Årets første styremøte ved OsloMet foregår torsdag 6. februar og strømmes fra klokken 10.40. Foto: Ketil Blom Haugstulen

OsloMet-styret på tur til Kjeller

Styremøte. OsloMet har styremøte på Kjeller 6. februar. Møtet kan følges direkte her fra kl 10.40.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Curt Rice skal orientere styret på møtet på Kjeller torsdag om mulig samlokalisering av hele OsloMet i Pilestredet, det vil si nedlegging av studiested Kjeller. Noe vedtak i saken skal ikke gjøres før på styremøtet 12. mars.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen (ekstern)

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Før styremøtet begynner skal styret på omvisning i lokalene på Kjeller og skal besøke produktdesign, sykepleieposten og yrkesfaglærerutdanningen. Dermed får styret anledning til å se studiestedet, før beslutningen om samlokalisering eller fortsatt drift på Kjeller skal tas.

Fagdirektør Erling H. Dietrichson fra Kunnskapsdepartementet tar også turen til Kjeller denne dagen. Han skal orientere om styrenes rolle, ansvar og oppgaver i seminardelen før møtet starter.

Løft for Handelshøyskolen

En av sakene på styremøtet handler om Handelshøyskolen på OsloMet. I dag er den et institutt, men styret skal nå bestemme om Handelshøyskolen i stedet bør komme opp på nivå med fakultetene. Ifølge forslaget til vedtak skal spørsmålet utredes av en arbeidsgruppe.

Ifølge styrepapirene er Handelshøyskolen ved OsloMet én av tre handelshøyskoler i Norge som ikke er på fakultetsnivå. De andre er Handelshøyskolen ved NTNU og ved UiT Norges arktiske universitet.

Handelshøyskolene ved Universitetet i Sørøst Norge, NMBU, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet har alle handelshøyskoler på fakultetsnivå, går det fram av styrepapirene.

Instruks for rektor

Styret skal også vedta instruks for rektor Curt Rice. Formålet er å avklare hvilke fullmakter, oppgaver og ansvar som ligger til rektor.

I instruksen inngår også rektors ansvar for å vurdere sin egen habilitet. Ifølge instruksen skal rektor foreta denne vurderingen så tidlig som mulig, og hvis en part krever det, eller rektor selv ønsker det, skal spørsmålet om habilitet legges fram for styret til avgjørelse.

Dette er i tråd med habilitetsreglene som OsloMet-styret vedtok på styremøtet i desember.

Les også: Vedtok nye habilitetsregler for situasjoner der rektor er inhabil

Saksliste:

 • Utredning av Handelshøyskolen ved OsloMet som enhet på nivå 2
 • Intern revisjon – revisjonsplan 2020
 • Instruks for daglig ledelse

Orienteringssaker

 • Protokoll Universitetsstyret 12.12.2019
 • Referat Sentralt IDF 5.12.2019
 • Tildelingsbrev 2020 for OsloMet
 • Rammene for arbeidet til styrene ved universiteter og høgskoler
 • Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høgskoler
 • Rektors orienteringer

Styremøte ved OsloMet 6. februar 2020.

Powered by Labrador CMS