rettssak

Selvplagiat-saken skal behandles i Høyesterett i september

Det er satt av halvannen dag i Høyesterett for å behandle selvplagiat-saken.

Høyesterettsbygningen
Høyesteretts ankeutvalg bestemte 15. februar i år at de skal behandle dommen fra Borgarting lagmannsrett.
Publisert

Det begynner etter hvert å bli en av de mest omtalte rettsprosessene en student har vært involvert i. 

En student ved Høgskolen i Innlandet gikk i fjor til sak mot Kunnskapsdepartementet etter at hun hadde blitt felt for fusk på en eksamen. 

«Feilen» hun hadde gjort var å gjenbruke deler av sin egen tekst på en konteeksamen, noe som satt i gang en større debatt om såkalt selvplagiering. 

Studenten ble utestengt i to semestre, en straff som ble stående etter at saken ble behandlet i Oslo tingrett. Studenten anket og vant fram i Borgarting lagmannsrett. Departementet anket dommen, og nå er det klart når Høyesterett skal behandle saken. 

Ifølge berammingslisten er det satt av halvannen dag til saken den 10. og 11. september senere i år. 

Refererte ikke til seg selv

En dom i Høyesterett vil komme omtrent tre år etter at saken først oppsto ved Høgskolen i Innlandet. 

Høsten 2021 avla studenten en konteeksamen i et fag på praktisk pedagogisk utdanning (PPU), etter at hun hadde strøket på en tilsvarende eksamen på våren.

I etterkant ble besvarelsen kjørt gjennom plagieringskontrollverktøyet Ouriginal.

Her fant verktøyet at hun hadde gjenbrukt sin tidligere eksamensbesvarelse «i vesentlig grad», og fant blant annet at to lengre avsnitt hadde en tekstlikheten som var på henholdsvis 95 og 98 prosent med besvarelsen studenten hadde levert inn i samme emne noen måneder tidligere.

Studenten mente at hun ikke hadde fusket på besvarelsen.

I de to avsnittene som hun er anklaget for å ha skrevet av fra, refererer hun til den svenske psykologen Roger Säljö og pedagogikkforsker Gunn Imsens forståelse av den russiske psykologen Lev Semjonovitsj Vygotskij.

Fordi hun hadde henvist til læreboken, var hun ikke forpliktet til å henvise til sin tidligere besvarelse, mente studenten.

Skapte problemer for Borch

Saken har skapt en stor debatt om selvplagiat og hvor grensene for plagiat går. Rettsprosessen har også indirekte ført til en statsråd-avgang. 

For BI-student Kristoffer Rytterager ble så provosert da han leste i Khrono at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) og staten anket fuskedommen til Høyesterett, at han begynte å gå gjennom Borchs masteroppgave. 

Der fant han plagiat, noe han delte med verden gjennom X-profilen Oslostudenten. Dagen etter kunne E24 fortelle det samme, og Borch gikk av senere samme dag.

Saken har også skapt stort engasjement blant akademikere og flere hundre akademikere signerte et opprop til støtte for kvinnen. 

Men Kunnskapsdepartementet mente at dommen fra Borgarting lagmannsrett, om den ble stående, ville reise en rekke prinsipielle problemstillinger for utdanningsinstitusjonene. 

«En uavklart rettstilstand vil være uheldig for studentene og for institusjonene. Det vil ikke være forutsigbart hva som vil anses som fusk, og det vil være en betydelig risiko for forskjellsbehandling dersom det er usikkerhet og ulik forståelse i sektoren om hva som er gjeldende rett», skrev departementet i en pressemelding da de kunngjorde at de ville anke til Høyesterett.

Powered by Labrador CMS