Universitetet i Stavanger

Preget av oljepris­fallet: Færre blir værende etter studiene

Dette viser Universitetet i Stavangers ferske kandidatundersøkelse.

Kvinnelige kandidater fra Universitetet i Stavanger bruker noe lenger tid på å komme i fast jobb enn mannlige kandidater, viser den ferske kandidatundersøkelsen.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Stavanger (UiS) har gjennomført såkalte kandidatundersøkelser, med tidligere UiS-studenter, tre ganger. En i 2011, i 2015 og nå i 2021.

Årets undersøkelse viser flere endringer fra tidligere år.

Blant annet er det nå færre uteksaminerte UiS-kandidater som blir boende i Rogaland, sammenlignet med tidligere undersøkelser.

I 2015 oppga 77 prosent av kandidatene Rogaland som nåværende bosted. I 2021 var tallet redusert til 56 prosent.

— Analysene tyder på at nedgangen er drevet av at arbeidsmarkedet i energi/industri/offshore har blitt vanskeligere, skriver universitetet på egne hjemmesider.

Gir likevel netto tilflytting

Også færre av kandidatene som er fra regionen, blir boende på hjemstedet etter endte studier. Likevel blir majoriteten av denne gruppen fortsatt værende på hjemlige trakter, viser tallene.

Selv om andelen er mindre enn tidligere, så gir fortsatt studier ved UiS en netto tilflytting til Rogaland fylke.

For 35 prosent av de tidligere UiS-studentene som kommer fra andre deler av landet eller utlandet, blir boende i fylket etter endt utdanning, mens bare 11 prosent av kandidatene fra Rogaland flytter vekk.

— Bidrar til viktig kunnskap

Årets undersøkelse ble gjennomført fra 1. til 18. mars av konsulentselskapet Rambøll.

Alle tidligere studenter med fullført grad ved UiS med avgangsår mellom 2015 og 2020 ble invitert til å delta i undersøkelsen.

Totalt 20.822 kandidater fikk tilsendt undersøkelsen. 6.538 deltok.

— Kandidatundersøkelsen bidrar med viktig kunnskap til videreutvikling av tilbudene ved UiS. Med grunnlag i undersøkelsen ser vi på tiltak knyttet til hele studietilbudet, til arbeidslivstilknytning og kvalitet i utdanningene generelt, sier prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, Rune Dahl Fitjar, i saken på hjemmesidene.

Prorektor Rune Dahl Fitjar ved Universitetet i Stavanger.

Færre kandidater i oljebransjen

Oljeprisfallet i 2014-2015 har også hatt betydelig påvirkning på arbeidssituasjonen til tidligere UiS-studenter.

Færre kandidater enn i 2015 er nå sysselsatt i privat sektor og spesielt i energi, industri og offshore-bransjen, viser tallene.

Selv om det er uteksaminerte studenter fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet som er mest berørt, viser undersøkelsen at også kandidater fra de andre fakultetene er påvirket av endringene i arbeidsmarkedet.

Men analysene viser at kandidatene likevel finner seg jobber i andre bransjer.

— Blant kandidater som bytter bransje vekk fra energi/industri/offshore er det imidlertid lavere score på i hvilken grad de opplever å bruke kompetanse fra utdanningen i ny bransje, står det i saken på universitetets hjemmesider.

Kvinner senere i fast jobb enn menn

Overordnet viser undersøkelsen at 9 av 10 av kandidatene som har svart er i jobb.

Majoriteten opplever at kompetansen de har fått ved UiS er relevant for jobbene de gjør, skriver universitetet i saken.

Men alle er imidlertid ikke i faste jobber. Der viser tallene en interessant kjønnsforskjell.

I avgangsårene 2020 til 2016 er det nesten dobbelt så mange kvinner enn menn som er i midlertidige ansettelser.

Og dette gjelder kandidater fra samtlige fakultet, med unntak av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Denne kjønnsforskjellen ser man imidlertid ikke fra kullene i 2014 og tidligere.

— Det tyder på at de kvinnelige kandidatene fra UiS bruker noe lenger tid på å komme i fast jobb enn mannlige kandidater, skriver universitetet.

Powered by Labrador CMS