Nytt utvalg skal gi råd om museumsforskning

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen har det blitt etablert et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Utvalgsmedlemmer. Fra venstre: Helene Larsson Pousette, Håkon Glørstad, Trude A. Fonneland, Hans Dam Christensen, Ketil Gjølme Andersen og Brita Brenna. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover, kommer det fram i en pressemelding.

Utvalget ble oppnevnt like før jul og hadde sitt første møte onsdag 8. januar 2020. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid på forsommeren 2020.

Les mer om mandatet til utvalget her.

Disse er medlemmer av utvalget:

  • Leder Brita Brenna, professor, museologi ved Universitetet i Oslo
  • Hans Dam Christiansen, professor, Københavns Universitet
  • Håkon Glørstad, direktør, Kulturhistorisk museum, Oslo
  • Ketil Gjølme Andersen, førstekonservator, Norsk Teknisk Museum
  • Helene Larsson Pousette, Ansvarlig for samlinger, forskning og progressiv arkivering, Stockholm Kvinnohistoriska
  • Trude A. Fonneland, professor, Norges arktiske universitetsmuseum.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS