Debatt ulrikke hugaas

Sats mer på unge forskere

Vi går glipp av høyst lovende forskeremner utelukkende på grunn av en begrensende faktor: Antall stipend.

Medisin- og forskerlinjestudent ved UiB, Ulrikke Hugaas, fortviler over tapte forskertalener innen medisin og odontologi grunnet for få stipender fra Forskningsrådet.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Høsten 2021 søkte 23 kvalifiserte medisinstudenter om opptak på Forskerlinjen for medisin og odontologi ved Universitetet i Bergen. De er alle motiverte, godt støttet av veiledere og solid infrastruktur, men allikevel fikk åtte av dem avslag.

Som tillitsvalgt har jeg vært med på flere av intervjuene og gang på gang blitt slått i bakken av hvor energiske, solide og reflekterte søkerne er. Vi går glipp av høyst lovende forskeremner utelukkende på grunn av en begrensende faktor: antall stipend.

Forskerlinje for medisinstudenter finnes per i dag ved Universitetet i Bergen, UiT - Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og NTNU. Ordninger for økonomi, opptak og oppfølging varierer mellom de ulike studiestedene, men en ting står fram som en tydelig felles faktor: unge forskere er en klar ressurs for samfunnet.

Forskerlinjen har tidligere blitt omtalt som «En ubetinget suksess» på lederplass i Tidsskriftet for den norske legeforening. Hvorfor ikke utvide omfanget av denne suksessen? Det er særlig viktig å poengtere at årets høye søkertall kommer i kjølvannet av en pandemi. Dette har medført dårligere kontakt med studiestedene og har for mange studenter værttøft.

En skulle kanskje tro at studentene da hadde endt opp med redusert kapasitet og ikke prioriterte en krevende søknadsprosess og iherdig arbeid, allerede før de er sikret opptak på forskerlinjen, men vi ser altså at det stikk motsatte har skjedd; viljen til å bidra i utviklingen av framtidens medisin er større enn noen gang.

Vi som er tillitsvalgt for forskerlinjestudentene ser på den økte interessen for forskning med glede, men det oppleves som meningsløst at noen studenter får nei når de kunne utrettet godt arbeid, hadde vi bare lagt til rette for det. For få plasser i forhold til den ressursen vi har i villige søkere gagner ingen.

Vi ber ikke om store økningen i antall stipender, en økning som dessuten vil koste lite sammenlignet med den potensielle nytteverdien av forventet rekruttering til forskning også etter endt studiet.

Det er også nevneverdig at størrelsen på stipendene er utdatert – det er i dag større økonomisk trygghet i en deltidsstilling som butikkmedarbeider enn det er i et forskerlinjeløp. De økonomiske støtteordningene ved de ulike fakultetene bør revideres, da de ikke så langt har vært oppdatert i takt med markedsutviklingen.

Vi studenter har et sterkt ønske om å bidra og engasjere oss i forskning, men vi trenger gode rammeverk for dette. Vårt budskap til potensielle veiledere, ansatte i forskerlinjeadministrasjonene og Norges forskningsråd er klart og tydelig: Legg til rette for forskning og bruk oss!

Ulrikke Hugaas er tillitsvalgt for Forskerlinjen for medisin og odontologi ved Universitetet i Bergen

Les også:

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS