Debatt sebastian wie murphy

Regjeringen bryter løftet om Nesna

— Min frykt er at Nord Universitet, eller Mord Universitet som noen kaller det, igjen vil forsøke legge ned Høgskolen i Nesna i løpet av de neste tre årene.

— Løsningen for Høgskolen i Nesna er et symbol på et parti, en regjering og politikere som bryter med sine løfter, skriver Sebastian Wie Murphy i Rød ungdom.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Onsdag 1. desember la Ola Borten Moe frem sin plan for reetablering av høyere utdanning på Nesna. Feigere plan må man lete lenge etter. Planen er å få Nord Universitet, som i 2019 vedtok å legge ned Campus Nesna, til å gjenoppta driften av Campus Nesna, som om ingenting skulle ha skjedd. Dette er ikke en trygghet. Nesna har ikke tillit til Nord Universitet.

Senterpartiet lovte under valgkampen at Nesna skulle igjen få en selvstendig høgskole. Det skulle i følge Vedum etableres en høgskole på Nesna når de kom inn i regjering, som et symbol på en ny politikk. Hadde Senterpartiet holdt det de hadde lovet, så hadde jeg vært meget fornøyd. Nå som de har brutt dette løftet er jeg så langt fra fornøyd som man kommer. Nord Universitet har allerede jobbet hardt for å være Nesnas død, hva er det som sier at ting blir noe bedre nå?

Da Høgskolen i Nesna ble fusjonert med Nord Universitet ble det lovet gull og grønne skoger. Nord Universitet skulle etter avtalen utvikle Nesna. I det fusjonen var gjennomført startet Nord Universitet en systematisk nedprioritering av Campus Nesna. Det tok Nord Universitet bare tre år å legge ned Nesna. Min frykt er at Nord Universitet, eller Mord Universitet som noen kaller det, vil forsøke det samme i løpet av de neste tre årene.

Nesna ble lovet mye en gang før. Et simpelt løfte om at det ikke vil skje igjen er ikke nok. Beboerne på Nesna har sagt klart og tydelig ifra om hva de ønsker, og Senterpartiets løsning er ikke det. Senterpartiets løsning er et svik.

Senterpartiet snakket om reetablering av Høgskolen i Nesna som et symbol på en ny politikk. Dagens løsning er et større symbol på den nye politikken. Det er et symbol på et parti, en regjering og politikere som bryter med sine løfter. De bryter sine løfter ovenfor folket. Kanskje det starter her, men hvor vil det slutte? Vil ikke Senterpartiet slutte før de har brutt alle sine løfter?

Nesna er min hjembygd. Høgskolen i Nesna var hjørnesteinen til Nesna. Bygda mi er Høgskolen i Nesna. Vi er få på Nesna og da kan det høres ulogisk at vi skal kreve en egen høgskole.

Men høyere utdanning på Nesna betyr ikke bare noe for oss. Det betyr noe for hele Helgeland, en region med ekstrem lærermangel. Det er en region hvor folk bor spredt og trenger en så tilpasningsdyktig høgskole som Høgskolen i Nesna var.

Vi må ikke glemme at den høgskolen vi hadde før levde og pustet i 98 år før den ble fusjonert med Nord Universitet. Høgskolen i Nesna er den eldste institusjonen for høyere utdanning i Nordland.

Høgskolen i Nesna eksisterte lenge før noen i det hele tatt tenkte på Nord Universitet. Nedleggelsen av høgskolen var historieløst. Senterpartiet hadde muligheten til å rette opp i det, men den sjansen tok de ikke.

Jeg ønsker å ta med mine fremtidige barn hjem til Nesna og vise dem Høgskolen i Nesna. Ikke hvor den en gang stod, men hvor den en dag skal stå igjen.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS