forslag til retningslinjer for styrets mottak og behandling av varslingsrapporter fra Varslingsnemnda, der saker sendes direkte til styret.»

I saksfremlegget fra styreleder til styret fremgikk det også:

«Styret forventer at det finnes rutiner og prosedyrer som beskriver hvordan OsloMet håndterer ulike saker der rektor er inhabil. Det foreslås at dette utarbeides.»

Dette er bakgrunnen for at styret nå skal vedta nye rutiner rundt varsling og habilitet.

Styret trer inn når rektor er inhabil

I saksframstillingen til styremøtet torsdag 12.12.19 heter det at forslaget innebærer at saker der rektor er inhabil oversendes formelt av rektor til styret og at styret avgjør videre saksbehandling.

Se også: Her er vedtaksforslaget

Videre innebærer forslaget at styret treffer avgjørelse i saker der rektor er inhabil.

Det heter også i saksframlegget at det er konkludert med at styret vil kunne benytte administrasjonen underordnet rektor til saksforberedelse, selv om rektor er inhabil.

Administrasjonen vil imidlertid ikke kunne treffer realitetsavgjørelser eller viktige prosessuelle beslutninger, jf. reglene om avledet inhabilitet i forvaltningsloven § 6, 3. ledd, heter det videre i papirene.

Det er advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) som har hjulpet OsloMet med forberedelsene i dagens sak.

Advokatene skriver i sin utredning at de anbefaler at styreleder tar en aktiv prosesslederrolle i saker der rektor er inhabil og at styreleder og eventuelle andre styremedlemmer gis fullmakt til å saksforberede saker for styret mellom styremøter.

De foreslår videre at styret gir styreleder eller andre styremedlemmer budsjettdisponeringsmyndighet og fullmakt til å instruere administrasjonen i saker der rektor er inhabil.

Rice: — OsloMet gjør en jobb for resten av sektoren

— Når det blir mer oppmerksomhet rundt mulighetene for å varsle, må vi også regne med at det blir flere saker som involverer rektor, sier rektor Curt Rice. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rektor Curt Rice ved OsloMet er fornøyd med de forslagene til habilitetsregler som ligger på styrets bord til behandling torsdag.

— Ja, det er jeg. OsloMet gjør en jobb for resten av sektoren her, sier Rice til Khrono, og han utdyper:

— Det er mange institusjoner som ikke har slike habilitetsregler på plass. Når det blir mer oppmerksomhet rundt mulighetene for å varsle, må vi også regne med at det blir flere saker som involverer rektor. At vi nå får ryddighet rundt hvordan slike saker skal håndteres er bra, og altså regler andre kan ha glede av.

Rice kan ikke kommentere den konkrete saken som styret skal behandle som blant annet handler om hans håndtering av saken.

— Her er det som styrets leder har informert om, et varsel som har kommet rett til henne. Jeg kjenner ikke innholdet i saken, sier Rice.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS