Reagerer på prosessen

Sendte bekymrings­melding om rekrutteringen av ny havforsknings­direktør

De fire forskningsdirektørene ved Havforskningsinstituttet har ikke blitt spurt om å komme med sitt syn på rekrutterings­prosessen. Da sendte de heller en e-post til departementet.

De fire forskningsdirektørene ved Havforskningsinstituttet f.v. Geir Lasse Taranger, Gro-Ingunn Hemre, Karin Kroon Boxaspen og Geir Huse ønsker at sittende direktør Sissel Rogne skal få forlenget sitt åremål.
Publisert Oppdatert

«Bekymring» står det i emnefeltet og viktigheten er satt til «høy».

19. juni sender de fire forskningsdirektørene ved Havforskningsinstituttet, Geir Lasse Taranger, Geir Huse, Gro-Ingunn Hemre og Karin Kroon Boxaspen en e-post til departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Morten Berg, og rekrutteringsselskapet BackerSkeie.

De har fulgt prosessen med å finne ny havforskningsdirektør, som har trekt i langdrag, fra sidelinjen.

De er bekymret og i mangel på invitasjon til å uttale seg om saken, ønsker de å gi uttrykk for sitt syn, skriver de fire i e-posten.

«Kandidatene utenom Rogne har begrensede kvalifikasjoner»

Sittende direktør Sissel Rognes seksårige åremål er i ferd med å gå ut og i mars lyste departementet ut stillingen. Rogne har hele tiden signalisert at hun ønsker å fortsette i stillingen.

Likevel, i mai valgte departementet å forlenge fristen og det kom da inn totalt ni søkere, som Khrono skrev utfyllende om.

«Basert på det vi kan lese i Khrono framstår det som de aktuelle kandidatene utenom Rogne har begrensede kvalifikasjoner i forhold til det stillingen krever sett fra vår synsvinkel», skriver forskningsdirektørene i e-posten.

De følger opp:

«Vi vil fremheve at instituttet har fått en velfungerende organisasjon og ledergruppe etter den vellykkede fusjonen mellom Havforskningsinstituttet og NIFES, og at vi erfarer at instituttet framstår som mer synlig og relevant i samfunnet enn noensinne.»

De avslutter med et sterkt ønske om kontinuitet og gir sin støtte til at nåværende direktør Rogne får forlenget sitt åremål.

— Ser ikke behovet for endring

— Grunnen til at vi sendte e-posten var at vi synes det var overraskende at man trengte å bruke så lang tid og at vi mente det allerede trakk i langdrag. Vi gjorde også et poeng ut av at vi synes det var rart at vi ikke var blitt forespurt i saken, dersom det var tvil i saken, sier en av forskningsdirektørene, Geir Lasse Taranger til Khrono.

Som de fire forskningsdirektørene skriver i brevet, er Havforskningsinstituttet inne i noen viktige prosesser nå både nasjonalt og internasjonalt.

— Det er en stor og kompleks organisasjon, med rundt 1100 medarbeidere, og det har aldri før vært så stort press og fokus på problemstillingene vi forsker på. Vi har brukt noen år på å skru sammen en organisasjon som fungerer godt. Vi trenger kontinuitet i en viktig fase for instituttet og landet. Derfor ser vi ikke at vi er tjent med noen store endringer i ledelsen nå, sier Taranger.

Han legger til:

— Det er hovedbegrunnelsen for at vi ønsker at Rogne får fortsette. Det fungerer bra og vi ser ikke behovet for endring.

Oppfordret til å dempe uro

Men bare to uker etter at forskningsdirektørene sendte bekymrings-e-posten, så velger altså Nærings- og fiskeridepartementet å lyse ut direktørstillingen på nytt.

Denne gangen, som da de utvidet fristen tidligere i vår, er begrunnelsen at de ønsker et bredt søkergrunnlag og at de har forventinger om at det er enda flere kandidater som ser på jobben som aktuell.

Da det i forrige uke ble kjent at stillingen ble lyst ut på nytt, gjorde sittende direktør Rogne det klart at hun hadde blitt oppfordret til å opprettholde søknaden sin.

— Jeg er glad for at assisterende departementsråd, Morten Berg, i går oppfordret meg til å opprettholde søknaden min, og selvfølgelig gjør jeg det. Jeg går fremdeles helhjertet inn for en forlengelse av åremålet, sa hun til Khrono.

Også alle de andre som søkte jobben i forrige runde, blir med videre, med mindre de aktivt trekker søknaden sin, opplyser departementet til Khrono.

Så langt har én kandidat valgt å trekke seg.

I e-posten hvor departementet informerer sittende direktør Rogne om den fornyede utlysningen, som Khrono har fått innsyn i, skriver departementsråd Berg følgende:

«Jeg vil understreke at den fornyede utlysningen ikke skal tolkes som et signal om at du ikke er aktuell som kandidat for stillingen... Selv om departementets begrunnelse er å få et bredere søkergrunnlag, kan vi ikke se bort ifra at det kan oppstå spekulasjoner og kanskje også uro og usikkerhet blant Havforskningsinstituttets ansatte om hva den fornyede utlysningen innebærer. Jeg vil anmode om og oppfordre til at du bidrar til å dempe slik uro, ved å informere internt på en god måte om hva den nye utlysningen innebærer og ikke innebærer».

Ny søknadsfrist for stillingen er 16. juli.

Det har tidligere vært bråk rundt ansettelser i departementets område.

Nærings- og fiskeridepartementet har fått kraftig kritikk fra opposisjonen på Stortinget etter at de ansatte nåværende forsvarsminister Frank Bakke Jensen som ny fiskeridirektør. Etter det Dagbladet erfarer vil opposisjonen konkludere med at Bakke-Jensen aldri skulle fått jobben.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Innholdet i e-posten står seg fremdeles

— Hva tenker du om at departementet valgte å lyse ut stillingen på nytt, to uker etter at dere sendte bekymrings-e-posten?

— Vi har ikke innsyn i hvordan de tenker, men mitt inntrykk er at de har en veldig formalistisk tilnærming til prosessen. Det vi kan konstatere er de at de har lyst ut stillingen med kort tidsfrist og at Rogne er blitt oppfordret til å søke på nytt. Vi har ikke noe grunnlag for å spekulere, sier Taranger.

— Fikk dere svar på e-posten eller ble den fulgt opp på andre måter?

— Vi regner med at de har tatt den til orientering. Vi forlangte ikke å få svar eller oppfølging, men tenkte det var riktig å gjøre vårt syn tilgjengelig for departementet og rekrutteringsbyrået, siden vi ikke er intervjuet eller forespurt om hvordan vi så på saken, sier Taranger og legger til:

— Innholdet i e-posten står seg fremdeles. Det representerer hvordan vi ser på denne saken. Nå forventer vi at det skal bli en rask avklaring.

Powered by Labrador CMS