avgang i norce

Overtar toppjobb for andre gang: — Et helt annet Norce

På mindre enn to år har Thor Arne Håverstad steppet inn to ganger som toppsjef i Norce etter sjefsavganger. — Det er et helt annet Norce nå enn i fjor, sier vikarsjefen.

Thor Arne Håverstad, konstituert administrerende direktør i Norce for andre gang. — Når sjefen går av fører det til at de som er igjen står opp og tar ansvar. Det var ingen tvil hos meg da styreleder spurte om jeg ville gå inn igjen i jobben som administrerende direktør, sier Håverstad.

Han er i ferd med å bli superreserven i forskningskonsernet Norce, som i løpet av kort tid har opplevd to toppsjef-avganger.

To sjefer gikk

Thor Arne Håverstad overtok etter Elisabeth Maråk Støle i januar i fjor. Den gangen var det stor uro i selskapet etter oppsigelser og en arbeidsmiljøundersøkelse som avdekket lav tillit til topplederen. Dermed måtte Støle gå av.

Etter et drøyt halvår i jobben som vikarsjef kunne Håverstad ønske Kristin Wallevik velkommen i august 2021. Hun var administrerende direktør i 13 måneder før en anmeldelse og et søksmål mot hennes mann og henne gjorde at hun valgte å si opp jobben fredag i forrige uke. De ansatte har gitt Wallevik gode skussmål, og beklaget hennes avgang. Det gjør også Håverstad.

— Vi beklager sterkt at Kristin valgte å slutte. Hun har gjort en knalljobb med å få driften i Norce stabil og god. Samtidig er det slik at når sjefen slutter, reiser resten av organisasjonen seg opp og tar ansvar. Det var ikke noen tvil hos meg om å ta denne jobben da styrelederen spurte, sier Håverstad.

I 2018 fikk Norce et negativt driftsresultat på - 54 millioner kroner. I 2020 var minusen redusert til - 1,2 millioner. I 2021 kom konsernet på riktig side av nullen med pluss 10 millioner på driften.

Helt annet

— Så det handler ikke om uro slik det gjorde sist?

— Nei, det er et helt annet Norce nå. Driften er som sagt god og stabil, vi har hatt stor suksess på prosjektsiden. Både innenfor EU-finansierte prosjekter og på de store senter-prosjektene som er utlyst fra Forskningsrådet.

Egentlig er Håverstad divisjonsdirektør for energi- og teknologiavdelingen i forskningskonsernet.

— Noen av de ansatte og tillitsvalgte sukker og sier at når Norce nå var mer på rett kjøl, så trengte dere ikke en ny sjefsavgang?

— Det bekymrer meg veldig lite, egentlig. Som sagt er tilgangen på prosjekter god, og vi har et trygt økonomisk fundament. Ordreboken strekker seg helt til 2025. Det er oftest ro i en organisasjon når det er nok prosjektarbeid og inntekter, sier Håverstad.

Stabilisert

Økonomien i Norce er bedret blant annet gjennom salg av flere modne datterselskaper som ble etablert på forskningsresultater fra selskapet. Dette har medført at Norce har fått en solid balanse i tillegg til positivt driftsresultat de siste to årene.

— Det har gitt oss en stabil økonomisk plattform. I tillegg vil jeg trekke fram et veldig oppegående lederteam. Det har vært en forutsetning for å få til denne utviklingen, sier Håverstad.

Det fusjonerte Norce-konsernet fylte fire år den 1. oktober. I 2018 ble forskningsinstituttene Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS til Norce-konsernet. I desember overtok Norce også NORUT Northern Research Institute AS, som ble innlemmet i konsernet.

Fusjonen medførte mye støy og medfølgende økonomiske problemer. Store underskudd i 2018 0g 2019 ledet til at selskapet måte nedbemanne, og oppsigelser ble også tatt i bruk.

Egen skole

Fakta

Norce

  • Forskningsselskapet Norce (Norwegian Resecarch Centre AS) er et av Norges største uavhengige forskingsinstitutt. Inkludert datterselskapene har konsernet 750 ansatte og en årlig omsetning på 950 millioner kroner.
  • I januar 2018 overtok Norce eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS. I oktober 2018 ble de fem instituttene fusjonert inn i Norce.
  • I desember 2018 overtok Norce eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.
  • Etter betydelige underskudd i 2018 og 2019 måtte konsernet nedbemanne og 20 personer måtte gå i juni 2020.
  • Mye uro og en arbeidsmiljøundersøkelse gjorde at administrerende direktør er Elisabeth Maråk Støle måtte gå av i januar i år.
  • Ny konsernsjef ble Kristin Wallevik som tiltrådte i august 2021. I månedsskiftet september/oktober 2022 valge Wallevik å si opp etter det hun kalte dypt urimelig medieomtale.
  • Konstituert konsernsjef er Thor Arne Håverstad.

Kilde: Norce

Etter stor uro tidligere beskriver både de ansatte og ledelsen et konsern med større arbeidsro. En sjefsavgang skal heller ikke rokke ved dette, ifølge Håverstad.

— Nå er det blitt ro i rekkene, og det handler om å fortsette den gode utviklingen.

Som et ledd i dette arbeidet har konsernet etablert sin egen skole, Norce School, som skal ta seg av kulturbygging og kompetanseutvikling.

— Hva ligger i at man skal lære kulturbygging?

— Det handler om å gjøre ting på samme måte. Etter en standard som vi er enige om. Det betyr også at vi lærer om hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Samtidig gir Norce School anledning for ansatte på tvers av divisjonene til å møtes rundt disse temaene, sier Thor Arne Håverstad.

Knekket EU-koden

Han trekker blant annet frem konsernets suksess med EU-finansiering som et eksempel på at ting går riktig vei.

— I løpet av 2022, og ved utgangen av august, har Norce notert 180 millioner i nye inntekter fra EU-prosjekter til oss. Det ser ut til at vi har knekket en kode her. Både i forhold til å vinne prosjekter, men også å drifte dem effektivt og fornuftig, sier Håverstad.

Han er spent på statsbudsjettet som legges fram på torsdag.

— Det er ikke noen hemmelighet at vi også er sårbare for endringer i virkemiddelapparatet. Instituttsektoren har valgt å rope høyt om RES-EU, ordningen som skal dekke våre kostnader i forbindelse med EU-prosjekter der finansieringen fra EU blir for lav i forhold til hvordan vi driver her til lands, sier Håverstad.

Spennende jobb

— Du blir sittende som toppsjef inntil en ny er på plass. Er det en mulighet for at mange kandidater vil vegre seg etter uroen som har vært?

— Hehe, se på meg. Jeg har jo sagt ja. Dette er en fantastisk spennende stilling der en toppleder får styre ett av de mest fremtidsrettede instrumentene for AS Norge. Å være med på omstilling av samfunnet fra forskningssiden er svært meningsfylt og viktig. Samtidig er Norce langt bedre stilt nå enn for to år siden. Det tenker jeg vil tiltrekke seg de rette kandidatene, sier Thor Arne Håverstad.

Powered by Labrador CMS