Universitetet i Oslo

«Nye Blindern» ved UiO var kun en skisse. Langt fram

Urealistisk at nybygg på campus på Blindern er klare om tre år. Saken er ikke behandlet i noen organer ved UiO, opplyser universitetsdirektøren.

Universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, Arne Benjaminsen, sier rehabiliteringen av Fredrikkebygningen blir fokuset i tiden som kommer.
Publisert Oppdatert

Torsdag ble det klart at Universitetet i Oslo (UiO) vurderer å satse nesten 800 millioner kroner på å bygge og oppgradere Fredrikkebygningen Blindern.

Universitetets eiendomsavdeling presenterte da planer for prosjektet de håper skal være mulig å realisere innen 2025.

De ønsker blant annet å bygge en 10 etasjers høyblokk til studentdemokratiet.

Fredag måtte universitetsdirektør Arne Benjaminsen gå ut og dementere de store planene som Uniforum omtalte først, og så Khrono.

— Det vil ta mye lenger tid. At det skulle bli ferdig i løpet av tre år er ikke realistisk.

Det sier Benjaminsen til Uniforum, som omtalte saken først.

Ingen konkrete planer

— Det som er viktig å få fram er at dette er et skisseprosjekt som omfatter mer enn det som skal gjøres på ganske kort sikt. Det viktigste for oss er at den eksisterende Fredrikkebygningen blir rehabilitert, sier Benjaminsen til Khrono.

Han sier skisseprosjektet ble skapt i sammenheng med rehabiliteringen og oppgraderingen av det eksisterende bygget, og at det er rehabiliteringen de konkret vil jobbe videre med i tiden som kommer.

— Dette ligger inne i universitetets masterplan for eiendom.

— Så ble det satt i gang arbeid med et skisseprosjekt som altså er mer omfattende enn rehabiliteringen av selve Fredrikkebygningen. Noen har nok derfor trodd at alt som var omtalt i skisseprosjektet lå nærmere en realitet enn det faktisk gjør, sier Benjaminsen til Khrono fredag, om skissen som gikk ut torsdag.

Han understreker også at skisseprosjektet ikke er behandlet eller vurdert i noen organer ved Universitetet i Oslo.

— Syns du dette gikk ut i media for tidlig?

— Jeg tenker det som gikk ut i media var fint. Det er ofte stor interesse for det vi holder på med, og media tar tak i det media vil. Riktig timing skal jeg være forsiktig med å være veldig presis om, sier universitetsdirektøren.

Vil ikke spekulere

— Om ikke 2025, når tror du det er realistisk at et sånt prosjekt kan stå ferdig?

— Det vil jeg ikke spekulere i fordi det er snakk om såpass lange og omfattende prosesser. Det er ikke inne i noen prioriteringslister eller planer hos oss, så det vil ta tid. Vi har andre prosjekter som også skal gjennomføres som er mer bearbeidet enn dette, sier Benjaminsen.

UiO jobber blant annet med Oslo Science City og Livsvitenskapsbygget.

— Men selve rehabiliteringen av Fredrikkebygningen må vi komme i gang med i rimelig tid, legger han til.

— Tror du det er mulig å gjennomføre dette prosjektet for 800 millioner kroner?

— Det er altfor tidlig å si noe om. Normalt skal man gjøre ganske omfattende kostnadsanslag før man kan komme med en kostnadsramme. Beløpet er høyst usikkert, og hva en reell pris for noe sånt blir, blir det kun spekulasjoner å uttale seg om nå.

Han legger også til at det ennå ikke er satt av et konkret beløp til oppgradering og rehabilitering av Fredrikkebygningen.

Powered by Labrador CMS