Universitetet i Oslo

Skal ansette direktører og diskutere akademisk boikott

Ledelsen ved Universitetet i Oslo er imot akademisk boikott av nasjoner som Russland og Israel. Tirsdag skal saken diskuteres i universitetsstyret.

Styremøte ved Universitetet i Oslo. Svein Stølen og Arne Benjaminsen
Publisert

Den pågående krigen mellom Israel og Hamas har skapt sterke reaksjoner verden rundt, og mange har tatt til orde for at norske universiteter og høgskoler bør markere seg sterkere i saken. Før helgen demonstrerte flere hundre studenter mot universitetenes samarbeid med israelske utdanningsinstitusjoner. 

Flere universiteter, som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen har kommet med støtteerklæringer til folket i Gaza, og fordømt angrep mot sivilbefolkningen.

Fordømmelse er én ting, men flere mener at universitetene bør gå et steg lenger og bryte samarbeidsavtalene med israelske utdanningsinstitusjoner, såkalt akademisk boikott. Nettopp det skal styret ved Universitetet i Oslo (UiO) ta stilling til i tirsdagens møte.

Følg styremøte her fra klokka 10.

Åpner for diskusjon

Ledelsen ved Universitetet i Oslo har vært tydelig: Sivilbefolkningens lidelser er uakseptable, men de er imot å bruke akademisk boikott som et virkemiddel.

Svein Stølen og co. viser til de etiske retningslinjene, som sist ble diskutert i 2010, som sier at «UiO (...) arbeider for at vitenskapelige nettverk kan benyttes på en positiv måte i konflikter der diplomatiske kanaler brytes ned»

I sakspapirene skriver universitetsledelsen at den «står fast ved det prinsipielle standpunktet nedfelt i UiOs retningslinjer. Styret inviteres likevel til en åpen og prinsipiell diskusjon rundt temaet akademisk boikott som virkemiddel».

Nye direktører

Bak lukkede dører skal styret også ansette en ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og en ny organisasjons- og personaldirektør. 

Se hele sakslisten her: 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

 • Godkjenning av dagsorden og habilitet
 • Fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Organisasjons- og personaldirektør ved Avdeling for organisasjon og personal

Saker til behandling i åpent møte

 • Diskusjonssaker
 • UiOs utdanningsportefølje — ansvar, myndighet og helhetlig utvikling
 • Informasjonssaker
 • Arbeid med midlertidighet ved Universitetet i Oslo
 • Endelig tildelingsbrev fra KD til UiO for 2024
 • Diskusjonssaker
 • Akademisk boikott som virkemiddel
 • Orienteringssaker
 • Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saker til behandling i lukket møte

 • Orienteringssaker
 • Eventuelt
 • Ordinære saker
 • Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Powered by Labrador CMS