Konflikt og faktagransking

Hyret advokater, psyko­loger og coacher uten nødvendige avtaler på plass

Advokater, psykologer og coacher er hyret inn for å hjelpe ledelsen ved OsloMet-fakultet. Nødvendige avtaler er ikke på plass, og årets budsjett er overskredet.

Dekan Sarah J. Paulson har allerede overskredet budsjettet for organsiasjonsutvikling på 350.000 kroner. Nødvendige avtaler med konsulenter er ennå ikke på plass, men konsulentene er i gang.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag 31. mai satte dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet i gang en faktagransking av situasjonen ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU).

Dekan Sarah J. Paulson har hyret inn advokatfirmaet Hjort for å utføre granskingen.

Fakta

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved OsloMet

  • Studenter: ca. 2 000
  • Antall ansatte ca 115
  • Studietilbud 19
  • Forskergrupper 10
  • Instituttleder: Torgeir Alvestad

Kilde: OsloMet

Hjort er ikke de eneste eksterne konsulentene som har vært eller er leid inn ved fakultetet de siste månedene.

Avtaler ikke på plass

Khrono har bedt om innsyn i avtalene, eventulet rammeavtaler, som er inngått for konsulent- og coachbruken ved fakultetet, men etter det Khrono forstår er ikke disse blir disse formelt inngått ennå.

— Fakultetet er dessverre forsinket med hensyn til å få formalisert avtaledokumentene, som nå kommer på plass. Vi benytter anledningen til å gjennomgå våre rutiner på fakultetet. Avtalene vil bli oversendt med en gang de er klare, skriver Paulson i en e-post til Khrono.

Varsler overskridelser

Khrono har også bedt om innsyn i hvor mye penger som så langt er brukt på eksterne konsulenter ved det konfliktfylte fakultetet.

Dekanen opplyser at Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har satt av 350.000 kr. til coaching, lederutvikling og organisasjonsutvikling blant annet i 2021.

Så langt i år har fakultetet bokført utgifter på til sammen 400.301 kroner. Av disse har Beta Organisasjonsutvikling Linn Rasch Aune fått utbetalt over halvparten, 222.750 kroner.

Khrono er kjent med at det også er andre eksterne konsulenter, psykologer og advokater som er hyret inn, deriblant arbeidslivspsykolog Geir Karlstad.

Aune, med sitt enkeltpersonforetak Beta Organisasjonsutvikling, fungerer etter det Khrono kjenner til som coach for dekan Paulson og instituttlederen ved brnehagelærerutdanningen.

Aune har blant annet ifølge studieleder Geir Aaserud som har varslet om det han mener er trakassering fra instituttlederen, fungert som moderator i «forsoningssamtaler» som dekanen har pålagt Aaserud å ha med sin nærmeste overordnede, instituttlederen.

— Ikke forutsett situasjonen

Dekanen opplyser også at advokatutgifter, som også inkluderer faktaundersøkelsen ved BLU, ikke er fakturert ennå.

— Vi har selvfølgelig ikke forutsett den nåværende situasjonen, sier hun og sikter til de mange samarbeidsproblemene og det noen mener er trakassering ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

— Vi overskrider derfor rammen, men på grunn av mindreforbruk på andre områder grunnet korona ser det p.t. ikke ut til at dette får konsekvenser for fakultetets økonomi, skriver Paulson i en e-post til Khrono.

Sterk bekymring

Samtlige fagsjefer, verneombud og tillitsvalgte har uttrykt sterk bekymring for situasjonen ved instituttet.

I øyeblikket er kun en av fem studieledere på jobb, to andre er sykemeldt grunnet uforsvarlig arbeidsmiljø og to har sluttet uten at de så langt har klart å finne erstattere.

Arbeidsmiljøproblemene og konfliktene i ledergruppen ved instituttet har pågått hele våren.

Torgeir Alvestad ble ansatt som instituttleder i oktober 2020, og etterfulgte Helene Lund som etter et snaut år i stillingen gikk til en prorektorjobb ved VID vitenskapelige høyskole.

Taushetserklæring

Varsler Geir Aaserud ved OsloMet, ble møtt av en omfattende taushetserklæring da han ble kalt inn til firmaet Hjort som startet sin faktagransking av situasjonen ved BLU for snart to uker siden.

Fakultetsledelsen og faktagranskere snudde i krav om taushetserklæring etter sterk kritikk i Khrono fra ytringsfrihetsadvokat Vidar Strømme.

Aaserud varslet allerede i februar universitetets ledelse, ved dekan Sarah Paulson, og etter hvert også OsloMets varslingsnemnd, ledet av advokat Lill Egeland i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, om det han først oppfattet som dårlig humor, men som han etter hvert opplevde som dårlig lederstil og trakassering fra sin nærmeste leder.

— Underlig

Erik Dahlgren er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved OsloMet.5

Hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet, OsloMet, Erik Dahlgren.

Dahlgren understreker at fagforeningen har stor forståelse for at både de ansatte og ledelsen står i en svært vanskelig situasjon, og de har respekt for at man trenger tid og ro tid til å finne fram til gode løsninger.

— Når det er sagt, så er vi jo skeptiske til bruk av faktagransking, slik man gjør her. Vår skepsis har forankring i bred forskning gjort her på OsloMet, legger Dahlgren til.

I tillegg reagerer Dahlgren på alle de eksterne konsulentene som er hentet inn uten at formelle avtaler er på plass.

— OsloMet har en avtale om bedriftshelsetjeneste som kan levere alle de eksterne tjenestene man her har brukt på LUI og BLU. Jeg finner det underlig at man ikke har benyttet seg av dette. Her er jo godkjente avtaler på plass, sier Dahlgren.

Han legger også til at de tillitsvalgte har reagert på den type taushetserklæringer som de ansatte ble presentert for i saken.

— Vi mener at de taushetserklæringer vi undertegner som ansatte ved OsloMet bør være mer enn gode nok i slike saker, sier Dahlgren til Khrono.

— Varsel ikke tatt på alvor

Varselet Aaserud leverte inn ble raskt ble avvist av dekanen, og er foreløpig kun håndtert administrativt i varslingsnemnda ved OsloMet, ved ekstern leder Lill Egeland, fra advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig.

— Jeg er ikke i nærheten av å føle at mitt varsel blir behandlet slik det skal. I en rapport fra varslingsnemndas leder ved OsloMet heter det på den ene siden at dekanen har gjort alt etter boka, men i neste setning skriver man at konsekvensen av dekanens håndtering av saken er at jeg «har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø». Hvordan kan det være etter boka da, spurte Aaserud i Khrono.

— Jeg er ingen bråkmaker og jeg har virkelig prøvd i uker og måneder i linja og blant lederne her for å bli tatt på alvor. Denne saken er utrolig lei, og jeg forstår at det også er vanskelig for min motpart, instituttlederen, noe jeg også har understreket overfor ham i alle møter, men jeg kan ikke la være å si fra av den grunn, la Aaserud til.

Instituttleder Torgeir Alvestad har så langt ikke ønsket å kommentere saken. Han har flere ganger bekreftet at han viser til dekan Sarah J. Paulson for uttalelser.

Powered by Labrador CMS