styremøte

Skal bestemme hvor ny campus i Innlandet skal ligge

Valg av konsept for ny campus på Lillehammer og Hamar står på sakskartet ved Høgskolen i Innlandet tirsdag.

Hvis rektor Peer Jacob Svenkerud får det som han vil, blir campus flyttet fra dagens beliggenhet på Storhove (på bildet) til Lillehammer sentrum.
Publisert

Høgskolen i Innlandet har styremøte tirsdag. Det er først et styreseminar og deretter åpent møte fra kl 13 til 18. Den åpne delen av møtet kan følges her.

En av sakene er konseptvalg for ny campus på Lillehammer og Hamar.

Ifølge styrepapirene opprettholder rektor Peer Jacob Svenkerud sin innstilling om å gå for konseptet Nybygg i Lillehammer sentrum for studiested Lillehammer, og konseptet Samling på dagens campus Hamar.

Innstillingen er i tråd med Statsbyggs anbefalinger, som er basert på de samfunnsøkonomiske analysene som fremkommer av konseptvalgutredningene (KVU), heter det.

På Lillehammer er det to alternativer, enten Lillehammer sentrum eller Storhove, der campus er i dag, men rektor går altså for å flytte til sentrum. På Hamar går han for samling på dagens campus, også i tråd med Statsbyggs anbefalinger.

Leiekontraktene med Statsbygg på studiestedene Lillehammer og Hamar utløper i henholdsvis 2023 og 2028.

Trenger ny prorektor

Prorektor for forskning og utvikling Arild Hovland har valgt å si opp sin stilling ved Høgskolen i Innlandet og gå av med AFP med virkning fra  1. november 2023.

Stillingen må derfor utlyses på nytt, og styret skal vedta sammensetningen av et innstillingsutvalg og forslag til utlysningstekst.

Planen er å ansette ny prorektor på styremøtet 31/8-1/9.

Går med overskudd

Regnskapsrapport for første tertial står også på sakskartet. Høgskolen i Innlandet leverer et plussresultat på 11,7 millioner kroner.

Høgskolen får 30,8 millioner i priskompensasjon, hvis regjeringens forslag går gjennom i Stortinget fredag, og rektor Peer Jacob Svenkerud sier i ledelseskommentarene at dette vil gjøre det lettere å opprettholde planlagt aktivitet.

På sakskartet:

 • Klage på oppsigelse fra 100 prosent fast stilling. Unntatt offentlighet
 • Konseptvalg for studiestedene Lillehammer og Hamar
 • Samarbeidsavtale med Innlandet Science Park (ISP) om å samlokalisere virksomhet i InSP Hamar 
 • Ansettelsesprosess - prorektor FoU
 • Langtidsplan 2024 - 2026
 • Lokale lønnsforhandlinger 2023
 •  Oppgradering av studentkantinen på studiested Lillehammer
 •  Foreløpig studieportefølje 2024/2025
 • Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 1. tertial 2023
 • Videreutvikling av HINNs administrative organisering - status primo juni 2023
 • Mal og rutiner for behandling av saker i høgskolestyret

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS