fusk

Sandra Borch felt for fusk 

Nemnda for studentsaker ved UiT har vedtatt at tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch blir felt for fusk og får vitnemålet sitt trukket tilbake.

Portrett Sandra Borch
Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch har vært i hardt vær etter at hun ble konfrontert med omfattende tekstlikhet i sin masteroppgave fra 2014. Hun trakk seg som statsråd 19. januar.
Publisert Oppdatert

Mandag møttes Nemnda for studentsaker ved UiT Norges arktiske universitet for å fatte et vedtak i den mye omtalte fuskesaken til tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp). 

Senterpartipolitikeren trakk seg som statsråd etter at E24 og en student avdekket at hun blant annet hadde kopiert fra andre kilder uten å oppgi referanser i sin masteroppgave i rettsvitenskap.

Fakta

Disse avgjorde Borchs skjebne

Dette er medlemmene av nemnd for studentsaker ved UiT Norges arktiske universitet:

  • Tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde (leder)
  • Dosent Merethe Hernes-Giertsen
  • Førsteamanuensis Åge Wifstad
  • Student Regine Kaspara Sæther Rostad
  • Student Harald Oliver Miller

Nemnda har valgt å annullere Borchs masteroppgave. Det opplyser Borch i en pressemelding.

— Jeg har gjort feil og slurvet, og tar selvfølgelig konsekvensene av det. Jeg aksepterer at min masteroppgave annulleres og kommer ikke til å klage på vedtaket, skriver Borch.

UiT bekrefter at Borch ikke lenger har en grad ved universitetet. 

— Gjorde ikke en for dårlig jobb

Rektor Dag Rune Olsen svarer «nei, egentlig ikke» på spørsmål fra Khrono om han har en kommentar til saken.

Når Khrono spør ham om han tenker at UiT gjorde en for dårlig jobb tilbake i 2014 da Borch leverte masteroppgaven sin, letter UiT-rektoren noe mer på sløret.

— Nei, i 2014 gjorde man det man kunne med de forutsetningene som forelå den gangen, sier Olsen.

Han poengterer videre at databasene som brukes for å oppdage tekstlikhet i dag, er av en helt annen størrelsesorden enn det som var tilfelle i 2014.

— I 2014 ville det ikke vært teknisk mulig å komme fram til det samme som man har kommet fram til nå. Disse databasene kommer også til å fortsette å utvikle seg i tiden fremover, og mulighetene til å sjekke tekstlikhet vil bare bli større, sier Dag Rune Olsen.

Utestenges ikke

Ifølge vedtaket må vitnemålet Borch fikk utstedt i 2014 trekkes tilbake. Men hun utestenges ikke fordi det er nesten ti år siden hun avla eksamen. 

Nemnda skriver i sitt vedtak: 

Fakta

Denne paragrafen felte Borch

Sandra Borchs masteroppgave ble annullert etter universitets- og høyskolelovens paragraf 4-7 første ledd, bokstav b:

Styret selv eller institusjonens nemnd for studentsaker, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten ...

... forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføring av vedkommende kurs.

«Nemnda mener at vilkårene i uhl. § 4—7 første ledd bokstav b er oppfylt, at Borch har fusket og at resultatet fra masteroppgaven må annulleres. Vitnemålet må trekkes tilbake, jf. uhl § 4—7 femte ledd. Borch utestenges ikke etter uhl. § 4—8 tredje ledd, da det er nesten 10 år siden hun avla eksamen.»

Nemnda skriver videre: 

«Borch fikk karakteren D, og vitnemål for master i rettsvitenskap ble utstedt. Begrunnelsen for sensurvedtaket er datert 11. mai 2014, og ble slik som for alle studenter rutinemessig tilsendt Borch. Kildebruken til Borch er ikke kommentert ut over at det i sensurvedtaket står at «Det er en god del feil og unøyaktigheter både i teksten og i noteverket». Sensorene startet ingen fuskesak».

«Da Borch leverte eksamenen var normalordningen at masteroppgaver ble publisert på UiTs nettsider, slik som nå. Det var også da adgang til å holde publiseringen tilbake en tid, men Borch benyttet ikke muligheten. I likhet med alle masteroppgaver som ble levert inn ved Det juridiske fakultet, ble besvarelsen til Borch, underlagt plagiatkontroll i verktøyet Ephorus. Plagiatrapporten viste 15 % likhet med andre kilder. Det ble ikke startet en sak, der Borch ble mistenkt for å ha fusket.»

Vil skrive ny oppgave

Borch er ikke utestengt fra universitetet, og må ikke ta hele utdanningsløpet på nytt. Men hun må skrive ny masteroppgave for å få tilbake mastergraden.

— Jeg er motivert for å skrive en ny masteroppgave og vil forsøke å finne tid til det. Utover det anser jeg saken som avsluttet fra min side, og vil framover ha fokus på å jobbe med viktige politiske saker i justiskomiteen og som stortingsrepresentant for Troms, skriver Borch i pressemeldingen.

Professor i litteraturvitenskap, Gisle Selnes, ved Universitetet i Bergen, har lenge engasjert seg fuskesakene som har ført til mye offentlig debatt om regelverket det siste året. 

Litteraturprofessor Gisle Selnes mener at dette var det eneste riktige utfallet av denne saken.

Han er fornøyd med utfallet av saken. 

— Absolutt alt i denne saken tilsa at dette skulle bli utfallet. Det er godt å se at prosessen har fått det utfallet som lå i kortene etter den ganske grundige dokumentasjonen som har tilflytt offentligheten. 

— Det er godt å se at det finnes fornuft og rettferdighet i systemet. 

Han roser Borch for å ha gått av slik hun gjorde, men han mener at den siste tids kommentarer kan gjøre det vanskeligere å glemme saken. 

— Du skal ikke klippe og lime deg til en mastergrad i juss. Det har opplagt UiT vært enige i. Men det hadde vært lettere å gå videre fra saken hvis hun ikke hadde hatt disse utspillene i intervjuer med blant andre Khrono i mellomtiden. 

Klipp og lim

Etter avgangen begynte en omfattende og offentlig gjennomgang av masteroppgaven til Borch.

E24 fant blant annet ut at 21,9 prosent av Borchs masteroppgave er sitert fra andres masteroppgaver.

Men det var ikke bare andre studenter Borch hentet tekst fra. Hun kopierte også fra en ekspertrapport om tilsyn og HMS i norsk petroleumsvirksomhet. Dette ble også påvist av BI-studenten Kristoffer Rytterager (27) på X, ifølge Aftenposten.

Borch har sagt at hun har slurvet, men ikke fusket bevisst. I et intervju med Khrono innrømmet Borch at hun har klippet og limt litt underveis i oppgaveskrivingen.

— Jeg tror alle som skriver master henter litt her og der, limer inn i et dokument for så å skrive det til sitt eget. Men jeg husker ikke det. Når man viser til de to masteroppgavene jeg har hentet tekst fra, husker jeg verken navn eller tittelen på de oppgavene.

Borch har sagt at hun brukte tre til fem minutter på å bestemme seg for å trekke seg som statsråd da hun ble konfrontert med E24s opplysninger. 

Sterke reaksjoner

Reaksjonene etter avgangen var mange. Flere var tydelige på at Norge ikke kan ha en forsknings- og høyere utdanningsminister som har plagiert andres tekster.

— Plagiering og forskningsjuks er svært alvorlig i utgangspunktet, og er totalt uforenlig med å være statsråd for forskning- og høyere utdanningsfeltet, sa utdanningspolitisk talsperson for Venstre Abid Raja. 

Andre påpekte også at det var paradoksalt at Borch ble tatt for fusk når hun som ansvarlig statsråd bestemte seg for å anke den såkalte selvplagiat-saken til Høyesterett. 

Fra hennes eget parti var det en mer forsonende tone. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk raskt ut og sa at han ønsket Borch tilbake i toppolitikken. På spørsmål fra VG om Borch kan komme tilbake i regjeringen og toppen av Senterpartiet, svarte Vedum at han var positiv til det. 

— Ja, hele den norske folkesjelen er sånn. Du kan gjøre feil, rydde opp og så kan du komme tilbake og få tillit igjen, sa han til VG.

Powered by Labrador CMS