Rektor Curt Rice vil at det skal stå OsloMet på de nye skiltene på Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Benjamin Ward/HiOA

Foreslår å bruke 15 millioner til skilt og markedsføring av OsloMet

Universitet. Høgskolen i Oslo og Akershus vil bruke 15 millioner kroner på nye navneskilt og til å profilere seg som universitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Navneprosess

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sendte inn universitetssøknaden til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i februar i år.

NOKUTs sakkyndige komité har anbefalt at søknaden blir godkjent.

NOKUTs styre behandler søknaden tirsdag 12. desember.

HiOA planlegger å sende inn søknaden før årsskiftet, forutsatt at NOKUT sier ja.

Med søknaden skal det følge et forslag om universitetsnavn.

HiOA-rektor Curt Rice har tidligere hatt 3 navn til diskusjon i høgskolestyret.

Navnene har vært: Aker universitet, på engelsk Aker University, Universitetet Nova, på engelsk Nova University Oslo og OsloMet - Storbyuniversitetet, på engelsk Oslo Metropolitan University

Nå har Rice bestemt seg: Han vil ha OsloMet - Storbyuniversitetet. Høgskolens eier, Kunnskapsdepartementet, har siste ord.

Kilde: hioa.no

Fem millioner kroner går med til nye navneskilt når Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. På skiltene skal det nye navnet OsloMet stå, hvis rektor Curt Rice får det som han vil.

I tillegg til fem millioner til nye skilt, vil høgskoleledelsen bruke 10 millioner kroner til utvikling av ny profil, markedsføring og ulike andre tiltak for å «sikre at det nye universitet er godt kjent i alle målgrupper, samt tiltak for ansatte». Dette kommer fram i styrepapirene som er lagt ut før fredagens møte i høgskolestyret.

Søknad før årsskiftet

I dag, tirsdag 12.desember, bestemmer NOKUT-styret seg for om det vil anbefale HiOAs universitetssøknad, etter at en sakkyndig komité har gitt et positivt svar.

Skilt som dette skal byttes ut med OsloMet-skilt, hvis det går som rektor Curt Rice vil. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hvis NOKUT-styret sier ja, kan HiOAs søknad sendes inn til Kunnskapsdepartementet før årsskiftet, og da må det følge med et forslag til navn på det nye universitetet.

Det er Kongen i statsråd som endelig bestemmer om HiOA får endre institusjonskategori til universitet og hvilket navn universitetet vil ha.

På høgskolens styremøtet fredag 15. desember vil Rice be styret vedta følgende forslag til universitetsnavn:

  • OsloMet - Storbyuniversitetet (bokmål og nynorsk).
  • OsloMet - Oslo Metropolitan University (engelsk).

På skiltene skal det kun stå OsloMet, går det fram av styrepapirene til møtet.

Merkevaren

I følge styrepapirene skal det bygges en konsistent merkevare for det nye universitetet gjennom budskap, opplevelse, visuell identitet og navn.

«Merkevaren skal være tydelig og bygge bro mellom ulike fagmiljøer og internkulturer. Den skal danne kjernehistorien som skaper en felles ramme for hvordan vi fremstår og kommuniserer internt og eksternt. Det er OsloMet vi først og fremst vil benytte i den grafiske profilen og i markedsføring, skilting osv», står det i styrepapirene.

Tas fra ubrukte midler

Forslaget om å bruke 15 millioner kroner på omskilting og profilering av det nye universitetet går fram av forslaget til langtidsplan- og budsjett, som rektor Curt Rice også legger fram for styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus fredag 15. desember.

De 15 millioner kronene skal være engangskostnader, som skal tas fra høgskolens ubrukte midler ved blant annet fakultetene, som nå blir konsolidert inn, eller inndratt som det også heter.

Les også:

Prosessen har tatt lenger tid og har vært mer omfattende enn vi først la til grunn.

Tore Hansen

HiOA har ved utgangen av året 165 ubrukte millioner på bok, går det fram av saksframlegget om Langtidsplan og - budsjett 2018-2020, som HiOA-styret skal vedta fredag 15. desember. Det er 10 millioner mindre enn ved forrige årsskifte, men langt mer ubrukte midler enn planlagt.

Også oppussingen av bygningen i Pilestredet 35 vil bli finansiert ved at det tas 15 millioner kroner fra de ubrukte midlene, som i hovedsak stammer fra fakultetene, går det fram av budsjettforslaget. Videre skal det tas 1,7 millioner av de ubrukte midlene til konsulenthjelp til å planlegge ny campus på Lillestrøm.

Ingen konkurranse om navnet

I styrepapirene til årets siste høgskolestyremøte heter det også:

«I konkurransen om studenter og samarbeidspartnere må det nye universitetet differensiere seg fra andre universiteter og ha kvalitet og særpreg. For å lykkes med det må vi bygge en konsistent merkevare gjennom budskap, opplevelse, visuell identitet og navn.»

«Merkevaren skal være tydelig og bygge bro mellom ulike fagmiljøer og internkulturer. Den skal danne kjernehistorien som skaper en felles ramme for hvordan vi fremstår og kommuniserer internt og eksternt. Det er OsloMet vi først og fremst vil benytte i den grafiske profilen og i markedsføring, skilting osv.»

«Navneforslaget samsvarer godt med de faglige vurderingene og tilbakemeldingsrundene hos de mest prioriterte målgruppene. I sosiale medier vil OsloMet være enkelt å bygge opp en ny merkevare rundt. Her er det ingen «konkurranse» med lignende navn/aktører/profiler. »

Her finner du alle styrepapirene til fredagens møte.

Tok lang tid

HiOA har brukt over 900.000 kroner på å komme fram til et forslag om universitetsnavn, mens budsjettet opprinnelig var på cirka 300.000.

Organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen sa i april i år til Khrono at grunnen til at budsjettet ble overskredet er at prosessen har tatt mye lenger tid enn antatt.

— Prosessen har tatt lenger tid og har vært mer omfattende enn vi først la til grunn. Søknadsprosessen har nå pågått i litt over halvannet år, og det var noe lenger enn vi regnet med da vi startet. Vi hadde klar en sak om navn våren 2016, men det ble da bestemt at vi skulle vente med å legge fram en sak for styret og vi skulle undersøke mer. Rektor ga underveis en føring om at alle som hadde et forslag eller en mening skulle få sagt hva de mente. Vi har totalt vurdert over 200 navneforslag, sa Hansen og la Ptil:

— Navn er viktig for mange, og jeg tror i ettertid det vil være en fordel for alle at vi har kjørt en så grundig prosess, sa Hansen.

Ikke oversikt over totale kostnader

Det har ikke lykkes Khrono å få noe svar på hva universitetsprosessen totalt har kostet, men Tore Hansen har tidligere forklart at HiOA ikke har noen oversikt over hva prosessen samlet sett har kostet, inkludert både interne og eksterne ressurser.

Organisasjons- og virksomhetsdirektør på HiOA, Tore Hansen.

— Det er riktig at det er brukt en god del ressurser i arbeidet med å bli akkreditert som universitet. Vi rykker stadig nærmere universitetsstatus, og fordi det har vært gjort en god jobb til nå, vil vi også være i stand til å finne et godt navn til det nye universitetet, som Kongen kan ta stilling til, skrev Hansen i en epost tidligere i år, og han la til at de ikke har noe samlet tall på hva prosessen har kostet med både interne og eksterne ressurser samlet.

— Det meste av jobben har vi gjort selv med egne ressurser. Mange har gjort en stor innsats. Vi har ingen tall på dette. Men det er også riktig at vi har hatt behov for bistand fra flinke folk og miljøer vi har avtaler med, sa han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS