Debatt maren grøthe

Regjeringen satser på studentene

Prioriterer utbygging av studentboliger og støtte til studenter med barn, skriver stortingsrepresentant Maren Grøte (Sp).

Regjeringen har slått fast i Hurdalsplattformen at vi har som mål å styrke studentenes kjøpekraft, skriver Maren Grøthe.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Høye strømpriser og økte priser på varer og tjenester rammer oss alle – òg studentene. Men, regjeringen har ikke glemt studentene. Tvert imot. De siste årene har studentene fått 11.500 kroner mer i året. I tillegg fikk studentene denne våren et eget strømstipend som skal bidra til å dekke økte kostnader.

Undersøkelser har vist oss at studenter kan jobbe inntil 10 timer i uken, uten at det går ut over studieprogresjonen

Maren Grøthe

Norge har en av de beste studiestøtteordningene i verden. I Norge kan alle ta høyere utdanning, uavhengig av familiebakgrunn og økonomi. Det er et enormt viktig samfunnsgode, som vi skal hegne om.

Lederen av Høyres studenter skrev i Adresseavisen 12. juli at det er et problem at studenter må skaffe seg deltidsjobb for å få budsjettet til å gå opp. Jeg er uenig. Det kan være bra å få erfaring fra arbeidslivet, så lenge det ikke går ut over studiene.

Undersøkelser har vist oss at studenter kan jobbe inntil 10 timer i uken, uten at det går ut over studieprogresjonen. I snitt jobber norske fulltidsstudenter 8,7 timer i uka, og dette har holdt seg stabilt i flere år.

Likevel er det viktig at vi hele tiden ser på forbedringer i støtteordningene for studenter. Regjeringen har slått fast i Hurdalsplattformen at vi har som mål å styrke studentenes kjøpekraft. Her mener jeg vi må gå bredt til verks, men også se på hvilke tiltak som faktisk vil ha størst effekt på økonomien til studentene.

Den største utgiften for de fleste studenter er husleie. Derfor vil regjeringen få fart på bygginga av studentboliger. Målet er 3.000 nye studentboliger i året. Å sørge for at det finnes rimelige bosteder for studenter er noe av det viktigste vi kan gjøre for studentøkonomien.

Så bør vi særlig prioritere studentene som har det vanskeligst. For studenter med barn er det for eksempel ikke like lett å kombinere både utdanning på fulltid, arbeid på deltid og familie.

Mens den vanlige A4-studenten kan ta seg en sommerjobb eller jobbe noen ekstra timer i uka, har ikke studentforeldre den samme fleksibiliteten. Derfor vil vi i tiden fremover se på hvordan støtteordningene kan styrkes for studenter som har ansvar for barn.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal sikre en trygg og god økonomi for studentene, samtidig må vi anerkjenne at politikk handler om prioriteringer. Det betyr ikke at vi aldri skal øke den generelle studiestøtta, dersom økonomien tillater det. Likevel gjør utviklingstrekkene med fare for renteøkninger, grønn omstilling, økende energibehov og eldrebølgen at nåløyet blir trangere i årene fremover.

I disse diskusjonene skal vi ha blikket rettet mot det store målet: kjøpekraften til studentene skal styrkes, og vi skal verne om en av verdens beste studiestøtteordninger.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS