plagiat

Utestengt student reagerer på Borchs kopiering: — Dobbelt­moralsk

Tone ble utestengt fra høgskolen for å kopiere fra en masteroppgave. Nå får hun en ny sjanse.

Den tidligere studenten sier hun har lidd økonomiske tap på grunn av utestengelsesvedtaket. Nå skal hun få prøvd saken på nytt.
Den tidligere studenten sier hun har lidd økonomiske tap på grunn av utestengelsesvedtaket. Nå skal hun få prøvd saken på nytt.
Publisert

— Jeg synes det er veldig dobbeltmoralsk. Hvis man selv ikke klarer å forholde seg til lover og regler, bør man ikke dytte dem over på andre heller, sier tidligere student Tone.

Hun ble utestengt fra studiet sitt for å kopiere fra en masteroppgave. 

Forrige uke ble det kjent at store deler tidligere forsknings- høyere utdanningsminister Sandra Borchs (Sp) masteroppgave også var kopiert fra andre masteroppgaver.

Tone fikk bakoversveis da hun skrudde på TV-en fredag kveld og fikk høre hva Borch hadde gjort. 

— Jeg tenkte: Hva i alle dager! Jeg ble virkelig sjokkert. Jeg blir straffet så hardt, og så gjør statsrådene akkurat det samme, sier hun.

Hun ønsker å være anonym, men Khrono kjenner identiteten hennes og har også lest utestengelsesvedtaket hennes. 

— Hårreisende 

— Jeg synes det var helt forferdelig hårreisende, rett og slett. Vi studenter får så strenge reaksjoner, vi blir gjerne utestengt i flere semestre. Og så viser det seg at hun, som selv har stått så hardt på i denne selvplagiatsaken, ikke er bedre selv, sier hun.

Da henviser hun til at Kunnskapsdepartementet nylig tapte i lagmannsretten mot en utestengt student, men har anket til Høyesterett.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er også i hardt vær på grunn av tekstlikhet mellom hennes masteroppgave og andre tekster.

I november 2022 ble Tone utestengt i ett semester fordi Høgskolen i Innlandet, og senere Felles klagenemnd, mente hun fusket.

I praksis ble det to semestre, sier hun. Først semesteret fusket skal ha skjedd, og deretter semesteret hvor straffen kom. 

Tone er i 50-årene, er utdannet lærer og har to mastergrader. Hun jobber frilans med undervisning. Nå tok hun videreutdanning for å kunne undervise i norsk som andrespråk.

Hun ble utestengt for å plagiere tekst i et arbeidskrav hun leverte. Arbeidskravet skulle senere bearbeides til en semesteroppgave.

Store deler av teksten var kopiert fra en masteroppgave fra 2018, uten at dette var oppgitt.

Henviste ikke 

Til Khrono sier Tone at studentene fikk motstridende beskjeder om når arbeidskravet skulle leveres inn. 

Plutselig oppdaget hun at det kun var én time til innleveringsfristen. I hui og hast satte hun sammen en tekst basert på ulike kilder, uten henvisninger. 

Hun sier hun vet godt at det skal siteres i akademiske tekster. Men hun mener dette var greit, siden det kun var et utkast til videre bearbeidelse, der hun skisserte opp hvilke teorier og teoretikere hun ville bruke.

— På forelesningene ble det gang på gang presisert at disse skissene bare var en kladd, et utkast. Det spilte ingen rolle hvor dårlige eller hvor omfattende de var, de var kun ment som en kladd til den ferdigstilte semesteroppgaven semesteret etter, sier hun.

Det hadde vært mange spørsmål fra studentene om hvor ferdig og omfattende innleveringen skulle være, forteller hun. 

— Svaret var alltid at det viktigste var at du leverte et eller annet. Kvaliteten spilte liksom ingen rolle, det handlet bare om at du hadde noe som signaliserte hva du ville skrive om i semesteroppgaven. 

  • Les også: Nylig ble en forsker, som hadde kopiert fra Wikipedia og seg selv, frikjent for anklager om vitenskapelig uredelighet. Begrunnelsen var at artiklene var uferdige utkast.

Forsettlig fusk 

Plagiatrapporten viste 25 prosent tekstlikhet mellom arbeidskravet og masteroppgaven fra 2018.

Til sammenligning var rundt 20 prosent av Borchs masteroppgave hentet fra andre masteroppgaver, ifølge E24. Dessuten var deler av Borchs masteroppgave hentet fra en ekspertrapport.

Høgskolen i Innlandet mente Tone hadde fusket forsettlig, og utestengte henne i ett semester.

Dette vedtaket ble stadfestet av det nasjonale organet Felles klagenemnd, der én av de sju medlemmene tok dissens. 

Flertallet bemerket riktignok at det kan «fremstå noe misvisende for klageren når det gis mulighet til å omarbeide aktivitetskravet etter innlevering». 

Men de mente likevel at Tone burde forstått at denne måten å bruke en annens tekst på, var i strid med innleveringskravene og reglene for riktig kildebruk. 

Flertallet viste også til at det på innleveringssiden til arbeidskravet skulle følge vanlige krav til kildehenvisninger og referanser.

— Men når du satt der, en time før innlevering, tenkte du ikke at du burde referere til kildene du fant på nett?

— Normalt ville jeg gjort det. Men i og med at det var fokus på at det viktigste var at du leverte noe, og så lite fokus på «men uansett husk kilder», så hadde jeg hengt meg opp i «bare lever noe», sier Tone. 

Får ny sjanse 

Hun får uansett en ny sjanse. Som Khrono har skrevet tidligere, skal Felles klagenemnd behandle 106 saker på nytt, og denne saken er blant dem. 

Dette fordi Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt som leder for Felles klagenemnd for en tredje periode. To studentrepresentanter var også ulovlig oppnevnt.

I saken til Tone var det dissens, og nemnda kan ikke se bort fra at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, skriver den et brev til henne.

Utestengelsesperioden til Tone er riktignok over for lengst. Men hvis nemnda kommer til at hun likevel ikke skulle utestenges, kan det gi grunnlag for erstatningskrav. 

— Det er et håp om at de kanskje kan se litt fornuftigere på saken. Jeg har et visst håp, men jeg tør ikke håpe på for mye, sier hun.

— Mistet oppdrag 

Tone sier hun har lidd økonomisk på grunn av utestengelsen. Frilansunderviseren tar oppdrag for kursagenter, men får en mye dårligere timelønn uten denne utdanningen. Hun sier det også var mange kurs hun ikke fikk, fordi hun manglet dette emnet.

Tone synes det er bra at sakene med Borch og Ingvild Kjerkol har kommet opp, siden det skaper oppmerksomhet om hele systemet. Hun synes studenter straffes for hardt.

— Særlig hvis man er ny, er et ikke utestengelse og straff man trenger, men veiledning. Det går an å bruke litt sunn fornuft, sier hun.

Høgskolen i Innlandet har blitt forelagt uttalelsene fra Tone, men prorektor Stine Grønvold sier de ikke har kommentarer til saken mens den ennå er til behandling.

Powered by Labrador CMS