veterinærbygget

Nybygg ikke klart til studiestart

Høsten 2020 skulle Veterinærhøgskolen ta i bruk det nye veterinærbygget i Ås. Koronakrisen gjør at Statsbygg ikke klarer å levere bygget til studiestart.

Det nye Veterinærbygget, sett fra de gamle bygningene på NMBU.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken blir oppdatert med reaksjoner)

Statsbygg har informert NMBU om at de ikke klarer å levere veterinærbygget til studiestart.

De har også sagt at de heller ikke kan fortelle når de vil bli ferdige. Ved NMBU har mange lenge fryktet at de stadige forsinkelsene ville få konsekvenser for studiestart. Nå er dette en realitet.

Fakta

Den nye veterinærbygget på campus Ås

63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm)

11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)

Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2020.

Kostnadsramme: 7,2 mrd. kr

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag.

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

For veterinærutdanningen er utsettelsen dramatisk. Studier er lagt om med tanke på tilhold i det nye bygget, og både studenter og ansatte har rigget seg opp med tanke på flyttingen fra Oslo til Ås denne sommeren.

Statsbygg: Må gå i lavere tempo

Statsbygg skriver i en melding at samfunnsrestriksjonene som har blitt innført i forbindelse med Covid 19-situasjonen har hatt konsekvenser for byggeplassen på Campus Ås.

De trekker fram at dels er antallet mennesker i produksjon redusert, dels kommer ikke alle varer og leveranser til avtalt tid.

Statsbygg forteller at de holder produksjonen i gang, men i et lavere tempo enn tidligere. Det innebærer at Statsbygg likevel ikke kan gi tilgang til byggene for prøvedrift 15. juni.

Vet ikke når

Statsbygg trekker fram at regjeringen den 24. mars besluttet å forlenge varigheten på de innførte restriksjonene.

— Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å sette ny dato for oppstart prøvedrift, skriver Statsbygg.

Det er imidlertid klart at det ikke vil være mulig å ta byggene i bruk i tide til studiestart høsten 2020.

Statsbygg skriver at de vil komme tilbake til når ny dato for ferdigstillelse vil være, og i samarbeid med NMBU og Veterinærinstituttet avklare de praktiske konsekvenser dette vil ha.

Trekker fram koronautfordringer

Anne Storset er dekan på Veterinærhøgskolen på NMBU. Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen er de to partene som skal inn i det nye veterinærbygget i Ås.

Storset forteller at de fikk denne informasjonen fra Statsbygg i går.

— Vi og landet vårt og verden forøvrig er jo midt oppe i en kjempekrise knyttet til koronapandemien akkurat nå. Meldingen om utsatt ferdigstillelse er en dramatisk beskjed fra Statsbygg og det får konsekvenser for oss alle på Veterinærhøgskolen, men akkurat nå er det det viktigste for oss å håndtere situasjonen rundt koronaviruset. Det er en stor utfordring å overføre all undervisning til digital kommunikasjon sier Storset til Khrono.

Storset legger til:

— Studiestart blir på Adamstuen fra august. Det er nå klart. Så er det viktig å følge situasjonen noen uker framover.

Hun trekker også fram at Statsbygg ikke har sagt noe om når de kan bli ferdig, og det er også nødvendig informasjon for veterinær- og dyrepleierutdanningen med tanke på konsekvenser og hvilke tiltak man må sette i verk.

Planlagt med tanke på Ås

Både studenter og ansatte har planlagt med tanke på at de fra høsten av skulle ha studiested og arbeidssted i Ås.

— Vi er i dialog med samskipnadene for å løse situasjonen best mulig for våre studenter, understreker Storset.

Veterinærhøgskolen er blant dem som har unntak fra å stenge byggene av hensyn til dyrehelsen. De har åpent for akutt sykdom hos familiedyr og de har vakt for produksjonsdyr og hest.

— Studiesituasjonen for våre studenter er svært krevende nå. Vi får ikke gjennomført den kliniske undervisningen de skulle hatt. De ansatte har kastet seg rundt for å lage alternative opplegg. Å løse dette til det beste for våre studenter er første prioritet for oss akkurat nå, sier Storset.

Forstår at dette skjer i dagens situasjon

Lena Marie Kjøbli er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på NMBU.

— Vi har forståelse for at dette skjer i den situasjonen som verden nå står oppe i. Dette vil allikevel være en stor påkjenning for ansatte og studenter som har vært igjennom flere forsinkelser allerede, sier Kjøbli i en første kommentar.

Hun legger til:

— Dette vil også gi betydelig ekstrakostnader for NMBU på både prosjekt- og driftssiden. Det er allikevel en bedre løsning enn å kjøre undervisning og forskning på to Campus eller i et delvis ferdig bygg som ikke er kvalitetssikret.

Mange utsettelser underveis

I den opprinnelige planen skulle NMBU og Veterinærhøgskolen vært samlokalisert fra høsten 2019. Underveis har det blitt en rekke forskyvninger på innflytting.

I januar kunne Khrono melde at innflyttingsdatoen for det nye veterinærbygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), var forsinket. 2. mai hadde blitt til 15. juni.

I styrepapirene til NMBU, som nå er sendt ut før styret skal møtes neste uke, gir NMBU uttrykk for usikkerhet rundt datoen 15. juni også.

«15. juni som Innflyttingsdato/Ferdigstillelse/Dato for midlertidig ibruktakelse vil være usikker, da det kan dukke opp utfordringer som truer denne», heter det.

Det slås også klart fast at prestisjebygget i Ås den 15. juni ikke vil være like ferdig som det det skulle vært 2. mai, og at arbeidet med å få klart bygget må fortsette fram mot studiestart i midten av august.

— At vi skriver at det er usikkerhet knyttet til 15. juni, betyr ikke at det er noe konkret nytt som har dukket opp. Men det er en iboende risiko her, siden prosjektet er stort og komplisert, og siden Statsbygg tidligere har sagt at de ikke har hatt kontroll. Vi er helt prisgitt av Statsbygg her nå, sa Lars Atle Holm, direktør ved NMBU, til Khrono 6. mars.

Powered by Labrador CMS