Revidert nasjonalbudsjett

Opposisjonens budsjettdom: Dette varsler de kamp om

Forhandlingene om budsjettkronene blir krevende, spår SV. I opposisjonen uttrykker flere misnøye for forhandlingene.

Freddy Andre Øvstegård (SV) vil satse på sine egne saker inn i budsjettforhandlingene.
Publisert

Mindretallsregjeringa er avhengige av andre partier for å få gjennomslag på Stortinget.

Deres viktigste samarbeidspartner, SV, er ikke fornøyde med budsjettforslaget Borten Moe har lagt fram for forskning og høyere utdanning.

— Det er ikke SVs rolle å hjelpe regjeringa med å innfri sine valgløfter og rydde opp i egne problemer. Vi går inn i forhandlingene om revidert budsjett med våre ønsker, krav og prosjekter.

Det sier Freddy André Øvstegård fra SV. Han tror årets budsjettforhandlinger blir krevende.

Revidert nasjonalbudsjett

Torsdag kunne man nesten høre krigstrommene dundre fra Kunnskapsdepartementet når regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram.

Med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i spissen var det dekket for kutt i bygg for høyere utdanning, avsetting av styret i Norges forskningsråd og ingen medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger.

SV: — Krevende revidert budsjett

— I sum er det et ganske krevende revidert budsjett for forskning og høyere utdanning. Borten Moe er ikke en minister for høye ambisjoner, for forskning spesielt, sier Freddy André Øvstegård fra SV.

Han mener det ikke er et godt utgangspunkt for forhandlingene når regjeringa går inn med kutt, setter Forskningsrådet på pause og ikke fikser RES EU-problematikken.

— Utgangspunktet er så langt vekk fra der ambisjonene våre ligger at det blir vanskelig å fikse alt som denne regjeringa ikke fikser. Det er et ansvar som regjeringa først og fremst må ta, sier Øvstegård.

Øvstegård sier at SV er opptatte av å få mer ressurser til at forskning og høyere utdanning skal bidra til det grønne skiftet. SV-politikeren er også skuffa over at regjeringa ikke legger mer i studentvelferd.

— Jeg ser at Borten Moe kutter i en rekke av krisestipendene som har blitt delt ut til studenter med bakgrunn i oppdaterte tall og behov. Det er penger som kunne blitt putta inn i studiestøtta for å justere den i møte med vesentlig høyere prisvekst i 2022, sier han.

SVs Lars Haltbrekken sier, ifølge NTB, at partiet ikke vil hindre noen utsettelse av Ocean Space Centre når regjeringa skal forhandle med SV om støtte til budsjettet på Stortinget.

Frp: — Skammelig

Himanshu Gulati fra Frp er også skuffa.

— Vi er skuffet fordi regjeringa nedprioriterer framtida. Både Ocean Space Centre i Trondheim og medisinstudiet i Stavanger er eksempler på dette, sier Gulati.

— Vi er også veldig skuffet over at det ikke gjøres noe med studiestøtten i en tid hvor prisveksten er noe av det høyeste vi har sett i nyere tid, fortsetter Gulati.

Himanshu Gulati (Frp)

Når det kommer til Forskningsrådet vil Frp berømme Borten Moe for å ta tak, men vil vente til de kjenner flere detaljer før de kommer med dommen.

— Det er viktig at akademia og forskningen er uavhengige samtidig som Stortinget og regjeringa gir overordna regler og føringer. Vi vil avvente denne prosessen før vi kaster dom over den, sier Gulati.

— Det skal ikke være statlig detaljstyring, men staten har selvfølgelig ansvar for at økonomien styres på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Frp er tydelige på at de ønsker en medisinutdanning i Stavanger.

— Nesten samme uke som man finner ti milliarder kroner til bøndene og flere hundre millioner til oppløsning av fylkene så velger man å ikke satse på en ny medisinutdanning i Norge.

— Det er en uforståelig og skammelig nedprioritering, særlig nå som vi kommer ut av en pandemi som har vist at vi trenger mer helsepersonell i Norge, konkluderer Gulati.

Rødt: Hør på studenter og ansatte

Hege Bae Nyholt (R) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener det er viktig å lytte til både ansatte og studenter i disse sakene.

Hege Bae Nyholt (R)

— For eksempel rundt spørsmålet om campus i Trondheim har det kommet tydelige signaler fra de ansatte, fagforeningene og studentene om at det går en smertegrense for lokalene. Man er utrolig skeptisk til cellekontor, åpne landskap og så videre, sier Nyholt.

— Det er viktig å lytte til de ansatte og studentene. Det veier mye tyngre enn eventuelle prestisjesaker, fortsetter hun.

Nyholt registrerer også frustrasjonen i Trøndelag, men er tydelig på at det ikke nødvendigvis er en samla trøndelagsbenk rundt disse sakene, selv om media har framstilt det sånn. Hun vil for eksempel ikke skjæres under samme kam som Høyre og Frp.

— Noen vil si at Borten Moe detaljstyrer sektoren nå. Skal man styre i det store eller det små?

— Det er en evig diskusjon. Du har den samme en del andre steder i samfunnet.

— Og det er det hele tillitsreformen handler om, å gi tillit til fagfolkene. Du må universitetene og høgskolene tillit til å ta avgjørelser selv, men du må sørge for at det er nok midler til å ta avgjørelsene.

Høyre: Langsiktighet og forutsigbarhet

Kari-Anne Jønnes (H) er skuffa over kutt i byggeprosjektene som den forrige regjeringa ønsket å prioritere.

Kari-Anne Jønnes (H)

— Vi er opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet i universitets- og høgskolesektoren. Det er kunnskap og kompetanse vi skal leve av framover, sier Jønnes.

— Når det kommer til kutt i byggeprosjektene til høyere utdanning er jeg skuffa. Det er veldig viktige prosjekter for oss i Høyre, og er viktige for å bygge nettopp kunnskap og kompetanse, fortsetter hun.

Jønnes sier man er helt avhengige av å investere tungt i kunnskap og kompetanse for å «skape de 250.000 arbeidsplassene man vil trenge i framtida.»

Hun sier også at Høyre er bekymret for kutt de ennå ikke vet konsekvensene av.

Når det kommer til detaljstyring av forsknings- og høyere utdanningssektoren, sier Jønnes:

— Der står høyre på den linja som Asheim så genialt formulerte: Vi er opptatte av å styre i det store og ikke det små.

— Men samtidig er det klart at det alltid er fornuftig å sikre at fellesskapets midler blir brukt på en riktig måte, avslutter Jønnes.

— Dårlig forvaltning av framtida

Nyholt fra Rødt mener det er bra at regjeringen fortsetter satsinga på desentralisert utdanning.

— Det er et samfunnsmessig og nasjonalt behov for flere utdanningsplasser knytta til spesifikke fag og profesjoner. Jeg mener det er riktig at man politisk legger føringer for at man sikrer flere desentraliserte studieplasser. Desentralisert utdanning er bra distriktspolitikk, men gjør det også mulig å ta en utdannelse når man er etablert.

Men hun er lite fornøyd med at studentenes velferd ikke blir adressert.

— Studiestøtta er noe jeg vært i ringen med Borten Moe i spørretimer og lignende. Han holder veldig på at det er sunt å ha en jobb ved siden av studiene. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at det nesten er umulig å være heltidsstudent.

Hun mener studentene blir tapere hele veien i møte med høyere priser og et dyrere og dyrere leiemarked. Studentene ble også hardt ramma av pandemien,

— Det er dårlig forvaltning av framtida.

Powered by Labrador CMS