Millionsøksmål

Rettssak om leieavtale på Kjeller er berammet

Erstatningssaken mellom gårdeier Hemfosa og OsloMet om tapte leieinntekter på Kjeller er berammet til 11. januar.

Styreleder Trine Syvertsen ved OsloMet var en del av flertallet i styret som sa nei til avtalen som var forhandlet fram med gårdeier Hemfosa på Kjeller. Nå må OsloMet forberede seg på rettssak.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nedre Romerike tingrett har satt av tre dager til saken der gårdeier Hemfosa, gjennom sitt datterselskap Kunnskapsveien 55 AS, har saksøkt Kunnskapsdepartementet for tapte leieinntekter. Det skjer etter at OsloMet-styret i mars i år vedtok å si nei til en framforhandlet, fornyet leieavtale i Kunnskapsveien 55 på Kjeller. Her har OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har hatt sin Romerike-campus siden 2003.

Strides om gyldigheten av avtale

Saken er en tvistesak, der Hemfosa hevder at den nye forlengede avtalen, som var forhandlet fram med OsloMet og godkjent av Kunnskapsdepartementet, var bindende.

OsloMet på sin side er av den oppfatning at det ikke er inngått noen fornyet leiekontrakt med Hemfosa, siden avtalen ikke ble signert.

Tilleggsavtalen som ble forhandlet fram skulle gjelde i 20 år fra 2023 med en årlig leiesum på 32 millioner kroner, i alt 640 millioner.

Jobber med tilsvar

OsloMet mottok stevningen tidligere i sommer. Direktør Asbjørn Seim opplyser til Khrono at OsloMet har fått utsatt frist til 18. september med å levere et tilsvar til stevningen til Nedre Romerike tingrett.

— Vi jobber med tilsvaret, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken nå, sier Seim.

Ifølge berammingslisten ved Nedre Romerike tingrett representeres Hemfosa ved advokat Einar Caspersen i advokatfirmaet Schjødt, mens OsloMet ved Kunnskapsdepartementet representeres av advokat Hilde Ruus hos Regjeringsadvokaten.

OsloMet-styret sa nei til avtale

Styret ved OsloMet vedtok i mars i år å ikke inngå den framforhandlede leieavtalen med Hemfosa Samfunnsbygg AS og i stedet finne en annen lokalisering på Romerike.

I et brev som ble sendt styremedlemmene dagen før styremøtet 12. mars fra advokatfirmaet Schjødt, hevdet Hemfosa at den framforhandlede avtalen er bindende og varslet erstatningskrav for alle tapte leieinntekter. Stevningen ble mottatt 29. juni, og OsloMets frist for å komme med tilsvar er nå utvidet fra slutten av august til 18. september.

Powered by Labrador CMS