styremøte

Rektor og Romerike på styremøte på OsloMet

Styret ved OsloMet møtes onsdag og skal blant annet vedta hvem som skal innstille på ny rektor etter Curt Rice. Møtet kan følges direkte her.

Styret ved OsloMet skal møtes fysisk igjen 15. september, etter lang tid med digitale møter. Her fra et tidligere møte.
Publisert Oppdatert

Styret ved OsloMet har sitt første møte dette studieåret onsdag 15. september. Styret møtes fysisk, og møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

En av sakene er hvem som skal sitte i komiteen som skal innstille på ny rektor. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 28. september.

Forslaget er at styreleder Trine Syvertsen leder komiteen, og at følgende sitter der: Hege Maria Bergersen og Nils Pharo, begge ansattrepresentanter fra styret, Marie Knutsen Bruntveit, studentrepresentant i styret, Rolf Martin Aspenes, fra arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet, Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap (HV) og Erik Dahlgren ansattrepresentant, fra tjenestemannsorganisasjonene.

Styret har tidligere vedtatt å opprette et rådgivende organ bestående av fakultetsstyrene og styret ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), de hovedtillitsvalgte ved OsloMet, hovedverneombudet samt Arbeidsutvalget (AU) for Studentparlamentet.

Disse skal møte finalekandidatene én og én og gi innspill og muntlige tilbakemeldinger til innstillingskomiteen.

To i rektoratet har meldt seg inhabile og vil ikke ha noe med ansettelsen å gjøre siden de begge vil søke jobben. Det er fungerende rektor Nina Waaler og viserektor Per Martin Norheim-Martinsen.

Styret vil ellers få en orientering om planene for Campus Romerike, der OsloMet har gått videre med to prosjekter på Ahus, et på Lillestrøm og et på Jessheim.

På dagsorden

  • Søknad om etablering av masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter
  • Innstillingskomité for rekruttering av rektor
  • Møteplan for universitetsstyret 2022
  • Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 17.-18. juni 2021 b) Referat fra IDF-møte 24. juni Referat fra IDF-møte 9. september
  • Orienteringssaker: c) Orientering om Campus Romerike d) Sluttrapport om bedre virksomhetsstyring e) Tilbakemelding fra KD om etatsstyring 2021 til OsloMet på ambisjoner og måloppnåelse f) Oppfølging Unit sikkerhetsskann vår 2021 g) Rektors orienteringer 15. september

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS