revidert nasjonalbudsjett

Stor byggkutt, gir penger til atomforskning og praksis

Framleggingen av revidert nasjonalbudsjett bød på to store overraskelser for universitets- og høgskolesektoren: Styret i Forskningsrådet kastes og Ocean Space Centre utsettes til 2025.

Mindre til bygg, men mer til studenter som må ha praksis langt fra egen campus fra forsknings- og høgere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

Mellom de store kuttene finnes det også noen få påplusninger i budsjettet som angår universiteter og høgskoler.

Fakta

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022

Hovedpunktene i forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022:

  • NTNUs campusprosjekt ber stoppet. De må revurdere planene, få på langt nær bruke 11,9 milliarder slikd en forrige regjeringen la opp til.
  • Byggingen av Ocean Space Centre er utsatt til 2025, første byggetrinn skulle vært klart i 2024.
  • Viktigtidsmuseet får ikke den ekstra milliarden de ønsker seg.
  • Styret i Forskningsrådet kastes. Stillstand i bevilgninger til forskningsprosjekter.
  • Universitetet i Stavanger får ikke opprette hverken hel eller del medisinutdanning.
  • 100 nye studieplasser til Politihøgskolen.
  • 25 millioner til atomenergiforskning.
  • 50 millioner til utgifter ved praksisreiser for helse- og sosialstudenter.
  • 10 millioner ekstra til havforskning.
  • Livsvitenskapsbygget får utvidet ramme fra 11,8 til 12,4 milliarder, under sterk tvil.

Kilde: Revidert nasjonalbudsjett

50 millioner til studenter i praksis

Regjeringa vil bruke 50 millioner kroner på å dekke utgifter til reise og bosted til helse- og sosialfagstudenter som får praksisplass langt fra eget campus.

— I dag er det stor mangel på helsepersonell, særleg i kommunene. Nå øker vi utdanningskapasiteten, men vi trenger mange flere praksisplasser. Vi må ta hele landet i bruk som praksisarena. Derfor vil vi gi universiteter og høgskoler penger til å dekke utgifter til reise og bosted for studenter som får praksisplass langt unna studiestedet sitt, sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, i en pressemelding.

Vil ikke ha overskridelse av ramme

I forslag til budsjett skriver regjeringen at det i 2020 ble gitt oppstartsbevilgning til rehabilitering og utbygging av Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo.

Kostnadsrammen er i dag 2,4 milliarder kroner (prisnivå per 1. juli 2022).

«Våren 2022 ble det klart at dagens planer for nytt Vikingtidsmuseum ikke kan realiseres innenfor kostnadsrammen. Nye prognoser per april 2022 tilsier at kostnadene ligger an til å bli om lag 1 mrd. kroner høyere enn vedtatt kostnadsramme. Anslaget er usikkert. Årsaken er bl.a. undervurdert kompleksitet i samlingens sikkerhet og i nytt bygg, økte kostnader som følge av covid-19-pandemien og ekstraordinært høy prisstigning. Regjeringen vil nå gjennomgå prosjektet med sikte på at det skal gjennomføres innenfor gjeldende kostnadsramme. Imens skal nødvendige arbeider for å sikre samlingen gjennomføres», heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen satser på kjerneforsking

Regjeringa foreslår å bruke 25 millioner kroner på forsking på kjernefysikk og kjernekjemi. Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

Forskingsrådet har gjennomført en forstudie om status for norsk nukleær forsking. Studien viser at det er nødvendig med en målrettet satsing for å styrke forskingsmiljøet.

— Norske fagstyresmakter på atomfeltet vil ha stor behov for å rekruttere nytt personell i årene som kommer, og satsingen skal bidra til å styrke fagmiljøene som utdanner både kandidatar på master- og doktorgradsnivå, sier Borten Moe.

Forskningsrådet skal utlyse pengene.

100 nye studieplasser

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

— Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

10 millioner ekstra til havforskning

Ifølge NRK bevilger regjeringen 10 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Bevilgningen er koblet til at man ønsker mer kunnskap om hvilke effekter havvindprosjekter og havbruk har på fiskeriene.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier til NTB at regjeringen ønsker at vindkraft- og havbruksnæringa skal kunne leve godt sammen med fiskerinæringen.

— For å skape vekst for havnæringene framover, samtidig som vi tar vare på den viktige fiskerinæringen, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag, sier Skjæran til NTB.

Har vurdert å stanse Livsvitenskapbygg

Universitetet i Oslo (UiO) er i gang med sitt store Livsvitenskapsbygg. I revidert nasjonalbudsjett går det fram at prislappen øker ytterligere fra 11,8 til 12,4 milliarder, og at regjeringen har vurdert å stanse prosjektet.

Det er Aftenposten som først omtaler den nye budsjettsprekken.

I revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen har besluttet å fullføre prosjektet, men blir det ytterligere kostnadssprekk vurderer de midlertidig stans i arbeidene.

Powered by Labrador CMS