oslomet

OsloMet hyret inn eksternt firma for å granske «drittsekk»-anklager

Munnhuggeri mellom ansatt og øverste sjef endte med faktagransking.

Deler av trakasseringen eller hersketeknikkene jeg har blitt utsatt for har også andre opplevd. Det er også en årsak til at jeg snakker om det, sier tidligere forsker ved OsloMet, Viggo Nordvik.
Publisert

Viggo Nordvik var inntil nylig ansatt ved Velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet. Nå forteller han om det han opplevde som en opprivende krangel med øverste leder, mangeårig leder av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Kåre Hagen.

SVA-lederen selv ønsker ikke å kommentere denne saken.

Konflikten mellom partene endte i munnhuggeri på et møte, og etter dette leide OsloMet inn bedriftshelsetjenesten Stamina Census for å utarbeide en rapport, etter metoden for faktagranskinger, om saken. Nordvik selv har sluttet og byttet jobb.

Nå, tre år senere, forteller han om hendelsen.

Hvorfor det?

— Det har selvfølgelig vært følelsesmessig tøft å stå i en slik storm som det jeg opplevde at jeg gjorde. Jeg tror det er noe allment over at folk som opplever trakassering på arbeidsplassen eller andre arenaer, opplever en form for skamfølelse og trekker seg bort. Dette har også jeg kjent på.

— Når jeg snakker om dette nå, er det som et oppgjør med denne skamfølelsen. Deler av trakasseringen eller hersketeknikkene jeg har blitt utsatt for har også andre opplevd. Det er også en årsak til at jeg snakker om det. At det kan bidra til at andre i lignende situasjoner føler seg mindre ensomme, sier Nordvik.

Uenighet om utlysning

Konflikten mellom Nordvik og Hagen begynte i 2018. Da hadde de jobbet sammen i en årrekke.

Nordvik var på dette tidspunktet boligforsker ved seksjon for boligstudier og aldersforskning, men han hadde tidligere sittet i ledergruppe med Hagen, som leder av Novas seksjon for forskning om velferdspolitikk og migrasjon.

Hagen på sin side har ledet SVA, OsloMets forskningssenter i flere år, siden oppstarten i 2014.

Før den tid var han instituttdirektør ved Nova.

I 2018, i forbindelse med en utlysning gjort av Finansdepartementet og Kommunaldepartementet, jobbet Nordvik for å sikre at OsloMets forskere skulle få oppdraget.

I denne prosessen opplevde Nordvik at han og noen andre av hans samarbeidspartnere fikk uklare signaler. De ble bedt om å jobbe med søknaden, men hvilken rolle han og hans samarbeidspartnere skulle ha var uklart, ifølge Nordvik.

— På et tidspunkt sluttet vi helt å høre noe om hva som skjedde. Til slutt fikk vi beskjed om at vi var ute av hele prosjektet, sier Nordvik.

Nordvik sendte på dette tidspunktet en e-post til sentrale aktører i søknadsprosessen til prosjektet der han ga uttrykk for at prosessen var preget av uredelighet, lite profesjonalitet og lite kollegialitet.

— Livet til en oppdragsforsker handler om å vinne og tape, om ikke med samme sinn, så har jeg i hvert fall lært meg til å tape til stadighet. Det var helt greit at vi ble valgt vekk fra prosjektet, selv om jeg opplevde prosessen som rotete.

Han hevder likevel at han ikke tok avgjørelsen tungt.

Ønsker ikke å kommentere

OsloMet endte opp med å vinne konkurransen, og Housing Lab ble grunnlagt.

SVA-leder Kåre Hagen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Khrono, men han har i Stamina-rapporten som Khrono har fått tilgang til, sagt at «det var nødvendig å gjennomføre prosessen slik det skjedde for å kunne vinne anbudskonkurransen».

Ifølge rapporten fra desember 2019 reagerte Hagen og andre involvert i Housing Lab på enkelte kommentarer og e-poster som Nordvik hadde sendt til kolleger i Housing Lab og NIBR i forbindelse med prosessen.

I etterkant av saken tok SVA-ledelsen initiativ til et møte med Nordvik for å klarne luften.

Ifølge Nordvik opplevde han at Hagen hadde en voldsom utblåsning på møtet. Hagen mente at Nordvik måtte be om unnskyldning for oppførselen sin i forbindelse med prosjektet.

— Han reagerte på at jeg hadde snakket stygt til ham og for at jeg hadde beskrevet hans ledelse som uprofesjonell, rotete og ukollegial. Jeg har gjort ufattelig mye dumt i livet, som jeg har ikke har noen problemer med å si unnskyld for, men her har jeg ingenting å be om unnskyldning for, sier Nordvik.

Ifølge Nordviks gjengivelse i rapporten skal Hagen ha sagt at det hadde kommet et varsel mot Nordvik som følge av kommentarer Nordvik hadde kommet med til en annen boligforsker. Ifølge Nordvik sa Hagen at dette varselet kunne bli sett bort ifra dersom han ba om unnskyldning. Dette fikk flere i møtet til å reagere, ifølge rapporten.

OsloMet opplyser til Khrono at det ikke er noen registrerte varslingssaker ved SVA i perioden 2014 til 2022.

Tok fram mobilen

En hendelse som utspilte seg et par måneder senere, er den som fikk OsloMet til å hyre inn bedriftshelsetjenesten Stamina Census for å bistå. OsloMet opplyser at universitetet brukte 37.500 kroner på rapporten.

Ifølge Nordvik møttes de to i gangen mot slutten av en arbeidsdag. Der skal Nordvik ha sagt til Hagen: «Der har vi selveste varsleren».

Da Hagen ba om en forklaring til påstanden, skal Nordvik ha svart:

— I det møtet der du oppførte deg som en drittsekk.

Nordvik beskriver at han deretter gikk inn på kontoret sitt. Hagen fulgte etter, og ifølge Nordvik «brølte» han at Nordvik skulle gjenta det han hadde sagt.

— Han tok opp mobilen for å ta opp det jeg hadde sagt. Jeg gjentok det, men det ble tull med lydopptaket. Da skrev Hagen et referat, der det sto at jeg hadde kalt ham en drittsekk. Det kunne jeg ha gjort, men jeg sa at han hadde oppført seg som en drittsekk.

Snakket ikke høyt

Hagen mente på sin side at han snakket i et vanlig toneleie og at Nordvik sa: «Du vet du er en drittsekk». Det kommer fram av rapporten. Han benekter også at han forlangte at Nordvik skulle gjenta hva han hadde sagt i et lydopptak.

I rapporten blir det omtalt at opptaket var kortvarig og at Hagen ikke snakket høyt, men hadde en «skjelvende stemme som indikerer at han er opprørt».

I etterkant av hendelsen tok både Hagen og en av Nordviks kolleger, som hadde hørt hendelsen, opp saken med Hans Christian Sandlie, Nordviks nærmeste leder.

Hagen ba Sandlie om å gjøre tre ting:

  • Sørge for at Nordvik gir Hagen en skriftlig unnskyldning.
  • Sørge for at Nordvik får en skriftlig advarsel.
  • Sørge for at Nordvik flyttes til et annet kontor slik at Hagen ikke må gå forbi kontoret hans og regelmessig treffe ham i gangen.

Ifølge rapporten var Hagen tydelig på at han ikke opplevde situasjonen i gangen som en konflikt mellom ham og Nordvik, men en situasjon der Nordvik oppførte seg på en uakseptabel måte.

Det endte med at Nordvik ikke fikk advarsel, og han måtte heller ikke bytte kontor.

Khrono har vært i kontakt med Nordviks nærmeste leder, Hans Christian Sandlie, men han ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke HR-direktør ved OsloMet, Geir Haugstveit, som bestilte rapporten fra bedriftshelsetjenesten, ønsker å kommentere saken.

Ekstern vurdering

Verken Hagen eller Nordvik så poenget med et forsoningsmøte i etterkant av hendelsen. Stamina Census mente også at et møte mellom de to kunne forverre situasjonen, ifølge rapporten.

«Veien til forsoning begynner ofte ikke med en beklagelse, men med en nysgjerrighet på den andre parts ståsted (...) Når KH sin oppfatning av andre involverte sine standpunkt ikke fremstår mer nyanserte enn tilfelle er her, virker det som han i for liten grad har satt seg inn i deres standpunkter og sett på hvordan han på best mulig måte kan komme dem i møte».

Stamina slår også fast i forhold til Nordvik at det ikke er akseptabelt å kalle sin leder eller kollega «drittsekk».

Stamina Census kritiserer også Hagen i rapporten, for e-posten han sendte dagen etter episoden, og mener den er «problematisk av flere grunner».

Ved å sende e-posten ga Hagen sin underordnede, Hans Christian Sandlie, en instruks om hvordan han skulle reagere overfor Nordvik uten at det ble lagt opp til at Nordvik skulle fortelle sin side av saken. Det mente Stamina Census var grunnleggende når det var snakk om sanksjoner som skriftlig advarsel og flytting av kontor.

De mente også at det er problematisk at Hagen ga en instruks til en underordnet i en sak han selv var involvert i. Det rette ville være å tre til side umiddelbart og la en annen leder håndtere situasjonen. Det bemerkes i rapporten at en leder på et overordnet nivå som Hagen burde være bevisst på rollekonflikten. De presiserer at Hagen trådde til side etter relativt kort tid.

For det tredje påpekte Stamina Census at e-posten la opp til en forhandlingssituasjon ved å skrive at saken «legges død» hvis Hagens ønsker ble innfridd. De viste til at Hagen håndterte møtet høsten 2018 på samme måte.

Angrer ikke

Kort tid etter at rapporten var ferdig i desember 2019, tok koronaviruset over hverdagen til folk flest. Nordvik fortsatte med sine prosjektet fram til 1. april 2021, da han gikk ut i ett års permisjon. Da han kom tilbake, sluttet han i jobben ved OsloMet. I dag jobber han for Husbanken.

— Hva gjør at du forteller om denne saken nå?

— Jeg synes det finnes viktige prinsipielle grunner til å ta det opp. Og det er en viktig personlig grunn, som er at jeg ikke ønsker å bli skremt inn i kroken som så mange andre før meg. Jeg vil vise fram at jeg ikke skammer meg, sier Nordvik.

Han utdyper hva de prinsipielle grunnene er.

— Den som forlater en arbeidsplass etter å ha opplevd trakassering føler på en slags skam, jeg har nok også vært innom slike følelser. Det å snakke åpent om det hjelper meg og andre. Enda viktigere er det at etter at jeg har opplevd å bli trakassert har ledelsens respons vært at «dette må vi ikke snakke om».

Det har vært en tøff ordbruk i disse situasjonene. Angrer du på noe du har sagt?

— Nei, det er ingenting jeg skammer meg over. Jeg har en diger liste over ting jeg skammer meg over, men ikke dette.

— Men er ikke dette en litt for liten sak til å lage faktagransking/rapport og hyre inn bedriftshelsetjenesten på? Er både du og Hagen litt hårsåre?

— Ja og nei. Mandatet til Stamina var eksplisitt at rapporten skulle handle om hendelsen i gangen og det som skjedde etter det. Forspillet til trakasseringen skulle ikke snakkes om. Jeg opplever det som en beskjed om at jeg og mine opplevelser skulle neglisjeres, sier Nordvik.

Powered by Labrador CMS