Økonomiske problemer for studentsamskipnadene

Over 1000 ansatte i samskipnadene er permittert

Studentsamskipnader frykter de økonomiske konsekvensene utbruddet av koronaviruset kan få for driften. Estimater viser at de allerede har tapt titalls millioner.

Norges arktiske studentsamskipnad og deres studentboliger i Dramsvegen kan stå tomme til høsten. Studentsamskipnadene frykter konsekvensene koronaviruset kan få for deres virksomhet.
Norges arktiske studentsamskipnad og deres studentboliger i Dramsvegen kan stå tomme til høsten. Studentsamskipnadene frykter konsekvensene koronaviruset kan få for deres virksomhet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utbruddet av koronaviruset har skapt store problemer fra studentsamskipnadene. Mange stengte treningssentre, kantiner og kaffebarer 12. mars, og opplever nå effekten av det.

Tirsdag ble det kjent at Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund permitterer 248 ansatte.

En kartlegging Khrono har gjort viser at også de andre studentsamskipnadene har tatt grep og permittert mange av sine ansatte:

 • Studentsamskipnaden SiO: 350 ansatte er permittert. 157 ansatte i SiO Mat og Drikke, 179 ansatte i SiO Athletica, 11 ansatte i SiO Helses tannhelsetilbud og 3 ansatte i administrasjonen er permittert.
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen): 257 ansatte er permittert, hovedsakelig fra Sammen Mat&Drikke og Trening.
 • Norges arktiske studentsamskipnad: 164 ansatte er permittert, primært innen Mat&Drikke og Studentidrett.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 115 ansatte har fått varsel om permittering. Disse er fordelt på avdelingene Mat og drikke, Bokhandel, Studentservice og Trening.
 • Studentsamskipnaden i Ås: 50 personer er permittert. 14 personer i faste stillinger og 36 i midlertidige stillinger.
 • Nord studentsamskipnad: 45 ansatte er permittert.
 • Studentsamskipnaden i Stavanger: 36 ansatte er permittert. Ytterligere fem heltidsansatte og 100 deltidsansatte er permittert i Sportssenteret AS.
 • Studentsamskipnaden i Østfold: Ti ansatte er permittert.
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark: Ingen er permittert.
 • Studentsamskipnaden i Molde: Ingen er permittert, men tiltak er under vurdering.
 • Studentsamskipnaden i Agder: Kommunikasjonsavdelingen oppgir at det foreløpig er ingen konkrete tall å oppgi og at permitteringer først vil ha effekt etter påske.
 • Studentsamskipnaden i Innlandet: Alle ansatte blir gitt lønn fram til 15. april. Et drøftingsmøte med tillitsvalgte i neste uke der de skal bli enige om hvem som skal permitteres, før varselet vil gå ut 7. april.

Studentsamskipnaden i Volda har ikke besvart Khronos henvendelse.

Frykter de økonomiske konsekvensene

En arbeidsgruppe har fått i oppdrag av Samskipnadsrådet og Kunnskapsdepartementet å se på de økonomiske konsekvensene koronaviruset har gitt samskipnadene i Norge.

Styreleder for Samskipnadsrådet og administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen, forteller at rådet sendte over deres notat til Kunnskapsdepartementet onsdag kveld. Han betegner situasjonen som alvorlig.

Hans Erik Stormoen
Hans Erik Stormoen

— Studentsamskipnadene er veldig berørt av denne situasjonen. Noen studentsamskipnader er bedre rustet til å takle de økonomiske konsekvensene enn andre. For vår del har vi en langsiktig gjeld på over én milliard kroner, som det kan bli tungt å bære i det lange løp, sier Stormoen.

Millionsmell

I notatet skriver Samskipnadsrådet at samskipnadene vil klare seg gjennom dette, dersom situasjonen normaliseres før høsten. Dersom dette ikke skjer kan situasjonen bli «kritisk».

Særlig utfordringer knyttet til studentboliger trekkes fram. Samskipnadene opplever allerede at studenter har flyttet ut, har dårligere betalingsevne, og det er usikkert om boligene blir fylt opp til høsten.

«Slik situasjonen er pt, anslås bortfallet av leieinntekter å være anslagsvis 30 millioner fram mot sommeren», står det i notatet.

Et estimat Samskipnadsrådet har gjort viser at de økonomiske konsekvensene for samskipnadene totalt sett kan være så høye som 165 millioner kroner fram mot semesterstart.

Tall for mars viser at samskipnadene allerede går 33,5 millioner kroner i minus på stengte treningssentre og spisesteder.

Fakta

Disse kompensasjonstiltakene foreslår samskipnadene

Til Kunnskapsdepartementet:
Samskipnadene mottar i dag et generelt tilskudd, fordelt med et grunnbeløp og et beløp pr student. Tilskuddet skal gå til generell drift av samskipnaden, og er ikke øremerket noe formål.

Følgende tiltak kan bidra til å lette sitasjonen for samskipnadene:

 • Det generelle tilskuddet fra KD/DIKU utbetales samskipnadene raskt.
 • Det generelle tilskuddet fra KD/DIKU økes i 2020, og utbetales raskt.
 • Kompensasjon for å redusere oppsigelsestid for studenter som sier opp og forlater boligene som følge av at campus er nedstengt frem til semesterstart.
 • Kompensasjon for bortfall av husleieinntekter grunnet økt utflytting tidlig i inneværende semester og som følge av at færre internasjonale/utvekslingsstudenter kommer til våre studiedestinasjoner i 2020.
 • Kompensasjon for tomgangskostnader ved forsinket innflytting på bygge og vedlikeholdsprosjekter

Til Husbanken:

Tilskudd til bygging av studentboliger og lån til oppføring av studentboliger, administreres av Husbanken. Studentsamskipnadene har store lån knyttet til oppføring av studentboliger. Avdrag og renter på dette utgjør betydelig beløp for samskipnadene.

 • Lån i Husbanken gjøres avdragsfrie ut 2020 for samskipnadene.
 • Lån i husbanken innvilges rentefritak ut 2020 for samskipnadene.
 • Øvre kostnadsramme for bygging av studentboliger og tilskudd til bygging av studentboliger blir justert for å fange inn de økte kostnader ved fristforlengelse for byggeprosjektene.
 • Raskere (og mindre byråkratisk) utbetaling av lån til byggeprosjektene fra Husbanken. Dette vil bidra til bedre likviditet.

Til Lånekassen:

Studentenes økonomi er av stor betydning for driften til samskipnadene. De benytter våre tjenester, både i dag, og i fremtiden. Ved å bidra til studentenes økonomi bidrar det offentlige Norge til at studenter kan betale sine forpliktelser og fortsette å benytte seg av tilbudet som samskipnadene har. Samskipnadene støtter NSOs arbeid med å sikre studentenes studieprogresjon og økonomi.

 • Kompensering til studenter som har fått inntektsbortfall

Kilde: Samskipnadsrådet.

Fortvilte direktører

Direktør for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs), Einride Berg, sier at situasjonen er krevende.

I sin rapport sendt til Samskipnadsrådet skriver Berg at inntektsbortfall fra kantiner, treningssentre og bokhandel kan SiÅs takle selv, men en stopp i boligproduksjonen kan, i ytterste konsekvens, bety konkurs for studentsamskipnaden. Studentsamskipnaden bygger for øyeblikket 795 hybelenheter i Skogveien med en økonomisk ramme på 665 millioner kroner.

— Dette er et «worst case-scenario», og ikke så sannsynlig. Hvis byggeprosjektet går etter planen, så vil det i og for seg ikke ha noen økonomisk konsekvens. Men en stans kan føre til en likviditetskrise, sier Berg.

Les også: Studenter i harnisk over krisepakke: — Tilbyr studentene et kredittkort

Vanskelige tider for SiO

Studentsamkipnaden SiO har allerede varslet at det vil bli ytterligere permitteringer i tiden frem mot påske. Det er usikkert hvor lenge permitteringene som følge av koronasituasjonen vil vare.

— Dette er en veldig tøff situasjon for alle berørte, og vi håper den blir så kortvarig som mulig. Vi jobber iherdig for å opprettholde de tilbudene vi kan, og samtidig ivareta studentenes og ansattes helse som er det aller viktigste nå , sier Inger Hegstad Krüger, fungerende adm.dir i SiO:

SiO Athletica og SiO Mat og Drikke har fra 12. mars midlertidig stengt alle sine 6 treningssentre og 41 spisesteder som følge av koronasituasjonen. For SiO har bortfallet av inntekt betydelige konsekvenser, opplyser Krüger.

— Vi jobber med ulike scenarier, men det er for tidlig å si noe om sannsynlighet. Vi har heldigvis en solid økonomi i utgangspunktet, men må likevel gjøre alt vi kan for å ta ned kostnadspådraget der vi har stengt eller redusert virksomhet.

Les også: Mener husleie for studenter må reduseres

Jobber med ulike scenarioer

Administrerende direktør i Sammen, Per Kristian Knutsen, sier til Khrono at den største bekymringen akkurat nå er boligsituasjonen til høsten.

— For øyeblikket er det full aktivitet, men vi kan ikke starte høstsemesteret uten internasjonale studenter. Det er den største risikoen. Det er også et spørsmål hvor langt fram i tid vi skal planlegge for.

Sammen leier også en del eksterne treningslokaler, som også står tomme i disse dager, men like fremt må betales for.

Treningslokalene til studentsamskipnadene kan stå tomme en stund til.
Treningslokalene til studentsamskipnadene kan stå tomme en stund til.

— Det oppleves helt jævlig

Administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, Hans Petter Kvaal, sier at permittering av ansatte sitter langt inne og ikke noe de tar lett på.

De økonomiske konsekvensene er det foreløpig vanskelig å si noe om.

— Men det er klart vi kommer til å merke dette. Vi jobber med ulike scenarioer og prognoser for fremtiden, og det vi kan si med sikkerhet er at det kommer til å bli snakk om beløp i millionklassen.

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger, Elisabeth Faret, er klar i talen når hun blir bedt om å kommentere permitteringene.

— Det oppleves helt jævlig.

— Permittering av ansatte sier seg selv, men jeg tenker mye på våre studenter. Blir dette langvarig så kan det få konsekvenser for samskipnaden økonomisk, og i alle fall for våre studenter som også har mistet sine deltidsjobber som kan hende mange er avhengig av, sier Faret.

Powered by Labrador CMS