forskningsfusk

Sendte publikum på gangen i Macchiarini-rettssak

Skandaleforskeren Paolo Macchiarini skulle forklare seg i retten. Så beordret dommeren alle på gangen.

Sal 4 i Solna tingsrätt ble stengt kort tid etter at rettsaken mot Paolo Macchiarini startet opp igjen onsdag. Etter planen skulle kirurgen forklare seg for retten, men hans forsvarer fikk utsatt rettssaken én dag.
Publisert

Stockholm (Khrono): Han var stjernekirurgen som skulle løfte Karolinska Institutet til nye høyder da han ble hyret inn som gjesteforsker i 2010. 12 år senere møter Paolo Macchiarini i Solna tingsrätt, kun et steinkast fra sin gamle arbeidsgiver, tiltalt for grov mishandling etter en av Sveriges største forskningsskandaler.

Kirurgen, som i 2011 ble verdenskjent for å ha gjennomført tidenes første transplantasjon av en kunstig luftrør, står tiltalt for å ha forårsaket alvorlige fysiske skader og stor lidelse hos tre av personene han opererte på. Alle tre er nå døde.

Onsdag skulle etter planen Macchiarini forklare seg. Slik ble det ikke.

Utsatt til i morgen

Dag 4 av rettssaken startet på dramatisk vis da dommeren måtte ta stilling til om rettssaken skulle utsettes. Macchiarinis forsvarer Björn Hurtig ønsket bedre tid til å sette seg inn i endringer den svenske påtalemyndigheten hadde gjort tidligere denne uka i gjerningsbeskrivelsen.

— Paolo må ha en reell mulighet til å sette seg inn i endringene på et språk han behersker, sa Hurtig i rettssalen.

Macchiarinis forsvarer Björn Hurtig argumenterte for at det var et rettsikkerhetsspørsmål å utsette rettssaken.

Det handler om totalt 20 tekstlinjer, som påtalemyndighetene ønsket å inkludere i de sekundære påstandene de har fremmet. Men oversettelsen av endringene ble ikke sendt til Macchiarini og hans forsvarer før mandag denne uka.

Advokat Björn Hurtig mener på sin side at dette i praksis betyr at gjerningsbeskrivelsen utvides og at Paolo Macchiarini må få en rimelig sjanse til å sette seg inn i de nye anklagene.

Dommeren gikk delvis med på Hurtigs argumentasjon, og utsatte rettssaken én dag.

— Noe overrasket

Aktor Jim Westerberg var i etterkant av avgjørelsen noe overrasket over at forsvareren hadde fått gjennomslag for ønsket.

— Dette er kjente problemstillinger for forsvaret, og det er klart at de har forberedt seg på disse momentene. Nå får de cirka en halv dag ekstra på å forberede seg. Jeg har en viss forståelse for argumentet om å ivareta rettssikkerheten, sier Westerberg til Khrono.

Westerberg presiserer at utsettelsen ikke er noe tilbakeslag for deres del. Han legger til at slike justeringer alltid gjøres på svensk og vanligvis ikke oversettes.

— Hvorfor har dere endret på gjerningsbeskrivelsen nå?

— Det er bra at den mistenkte får vite akkurat hva vi mener han har gjort som er uaktsomt. Dommeren har ment at det ennå ikke er skikkelig beskrevet hva vi mener Macchiarini har gjort som er uaktsomt, og endringene vi har gjort gjør at det er tydelig beskrevet.

Aktor Jim Westerberg er noe overrasket over utsettelsen.

Stor forskningsskandale

Hvordan Macchiarini endte opp i retten er en lang og komplisert historie.

I 2010 fikk Macchiarini en stilling ved Karolinska Institutet for å bygge opp en enhet for eksperimentell kirurgi.

Han skapte tidlig overskrifter verden rundt for en ny type operasjon, der han opererte inn et plastrør som erstatning for luftrør. Dette røret skulle smøres inn med pasientens stamceller, og tanken var at det skulle vokse fast og bli en del av kroppen.

Nyvinningen ble raskt hyllet for å løse to av moderne medisins største utfordringer: Plastrøret ville minke avhengigheten av organdonasjon og bruken av stamceller skulle løse problemet tradisjonelle transplantasjoner har med at kroppen frastøter det fremmede legemet.

I 2011 publiserte Macchiarini sin første forskningsartikkel i Lancet.

Men det viste seg at Macchiarini ikke hadde godkjent tillatelse til å operere, og han hadde blant annet ikke gjennomført dyreforsøk før han opererte på mennesker.

Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr.

Påført store skader

Da den første pasienten døde i 2012, gikk det fort nedover.

Det var kollegaer som først varslet, men daværende ledelse ved Karolinska avviste bekymringene og sa de hadde tillit til stjernekirurgen. I 2013 stoppet Karolinska transplantasjonen av kunstige luftrør.

Macchiarini mistet jobben, rektor ved Karolinska Institutet gikk, og flere medforfattere ble dømt for forskningsfusk. Også noen av de som varslet om skandalen ble dømt.

Men saken der Macchiarini var anklaget for å ha forvoldt andre menneskers død, ble henlagt av påtalemyndighetene i 2017.

Før jul i 2018 vedtok statsadvokaten så at man skulle se nærmere på to saker, der pasientene hadde fått operert inn kunstige luftrør. I løpet av etterforskningen har det kommet til et tredje tilfelle.

Påtalemyndigheten argumenterte med at transplantasjonene påførte pasientene store skader og lidelser før de døde, og at operasjonene skjedde i strid med vitenskap og pålitelig erfaringsbasert kunnskap.

En stor gransking av hendelsene har vist at tilstanden ikke var umiddelbart livstruende for noen av pasientene før operasjonene. Både granskingsleder Kjell Asplund og andre eksperter har avfeid sykehusets påstand om at det dreide seg om operasjoner som ga pasientene en siste sjanse til å overleve.

Macchiarini selv har hele tiden avvist at han har gjort noe ulovlig.

Powered by Labrador CMS