Debatt Sarah J. Paulson

OsloMet har ikke monopol på utdanning av tolker

Dekan på OsloMet, Sarah J. Paulson, mener det er feil at OsloMet har monopol på tolkeutdanning i Norge.

Dekan Sarah J. Paulson imøtegår kritikk rundt tolkeutdanning i Norge og OsloMet sin rolle.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Jeg er glad for at Hanne Mørk og jeg er enige om det store behovet for flere kvalifiserte tolker i Norge. Når det er sagt, kommer Mørk med påstander i innlegget i Khrono som ikke kan få stå ukorrigert.

OsloMet har ikke monopol på utdanningen av tolker slik Mørk hevder. Det stemmer at OsloMet utdanner tolker med bachelorgrad i tolking i offentlig sektor, og at kandidater fra denne utdanningen kvalifiserer til å få oppføring i Nasjonalt tolkeregister. Det er derimot ikke OsloMet som verken eier, drifter eller er ansvarlig for Tolkeregisteret. Det eies og drives av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som en nasjonal offentlig oppgave. Tolkene i registeret kan ha formelle kvalifikasjoner i tolking fra en rekke utdanningsinstitusjoner i Norge, og det er også mulig å bli oppført i registeret med tolkeutdanning fra utlandet. Under utviklingen av Tolkeregisteret foregikk debatten på nasjonalt nivå, med en omfattende høringsprosess om hvordan Norge skal utdanne og gi autorisasjon til tolker i offentlig sektor. OsloMet var involvert i prosessen sammen med flere andre institusjoner.

Tolkeregisteret er et innsynsregister over tolkers formelle kvalifikasjoner for tolking i offentlig sektor i Norge. Tolkene søker IMDi om godkjenning for oppføring i registeret. Den tidligere Tolkeportalen som Mørk omtaler i sitt debattinnlegg, er overført til Tolkeregisteret, og alle tolker som stod oppført der, er informert om at de må registrere seg på nytt i Tolkeregisteret. Dette er IMDis oppgave. Den høyeste kategorien i Tolkeregisteret oppnås gjennom bachelorgrad og en autorisasjonsprøve, som det er fritt fram å melde seg opp til. OsloMet administrerer denne prøven, på oppdrag av IMDi.

Mørk er bekymret for at «noen få aktører» kontrollerer tolkenes arbeidsmarked i Norge. Hun nevner at OsloMet «skal samarbeide om profesjonsutdanningene og praksisplasser med et stort konsern, Hero, som kontrollerer en stadig større del av tolkemarkedet og har en klar interesse i å påvirke utformingen av studiet». Det er ikke praksisopphold i OsloMets bachelorutdanning for tolking i offentlig sektor. Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har heller ikke noe samarbeid med Hero eller morselskapet NHC Group. Seksjon for tolking i offentlig sektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning er ansvarlig for bachelorgraden i tolking i offentlig sektor ved OsloMet, og utviklingsarbeidet for tolkestudiet skjer i henhold til prosedyrer for fagutvikling ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og OsloMet.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er svært opptatt av å øke kompetansen til ferdigutdannede tolker og jobber kontinuerlig med å utvikle tolkeutdanningen OsloMet tilbyr.

Powered by Labrador CMS