havforskning

Rektor Husebekk om om­stridt senter: —Ikke holdbart

Ny organisering av det omstridte Senter for hav og arktis mangler fortsatt etter ett og et halvt år. — Det er ikke holdbart, sier styreleder Anne Husebekk, om tidsbruken i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er gått ett og et halvt år siden Nærings- og fiskeridepartementet sa at de vil avklare framtidig organisering, av Senter for hav og Arktis, uten at det er kommet noen konklusjon. — Vi må vi si at det har tatt for lang tid, sier leder for styringsgruppen rektor Anne Husebekk ved UiT.

Det er gått ett og et halvt år siden Nærings- og fiskeridepartementet sa at de vil avklare framtidig organisering, av Senter for hav og Arktis, uten at det er kommet noen konklusjon. — Vi må vi si at det har tatt for lang tid, sier leder for styringsgruppen rektor Anne Husebekk ved UiT.

Publisert Oppdatert

Fortsatt venter styringsgruppen Senter for hav og Arktis i Tromsø på at Nærings- og fiskeridepartementet skal avklare den organisatoriske tilhørigheten til det omstridte senteret.

Samarbeidet rundt Senter for hav og Arktis tok en dramatisk vending mot slutten av 2019, da Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Akvaplan-niva trakk seg som partnere.

De betydelige støttespillerne kom med ramsalt kritikk av hvordan senteret ble drevet. Men løsningen på den betente konflikten lar vente på seg.

Bekymret

Nå er tålmodigheten hos lederen i styringsgruppen for senteret, rektor Anne Husebekk ved UiT, i ferd med å renne ut. Hun sendte i mars et krasst brev til Nærings- og fiskeridepartementet der hun ber om fortgang i sakene.

«Styringsgruppen er svært godt tilfreds med senterets produksjon slik det kommer frem i årsrapportene, men påpeker at potensialet vil være mye større hvis de økonomiske rammebetingelsene hadde gitt grunnlag for en videreutvikling. Med dette som bakteppe er vi bekymret for den usikkerheten som en manglende avklaring av forholdene rundt organisering av senteret har på de ansatte», skriver Husebekk, og fortsetter:

«Den lange tiden denne prosessen har tatt, skaper frustrasjon og går utover motivasjonen. Vi mener at en avklaring vil bedre både arbeidssituasjonen og produktiviteten hos de ansatte. Vi ber departementet om en snarlig avklaring»

Etter brevet fikk Husebekk og senterets direktør, Jan-Gunnar Winther, et møte med politisk ledelse i NFD, representert ved statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Fakta

Senter for hav og Arktis

  • Senter for hav og Arktis ble i 2017 oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord.
  • Ambisjonen er å bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye havnæringer. Vi er tuftet på sektornøytralitet, helhetstenking og samarbeid.
  • Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima.
  • Senteret finansieres med 5,3 millioner kroner over statsbudsjettet
  • I styringsgruppen er UiT, Innovasjon Norge og Nofima representert
  • Senter for hav og Arktis har seks ansatte
  • Direktør er Jan Gunnar Winther

— Vi har hatt et møte med NFD, men det er ennå ikke noen avklaring når det gjelder fremtidig organisering og sammensetning av styringsgruppen. Det ligger slik vi forstår det nå hos politisk ledelse i departementet, sier UiT-rektor Anne Husebekk, som er leder av styringsgruppen i Senter for hav og Arktis.

Direktør Jan-Gunnar Winther har for øvrig søkt stilling både som rektor og prorektor ved UiT Norges Arktiske universitet den siste tiden.

Samarbeidet sprakk

Det var i andre halvår 2019 samarbeidet rundt Senter for hav og Arktis fikk et kraftig skudd for baugen. Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Akvaplan-niva valgte å trekke seg fra styringsgruppen.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet mot slutten av 2019 gjorde havforskningsdirektør Sissel Rogne og direktør for Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund det klart at de var misfornøyde med hvordan Senter for hav og Arktis bedrev virksomheten sin. Dette handlet både om organisatoriske og faglige spørsmål.

«Vi ønsker ikke at senteret fortsetter en slik utvikling fordi det skaper uryddighet og til dels også duplisering av velfungerende prosesser. Det kan umulig være ønskelig fra Departementet at statens midler brukes slik», var den drepende ordlyden i brevet fra de to direktørene.

Senter for hav og Arktis har administrativt vært en del av Nofima. Men kritikken har gått på at de ikke hadde noen organisatorisk forankring forskningsmessig.

Olsen kan være nøkkel

Med de tre viktige partnernes uttreden ble styringsgruppen for senteret redusert til tre. Dette var et problem i seg selv som departementet er blitt bedt om å løse. Det samme gjelder den organisatoriske tilhørigheten. På ett og et halvt år er det likevel ikke kommet noen konklusjon.

— Det tar lang tid å få en avklaring?

— Ja, når det er gått et og et halvt år siden vi fikk en situasjon i styringsgruppen som krever en avklaring, samtidig som departementet har sagt at de vil avklare framtidig organisering, må vi si at det har tatt for lang tid, sier Anne Husebekk.

— Hva skjer når Dag Rune Olsen tar over som rektor ved UiT Norges arktiske universitet 1. august. Vil han da automatisk bli leder for styringsgruppen i senteret?

— Det er ikke avklart. De fleste styreverv er personlige og noen følger posisjonen. Dette vil avklares, tror jeg, i departementets vurdering av ny sammensetning av styringsgruppen. Jeg forventer at det kommer i god tid før 1. august, sier Anne Husebekk.

Etter det Khrono erfarer kan Olsens tiltredelse bety noe i forhold til samarbeidet og den fremtidige organiseringen av Senter for hav og Arktis, dersom han blir leder av styringsgruppen i kraft av å være rektor ved UiT.

Polarinstituttet mener de kan legge senteret inn under sin paraply. Men Olsen har ikke vært inne i noen diskusjon om dette i følge ham selv.

— Jeg er orientert om spørsmålene rundt Senter for hav og Arktis, men jeg har ikke vært inne i noen diskusjoner om organisering, sier Olsen til Khrono.

Knapt vedtaksføre

Anne Husebekk forklarer at det er utfordrende å sitte i en situasjon der det tar så lang tid å få avklart fremtidig organisering.

— Det er selvfølgelig en uro blant de ansatte med tanke på hvordan senteret skal være organisert. Samtidig er styringsgruppen sammensatt av så få, at dersom vi får ett forfall blir vi ikke vedtaksføre på en tilfredsstillende måte. Samtidig har vi påpekt at det ville være ønskelig å koble aktører fra næringslivet inn i styringsgruppen, sier Anne Husebekk.

— Hva tenker du om departementets manglende avklaring?

— Etter mitt syn er det ikke holdbart når man er blitt forespeilet en endring og ingenting skjer.

— Lite jeg kan si

Assisterende departementsråd Morten Berg i Nærings- og fiskeridepartementet kan ikke si så mye om hva som skjer rundt deres avklaring om Senter for hav og Arktis.

— Det har vært en rekke møter på ulike nivåer. Men som du forstår, når saken er til politisk behandling er det svært lite jeg kan si, sier Berg.

— Er det slik at departementet vil innhente synspunkter også fra den nye rektoren ved UiT Norges arktiske universitet?

— Det vet jeg ikke om er aktuelt. Men vi mottar selvsagt synspunkter fra hvem som helst som er relevante for denne saken, sier Morten Berg.

Powered by Labrador CMS