OsloMet har årets siste styremøte 12. desember fra klokken 10. Bildet er fra et tidligere møte. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Styremøte: Milliard-budsjett og inhabilitet på OsloMet

Styremøte. Langtidsplan og budsjett for 2020-22 er den største saken på styremøtet til OsloMet torsdag, ihvertfall målt i kroner. Følg møtet direkte her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styremøtet kan følges direkte nederst i saken fra klokken 10.

OsloMet er tildelt 2,55 milliarder kroner i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i forslag til statsbudsjett for 2020. I følge saksdokumentene innebærer dette en realvekst på 0,9 prosent.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen (ekstern)

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Universitetsstyret skal vedta budsjettet med fordeling av midler til fakulteter og enheter. I forslaget til vedtak ligger også å sette av 2 prosent av bevilgningen til strategimidler til fordeling fra sentralt hold.

Styret skal også behandle et varsel om kritikkverdige forhold, men denne saken er unntatt offentlighet.

Et forslag om rutiner for behandling av saker der rektor er inhabil skal også vedtas. Forslaget innebærer blant annet at styret skal treffe avgjørelser i saker der rektor er inhabil.

Habilitet skal også vurderes under saken om nedlegging av master i journalistikk og etablering av masterstudium i medieutvikling (120 studiepoeng) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Her er det medieprofessor og styreleder Trine Syvertsen selv som kan være inhabil.

Nokuts tilsyn

Rektor Curt Rice skal dessuten orientere styret om hvordan det går med tilsynet som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjør med kvalitetsarbeidet på OsloMet. Den sakkyndige komitéen var på institusjonsbesøk 18. -19. november 2019.

Rundt 75 ansatte, studenter og representanter fra styret svarte på komiteens spørsmål. Sammen med den innsendte dokumentasjonen på om lag 2400 sider vil institusjonsbesøket bidra til komiteens totale vurderingsgrunnlag. Endelig rapport og konklusjon fra komiteen vil foreligge senest 31. januar 2020 med planlagt behandling i Nokuts styre i april 2020.

Sakskart:

 • Etablering av bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning (180 studiepoeng) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Etablering av masterstudium i medieutvikling (120 studiepoeng) ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Utvidet sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Kallelse til bistillinger - delegasjon fra universitetsstyret til ansettelsesutvalgene
 • Langtidsplan og budsjett 2020-2022
 • Rutiner ved habilitet S-sak 63 -2019
 • Varsel om kritkkverdig forhold (u.off § 14)
 • S-sak 64-2019 Meldingssaker

Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 24.oktober b) Møtebok fra IDF-møte 17.10 og referat fra møte 5.12

Orienteringssaker: c) Orientering om SimulaMet d) Rektors orienteringer

Eventuelt

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS