Nye planer

Ønsker et byggetrinn 2 inn i Livsviten­skaps­bygg ved UiO

Bygget er allerede 1 milliard kroner dyrere enn planlagt. Nå foreslås et nytt byggetrinn og lavere arealkostnader for Universitetet i Oslo.

Rektor Svein Stølen viser daværende forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybø en modell av det nye Livsvitenskapsbygget slik det er planlagt. T.v: Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo universitetssykehus kan bli redningen for prestisjebygget Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I et forslag som ble sendt Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet mandag kveld, kommer det fram at Oslo universitetssykehus (OUS) nå vurderer å legge det meste av virksomheten ved sykehusets klinikk for laboratoriemedisin (KLM) til det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Rundt 50 forskergrupper fra Universitetssykehuset kan få plass i det nye bygget til UiO.

Dermed vil OUS kunne leie, eller kjøpe seg inn på tilsammen 30.000 kvadratmeter. 15.000 kvadratmeter i første byggetrinn, som tilsvarer det opprinnelige planlagte bygget til UiO som skal stå ferdig i 2024, og så med ytterligere 15.000 kvadratmeter til universitetssykehuset i et byggetrinn 2.

Den nye planen, som både Universitetet i Oslo og OUS stiller seg bak, forutsetter dermed at Livsvitenskapsbyggets størrelse økes fra 84.000 til 99.000 kvadratmeter.

Krav om kutt

Det ble kjent i slutten av august at budsjettplanene for et Livsvitenskapsbygg i regi av Statsbygg og UiO allerede sprakk med én milliard kroner før byggingen var i gang.

Regjeringen har sagt nei til en ekstrabevilgning på 1 mrd til UiO.

Universitetsstyret sa 28.september i år nei til flere forslag fra Statsbygg om en nedskalering av bygget for å holde seg til det opprinnelige budsjettet.

Stor møteaktivitet

Møteaktiviteten har vært stor de siste ukene og døgnene for å komme fram til en alternativ løsning.

Universitetet i Oslo hadde fredag kveld et ekstraordinært og lukket møte hvor samarbeidsplanene med OUS ble drøftet, og inntil i dag har ingenting blitt formidlet videre om hva som ble vedtatt på møtet. Men ifølge rektor Svein Stølen, sa UiO-styret ja til samarbeidsforslaget med OUS som mandag kveld ble sendt over til departementene.

Tirsdag 20.oktober skal både UiO og OUS ha styremøter igjen - og rektor Svein Stølen sitter i begge styrene, og med UiOs har møte på formiddagen, OUS' møte er lagt til ettermiddagen, får han med seg begge.

Stølen er mandag kveld svært fornøyd med planene som nå sendes departementene.

— Vi måtte finne en partner og nå har vi sørget for at vi fikk en bestilling fra departementene om hva kan vi få til sammen. Vi får synergier som er gode, og Universitetet i Oslo får større arealer og arealprisen går ned, sier Stølen, som legger til at de nå planlegger for å bygge det Livsvitenskapsbygget som først var tenkt.

— Vi kan også komme igang nå, uten å få en stopp i framdriften, sier han.

Samlokalisering med OUS vil gi UiO større arealer enn alle kuttalternativene i rapporten fra Statsbygg og UiO, men mindre arealer enn å bygge bygget som planlagt, heter det på UiOs hjemmesider.

Adm.dir ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth.

Og adm.dir ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth er også fornøyd med planene skal en tro saksdokumentene til tirsdagens styremøte:

«Klinikken (Klinikken for laboratoriemedisin red.mrk) kan realisere betydelige gevinster ved å bli samlet og samtidig flytte inn i nye, tilpassede bygg. Det er et viktig premiss at arealet er tilstrekkelig for å kunne oppnå gevinstrealisering, og det jobbes med et alternativ på inntil 30 000 kvm. Administrerende direktør mener at sykehuset nå har en god prosess og et godt samarbeid med Universitetet i Oslo om denne saken, og det utarbeides i disse dager et kunnskapsgrunnlag som skal benyttes i vår dialog med involverte departement», heter det i styrepapirene til Oslo universitetssykehus.

Bedre for Rikshospitalet

OUS og Helse Sørøst holder på med sine gigantplaner for Det nye Rikshospitalet på Gaustad på motsatt side av Ring 3 for Livsvitenskapsbygget.

«Vurderingen er at helseforetakets laboratorie- og forskningsaktivitet har betydelige positive synergier med den aktivitet som Universitetet i Oslo har planlagt inn i bygget (Livsvitenskapsbygget red.mrk). En omfordeling av inntil 30 000 kvm til Livsvitenskapsbygget vil redusere bygningsvolumet på Nye Rikshospitalet i etappe 2», heter det videre i OUS-styrets saksdokumenter.

— Det eneste realistiske alternativet dersom ikke regjeringen øker rammen, er etter styrets mening et partnerskap med OUS. Det vil gjøre at vi kan nå samfunnsmålene innen forskning, undervisning og innovasjon som svarer på Regjeringens forventninger om å utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området, sier rektor Svein Stølen ifølge UiOs hjemmeside.

Powered by Labrador CMS