Debatt embla imset

Skadelige holdninger i norsk akademia

Det er skremmende at Kristian Gundersen som professor ved UiO offentlig forsvarer Jordan Peterson og argumenterer for at Peterson verken driver med hatprat eller hets, mener biologistudent Embla Imset.

Masterstudent Embla Imset reagerer på professor Kristian Gundersens (UiO) uttalelser om Jordan Peterson og mener Gundersen trekker Universitetet i Oslo inn i debatten ved å underbygge utsagnene med sin stillingstittel .

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Tidligere denne uken uttalte Kristian Gundersen til Khrono at han støtter mange av synspunktene til den kontroversielle kanadiske psykologen Jordan Peterson. Peterson er kjent for å ha skrevet selvhjelpsbøker for menn om hvordan maskuliniteten er i krise. Muligens mer kjent er hans problematiske holdninger til kvinner, LGBTQI, melaninrike og andre minoriteter.

I artikkelen vises et twitterinnlegg fra Kristian Gundersen fra 2020 der han skriver at Peterson ikke driver med verken «hets eller hatprat». At en professor ved Universitetet i Oslo (UiO) fortsetter å vise støtte til Peterson, og selv ikke evner å se hvordan Peterson legitimerer og indirekte oppfordrer til hat mot minoriteter, finner jeg både urovekkende og frustrerende.

At Gundersen ikke evner å se hvordan Peterson både jager opp hat-stemming blant sine egne tilhengere og ytrer i beste fall ytterst alvorlige, i verste fall hatefulle meninger synes jeg er både foruroligende og problematisk

Embla Imset, masterstudent i biologi ved Universitetet i I Oslo

Jeg forstår at Petersons synspunkter kan appellere til unge menn og gutter. Det samme ønsket om å hjelpe menn som Peterson argumenterer for finner vi tydelig representert i kjønnsstudier, spesielt i fagdisiplinen som omhandler menn og maskulinitet i tillegg til øvrig feministisk teori.

Det finnes også mindre kontroversielle hjelpetilbud for menn enn Peterson, slik som Reform-Ressurssenter for menn.

UiO-professor støtter kjendis som synes det er vanskelig at han ikke kan slå kvinner. Dette kunne vært tittelen på denne kronikken. Eksemplene på Petersons problematiske uttalelser er mange.

Han har tidligere uttalt hvordan han mener at teorien om kvinneundertrykking gjennom historien er en «appalling» teori, hvordan hvites privilegier i samfunnet er en marxistisk løgn og at å støtte subjektiv kjønnsidentitet er som å påstå at jorden er flat.

Peterson har også uttalt at islamofobi er «a word created by fascists and used by cowards to manipulate morons». Om ikke dette var nok til å få varsellampene til å blinke, uttalte Peterson i 2017 til studentavisen ved Universitet i Toronto at en mann som totalt avstår fra vold uansett situasjon er en mann han ikke har noe respekt for.

I samme intervju uttalte Peterson at han selv synes det er vanskelig å håndtere «gale kvinner» fordi han ikke kan håndtere dem på samme måte som han kan håndtere menn, altså underforstått han ikke kan slå kvinner. Peterson har også argumentert for at voldelige menn kan kureres hvis de blir elsket av en «god kvinne» gjennom tvangsmonogami.

Gjennom slike uttalelser legger Peterson ansvaret for voldsutøvelser fra menn over på kvinnene i samfunnet. Eksemplene nevnt ovenfor mener jeg absolutt vitner om hatprat og skadelige holdninger.

Petersons støttespillere består av nynazister, konservative kristne og «vanlige folk». Støttespillerne hans erkjent for å true med fysisk vold, spre personlig informasjon om Petersons kritikere på nett og sende hatmeldinger.

Jeg er sikker på at Peterson vet hvilken effekt utspillene hans og måten han ordlegger seg på har på hans tilhengere. Derfor må man tillegge Peterson noe av ansvaret for hetsen minoriteter møter fra hans tilhengere.

Jeg mener det er forkastelig at han fortsetter å uttrykke seg på en måte som han vet fører til større utrygghet for minoriteter. At Gundersen ikke evner å se hvordan Peterson både jager opp hat-stemming blant sine egne tilhengere og ytrer i beste fall ytterst alvorlige, i verste fall hatefulle meninger synes jeg er både foruroligende og problematisk. Disse meningene fortsetter Gundersen å fremme når han uttaler støtte til Peterson.

Når Gundersen, som den ressursrike personen han er, med alle muligheter til å lese seg opp på kritikken mot Peterson, går rett i Petersons felle er det ikke rart at mindre ressursrike personer lar seg lure. Når man er så privilegert og besitter en så viktig posisjon som Gundersens i det norske samfunn, med så stor innflytelse og autoritet må man undersøke alle sidene til personer man ytrere sin beundring for.

Dette gjelder spesielt for personer som er i undervisningsposisjon slik Gundersen er, med den autoritet overfor studenter som følger med en slik stilling.

Minoritetene som Petersons uttalelser rammer er blant Gundersens studenter. Hvordan tror Gundersen disse studentene har det når professoren deres offentlig uttaler støtte til Peterson, en person som kommer med hatefulle ytringer mot disse studentgruppene?

Som en av Gundersens både tidligere og fremtidige studenter synes jeg det er svært ubehagelig og det gjør med utrygg å skulle bli undervist av han. Hvis det er slik at Gundersen faktisk støtter uttalelsene fra Peterson jeg trekker frem i denne kronikken, vil jeg gå så langt som å si at det er svært problematisk at han er ansatt ved UiO og får undervise studenter.

Gundersen presenteres som ansatt ved UiO i artikkelen. Dette gir hans meninger ekstra tyngde. Jeg mener det er helt feil at en professor ansatt ved UiO bruker sin tittel på å underbygge sin autoritet og gi sine meninger tyngde, spesielt når dette brukes til å fremme støtte til problematiske figurer som Peterson.

Ved å fremme seg selv som ansatt ved UiO og ikke som privatperson, trekker Gundersen også UiO inn i denne debatten. Dette gjør Gundersens støtte til Peterson enda mer problematisk.

Selvsagt skal Gundersen som privatperson få uttale seg slik han vil. Men at han bruker sin stillingstittel som professor ved UiO til å underbygge og gi tyngde til sin støtte av Petersons kontroversielle postulater kan tyde på rolleforvirring fra Gundersens side.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS