nyttårsforsett 2022 ● trine j. meza

Nyttårshilsen til studentene

Nyttår er høytid for nye begynnelser. Men tør dere drømme om å reise til nye steder i det nye året?

Påtroppende rektor ved Høyskolen Kristiania, Trine J. Meza, ber studentene om å se fremover, dra på utveksling og gripe mulighetene, til tross for to vanskelige, tilbakelagte år.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Selv om 2021 nærmer seg slutten er det jo ikke enden på studieåret - så før det nye semesteret starter håper jeg dere har fått ladet batteriene. Nok en gang ble overgangen til et nytt år preget av at verden fremdeles er inne i en pandemi, men dere skal vite at å ha vært student under disse forholdene har gitt dere en unik kompetanse. Dere er blitt skikkelig gode på endring, og på å tilpasse dere nye situasjoner. Jeg er imponert over hva dere har fått til i denne tiden.

Fakta

Nyttårsforsett fra Trine J. Meza, påtroppende rektor ved Høyskolen Kristiania

Ledere i akademia presenterer sine nyttårsforsetter i Khrono. Les flere forsetter her:

Jeg tror derfor at enda flere av dere er klare for å dra på utveksling og returnere til Norge med ny og viktig kunnskap, enten nå til våren eller senere i studieløpet. Det å benytte seg av sjansen for å dra på utveksling – av kortere eller lengre varighet – er også en av de tingene som gjør at en får utvidet horisonten og får nye perspektiver.

Jeg ville selv ikke vært foruten mitt opphold i Sverige som doktorgradsstudent. Det er jo ikke alle som har denne muligheten, og da er det å ta del i det vi kaller internasjonalisering hjemme viktig. Dette er noe jeg er svært opptatt av som prorektor og som jeg også kommer til å være svært opptatt av når jeg overtar som rektor ved Høyskolen Kristiania fra 1. august.

For mange er det slik at det først er når en tar høyere utdanning at en virkelig føler at en har mulighet til å forfølge de interessene en har faglig. Da jeg som student skulle velge tema for hovedfagsoppgaven valgte jeg å gå til et anerkjent miljø innen mitt fagområde. Det jeg lærte gjennom dette ville jeg aldri ha vært foruten, og det har preget meg siden.

Det var et miljø hvor det ble stilt høye krav til oss, men samtidig fikk vi delta i et pulserende forskningsmiljø på høyt internasjonalt nivå. Her ble vi eksponert for det siste nye innen vårt felt. Vi deltok på foredrag med mange ulike forskere, og selv om ikke alt fremsto som helt hundre prosent relevant der og da, forsto vi senere at dette ikke var bortkastet. Det ga oss flere knagger å henge egen kunnskap på samt inspirasjon til videre arbeid.

Selvsagt kan det være noen emner og fag en kanskje ikke med en gang synes er så spennende, og som kan virke som et stykke unna det du egentlig hadde tenkt at du skulle studere. Det kan ofte ta noe tid før man som student forstår hvorfor og hvordan dette er relevant.

Mitt nyttårsønske til deg som student er at du griper de mulighetene som byr seg, slik at din studietid blir så bra som mulig og at du gjennom studietiden dermed utvider dine horisonter på flere måter

Trine J. Meza, påtroppende rektor ved Høyskolen Kristiania

Fag og emner er selvsagt viktige, men det er også vesentlig å ta del i andre ting som skjer ved institusjonen, slik som å delta på forelesninger med eksterne foredragsholdere eller bli med i debatter, være medlem i en studentforening eller delta i annet som skjer både faglig og sosialt.

Den siste tida har jo vært preget av at mye av det som normalt skjer på campus har skjedd digitalt, og vi vet ennå ikke helt når vi vil være tilbake til det som tidligere var det vi tenkte på som det normale. Dette har vel sannsynligvis også endret seg sammenliknet med tidligere.

— For mange er det slik at det først er når en tar høyere utdanning at en virkelig føler at en har mulighet til å forfølge de interessene en har faglig, skriver Trine J. Meza.

Men jeg ser frem til at vi igjen kan møtes mer på campus, slik at vi alle kan være en del av det faglige miljøet. Vi vet at det er flere av dere som sliter, og hvis det er slik for deg, så er det viktig å ta i mot den støtten som finnes.

For oss som jobber innen høyere utdanning og forskning, er hver dag på jobb en del av det oppdraget vi sammen er satt til å forvalte. Dette oppdraget innebærer blant annet å gi utdanning og utføre forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, samt formidle resultatene fra forskningen og drive innovasjon. Dette gjør vi i samarbeid med relevante aktører nasjonalt og internasjonalt.

Dette er et stort ansvar som vi ønsker å utføre i samspill med studentene. En av de viktige aktørene i dette arbeidet er studentdemokratiet på institusjonen. De gjør et stort og grundig arbeid på veldig mange områder, blant annet ved å tilrettelegge for faglig-sosial integrasjon. Dette er en viktig faktor for at studenter skal lykkes med sine studier.

Å være student på et universitet eller høyskole betyr også at det kan komme muligheter til å delta i forskningen, både gjennom arbeid med ulike oppgaver eller deltakelse i forskningsprosjekter på andre måter. Det å delta aktivt i et forskningsprosjekt betyr ikke nødvendigvis at du må tenke deg å bli forsker, men det er nyttig å ha forståelse for prosessen og skjønne hvordan ny kunnskap blir til.

Denne erfaringen vil gjøre deg rustet til også å delta i kunnskapsutvikling i arbeids- og næringsliv, samt at det gir deg dypere forståelse for kunnskapsbasert praksis. I alle yrker er det en nødvendighet å kunne oppdatere seg faglig innen feltet.

Men hvordan skal en som student kunne delta? Som student vil du kunne orientere deg i hva de faglige ved din institusjon forsker innen, og flere vil kunne innlemme studenter inn i egen forskning. Alternativt kan en som student utføre forskning i samarbeid med bedrifter, og de fleste institusjoner har opplegg for dette.

Mitt nyttårsønske til deg som student er derfor at jeg håper du griper de mulighetene som byr seg, slik at din studietid blir så bra som mulig og at du gjennom studietiden dermed utvider dine horisonter på flere måter. På den måten vil din studietid bli noe du ser tilbake på med glede – på samme måte som jeg ser tilbake på min.

Med ønske om et Godt Nytt År og en bra fortsettelse på studietiden!

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS