Debatt ida lutro

På tide å få fart på samarbeidet mellom arbeidslivet og akademia

Studenter bør få relevant arbeidslivs­erfaring for å se sammen­hengen mellom «det virkelige livet» og student­tilværelsen, mener studentpolitiker Ida Lutro.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studenter skriker etter flere og bedre praksisplasser men utdanningsinstitusjonene vil ikke gå ned fra sin høye hest og samarbeide med næringslivet.

Universiteter og høyskoler over hele landet har en unik mulighet til å etablere gode relasjoner med bedrifter og organisasjoner som vil ta inn relevant kompetanse for å forberede studenter på arbeidslivet som venter de etter endt studietid.

Dersom norske selskaper skal fortsette å være konkurransedyktige er det helt nødvendig med en større kompetansemangfold i arbeids og næringslivet. Gjennom praksis blir studenter godt kjent med aktuelle problemstillinger og arbeidsmetoder allerede før de er utdannet. Samtidig som de kan utfordre etablerte og rigide organisasjoner og bedrifter.

Jeg mener det er utelukkende positivt at unge som har valgt å ta høyere utdanning kan få relevant arbeidslivserfaring for å se korrelasjonene mellom “det virkelige livet” og studenttilværelsen.

I dag sliter vi med å få nok praksisplasser. For å endre på dette må det utarbeides gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom utdanningssituasjoner og praksisfelt. Samarbeidsavtalene må omfatte punkter om planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Dersom norske selskaper skal fortsette å være konkurransedyktige er det helt nødvendig med en større kompetansemangfold i arbeids og næringslivet.

For å ta bedre utnytte av folk med høyere utdanning i bør det flyttes midler fra fylkeskommunens regionale utviklingsmidler til å opprette trainee/ praktikantstillinger i interkommunale politiske samarbeidsorganer og innovasjonsselskaper.

Målet med et slikt tiltak vil være å utvikle, fornye og skape muligheter og nye arbeidsplasser i både byene og distrikter. Som en inngang til en slik omstilling vil det være hensiktsmessig og til dels nødvendig at utdanningsinstitusjonene i større grad legger praksisplassene rundt om i kommunene og ikke bare i byene.

Det vil gjøre det attraktivt å flytte ut fra by- sentrum, for vi skal ikke undervurdere hvor langt en student er villig til å strekke seg for en praksisplass som er attraktiv og relevant for det arbeidet hun/han vil jobbe med i fremtiden.

Studenter sin stemme bør veie tyngst. La oss tilrettelegge for flere og bedre praksisplasser for våre kloke hoder som vi berike arbeislivet.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS