økonomi

OsloMet snur underskudd til overskudd i 2023

Lavere strømpriser og kompensasjon for prisstigning bidrar til at OsloMet får et langt bedre resultat i år enn forventet.

OsloMet ligger an til et overskudd i 2023, mens budsjettet la opp til et merforbruk eller underskudd på 75 millioner kroner. Her er rektor Christen Krogh på styremøtet i september.
Publisert Oppdatert

OsloMet ligger an til å få et årsresultat som er 92 millioner kroner bedre enn budsjettert, viser prognose som ble lagt fram for styret tirsdag.

Forklaringene er lavere energikostnader enn forventet, at universitetet generelt har lavere kostnader og utstyrskjøp, strategiprosjekter er forsinket og ikke minst prisjusteringen som kom i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Ifølge budsjettet skulle OsloMet hatt et underskudd på 75 millioner ved utgangen av 2023, men i stedet er prognosen nå et plussresultat på 17 millioner, ifølge tall som økonomidirektør Line Haugen presenterte på styremøtet.

Har satt ned temperaturen

OsloMet fikk litt over 60 millioner kroner da revidert nasjonalbudsjett ble prisjustert for høyere prisvekst enn budsjettert i mai. Av dette ble 23,3 millioner fordelt sent på året og forventes ikke å bli brukt i løpet av 2023, går det fram av OsloMets tertialrapport.

Energikostnadene ligger an til å bli 19 millioner lavere enn forventet. 

— Strømprisene er blitt lavere enn vi budsjetterte med. I tillegg står energiøkonomiseringstiltak for 5 millioner kroner, opplyste Haugen på styremøtet.

OsloMet har satt ned temperaturen i sine bygg og bytter ut ventilasjonsanlegg i samarbeid med KLP, som eier de fleste byggene på campus i Oslo.

Økonomidirektør Line Haugen.

Høyere oppdragsinntekter enn budsjettert bidrar også til overskuddet. Aktiviteten har vært høyere enn planlagt og går med et overskudd på 21,1 millioner kroner eller 10 millioner mer enn budsjettert.

Til sist er det forsinkelser i strategiprosjekter som gjør at det ikke er brukt så mye strategimidler som budsjettert. I alt har OsloMet en pott på 57,6 millioner i 2023 som fordeles på prosjekter etter søknad, men i følge prognosen vil det bli brukt 19 millioner mindre i år.

— Litt større overraskelser enn ventet

Styret fikk også langtidsplan og -budsjett for 2024-2026 på bordet tirsdag, men skal først gjøre vedtak på styremøtet 15. desember. I 2024 legges det opp til et overskudd på 25 millioner kroner.

I juni ble foreløpige rammer for neste år vedtatt av det forrige styret, men disse er nå justert på grunn av noen overraskelser som kom i statsbudsjettet som regjeringen la fram 6. oktober.

— Det var litt større overraskelser i statsbudsjettet enn vi ventet. Noe visste vi om, andre ting visste vi ikke, oppsummerte Haugen.

Blant annet har OsloMet fått en mye større «inndragning til satsinger» eller satsingskutt, som det også kalles, enn universitetet hadde regnet med. I stedet for 15,6 millioner i kutt, ble det på 27,6 millioner i forslaget til statsbudsjett.

Kutt i stipendiater

OsloMet hadde heller ikke lagt inn kutt på 20 rekrutteringsstillinger som ble tildelt under pandemien. Her vil kuttet bli på 10 millioner i 2024 og 20 millioner i 2025, ifølge statsbudsjettet.

Ifølge rektor Christen Krogh ser OsloMet nå på om universitetet kan finansiere disse rekrutteringsstillingene gjennom det planlagte overskuddet i 2024. Likevel er 8 av de 20 stillingene som ennå ikke var fordelt nå holdt tilbake.

På plussiden kommer 20 millioner inn i OsloMets ramme som følge av at tilskuddsordningene i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er overført til universiteter og høgskoler.

Og mens OsloMet mister finansiering av 60 koronastudieplasser innen IKT, får universitetet 10 nye studieplasser på samme felt.

Totalt sett får OsloMet 3,06 milliarder kroner på neste års statsbudsjett, noe som var 122,1 millioner mer enn budsjettert.

Powered by Labrador CMS