OsloMet starter ny master i medieutvikling

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet - storbyuniversitetet vil fra høsten 2020 starte opp et nytt masterstudium i medieutvikling, med studieretningene journalistikk, medier og kommunikasjon - og sakprosa.

Rektor ved OsloMet - storbyuniversitetet, Curt Rice. Foto Ketil Blom Haugstulen

Det ble vedtatt på et styremøte torsdag, etter en kort diskusjon.

Medier24 har også skrevet om denne saken.

Etableringen er i praksis en revisjon av dagens masterprogram i journalistikk, med en ny studieretning og spissing av profil i tråd med råd fra ekstern evaluering. Det nye masterprogrammet vil få 29 plasser.

Styret vedtok en overgangsordning som gjør at studenter som er tatt opp på masterstudiet i journalistikk, kan søke om overgang til studieretning journalistikk eller sakprosa på det nye masterstudiet innen den frist fakultetet setter.

I styrepapirene til møtet kommer det fram at masterstudiumet i journalistikk har hatt gode søkertall, men at oppmøtet har vært varierende. Også studiepoengproduksjon og gjennomføringsgrad har vært lav.

«Selv om tallene for møtt pr. plass har hatt en positiv utvikling, har det vært lav gjennomstrømming. I årene siden 2016 har 6–8 oppnådd fullført grad pr. år. Det er pr. 18. november kun 2 som har fullført graden i 2019», heter det videre.

Rekrutteringsgrunnlaget for mastergraden vil hovedsakelig være studenter fra instituttets egne bachelorprogram i journalistikk, fotojournalistikk og medier og kommunikasjon.

Ifølge Medier24 vil totalt ti ansatte ved OsloMet bidra til masterstudiumet, med til sammen 2,6 årsverk. Disse vil også være veiledere til masteroppgaven, opplyser OsloMet.

I tillegg beregnes det 0,4 årsverk til eksterne timelærere. Sju av de ti ansatte som skal bidra er professorer.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS