korona:

Skal gi legeautorisasjon uten muntlig eksamen

Vurdering av medisinstudenters kompetanse på ting som hjerte- og lungeredning, hvordan sette inn veneflon og nevrologiske undersøkelser, droppes ved Universitetet i Bergen i år. — Ingen katastrofe, mener prodekan.

Denne eksamensformen blir nå avlyst ved Universitetet i Bergen fordi det ikke er tillatt med eksamener som krever fysisk op´pmøte.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) begynner å få på plass måten de skal få vurdert sine studenter dette semesteret.

Koronasituasjonen gjør at fakultetslederne må tenke annerledes. Fra universitetsledelsen sin side har det nemlig blitt bestemt at det ikke skal gjennomføres noen eksamener med fysisk oppmøte på campus dette semesteret. Det er utfordrende å få til på medisinstudiet - der det vanligvis avholdes skoleeksamen og en muntlig eksamen som krever fysisk oppmøte.

Fakultetet har derfor valgt å ikke gjennomføre muntlig eksamen i år. Heller ikke for avgangsstudentene - selv om det ofte forekommer stryk på denne siste eksamenen.

Fakta

Flervalgseksamen og OSKE på medisinstudiene i Norge:

  • Flervalgseksamen, også kalt multiple choice eller MCQ skal teste kliniske resonnementer hos medisinstudentene.
  • Dette er avkryssingsspørsmål hvor man skal velge ett riktig svar blant flere alternativ. Det riktige svaret skal være det beste av alternativene, men de øvrige alternativene er ikke nødvendigvis direkte feil.
  • Ved Universitetet i Oslo består den skriftlige delen av fagprøven består av ca. 140 spørsmål.
  • Eksempel på en multiple choice-oppgave:
  • «En 11 år gammel gutt kommer til deg som fastlege. Mor forteller at han har stagnert i vekt, og selv når han spiser langsomt stopper maten stadig opp for ham. Han har uttalte plager med allergi overfor både nøtter og pollen, men er ellers frisk. Hva vil du primært mistenke hos ham?»
  • Svaralternativer: Reflukssykdom, Eosinofil øsofagitt, Øsofagusstriktur, Øsofagusatresi
  • OSKE-eksamen: OSKE står for «objektiv strukturert klinisk eksamen» og er en eksamensform hvor kandidatenen roterer mellom forskjellige stasjoner og oppgavene skal løses på sju minutter.
  • Oppgavene er standardisert slik at alle kandidatene får de samme oppgavene. Studentene presenteres for de samme skriftlige, muntlige eller praktiske oppgavene av ulike slag med utgangspunkt i simulerte pasienter, dukker eller ulike typer materiale.

Kilde: uio.no

Umulig å få til

Det er snakk om såkalt OSKE-eksamen. En eksamensform hvor kandidaten roterer mellom forskjellige stasjoner og løser oppgaver på avgrenset tid.

— Det er ikke mulig å avholde en slik eksamen, sier prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, Steinar Hunskår til Khrono.

Det er bestemt at alle eksamener skal gjennomføres digitalt, men ifølge Hunskår går det ikke an å vurdere studentenes kompetanse på hjerte- og lungeredning, hvordan sette inn veneflon, nevrologiske undersøkelser og så videre digitalt.

— Det lar seg rett og slett ikke gjennomføre, og det må vi leve med, sier Hunskår.

— Studentene skal altså få legeautorisasjon uten å gjennomføre den siste muntlige eksamenen. Kan vi stole på at de blir like gode leger, som de som har blitt uteksaminert tidligere?

— Svaret er selvfølgelig nei. På den annen side har vi klart oss i 60 år uten den eksamensformen. Vi har bare hatt den her på UiB i to semestre. Dette er ingen katastrofe, sier han.

Hunskår sier at de nå må bruke mer indirekte metoder for å vurdere studentene.

— Å legge vekt på praksis, godkjent tjenestekort, og en form for mappeevaluering. Jeg satser på at det går fint, sier han.

Hjemmeeksamen

Det blir imidlertid en skriftlig eksamen, men også her er det endringer. Den seks timer lange flervalgsprøven som vanligvis gjennomføres med eksamensvakter på universitetet, skal nå foregå hjemmenfra.

Fakultetet vil jobbe med å lage eksamenen så sikker som mulig.

— Vi skal ha tillit til studentene. Vi tror på at de vil sitte alene og ikke bruke hjelpemidler. Det er mitt utgangspunkt. Vi har en del tekniske muligheter som gjør det vanskelig å bruke hjelpemidler. Det er for eksempel et veldig høyt tempo på flervalgseksamenen. Man får 60-90 sekunder per svar. Man skal være temmelig rask om man rekker å google da, sier Hunskår.

Hunskår har også «innstilt» på at man skal benytte karakterskalaen bestått/ikke bestått istedenfor den tradisjonelle A-F-skalaen. Dette forslaget er nå på høring ved studieprogrammene.

Karakterer betyr ingenting på medisin

— Når vi rigger om eksamen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen, må vi ta noen snarveier når det gjelder innhold, omfang og kontroll. Når eksamenene tas hjemmenfra kan vi ikke vite helt sikkert om det bare er en person i rommet. Et argument for å droppe bokstavkarakterer er at grunnlaget for å skille mellom A og B ikke lenger er tilstede, sier han.

Ved Det juridiske fakultet i Oslo ble det mye bråk da ledelsen annonserte at de vil beholde bokstavkarakterer i noen av emnene, til tross for at man går over til hjemmeeksamen.

— Hjemmeeksamen med karakter er helt forkastelig i et sosialt perspektiv, det åpner for ren klassejustis, skrev jussprofessor Geir Woxholt på Facebook.

Frykten er at juristforeldre vil bidra med en hjelpende hånd, slik at studenter i praksis jukser. Legeyrket er også kjent for å gå i arv.

Hunskår mener imidlertid situasjonen for jusstudenter skiller seg fra situasjonen for medisinstudenter.

— Jusstudiet er kanskje det studiet der karakterer betyr mest. På medisin betyr det ingenting, sier han.

Det er derfor ikke så oppsiktsvekkende om man går over til bestått/ikke bestått mener han.

Diskuterer situasjonen

Hunskår sier det jevnlig gjennomføres videomøter om koronasituasjonen på tvers av de fire medisinfakultetene i Norge.

Det er stor variasjon i hvordan avslutningseksamenene gjennomføres. En annen forskjell er at ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU har man ikke bokstavkarakterer. Ved Universitetet i Oslo (UiO) er man i en overgangsfase til karakterer, mens dette lenge har vært normen ved UiB.

— Alle de medisinske fakultetene har tenkt å gjennomføre sitt system så godt som det lar seg gjøre. De som har rene oppmøte-eksamener kommer i samme situasjon som oss. Jeg vet at flere tenker å prøve å gjennomføre noen kliniske eksamener på video, som en klassisk muntlig eksamen med utspørring, sier han.

Bestemmer seg i påsken

Dekan ved Det medisinske fakultet ved UiO, Ivar Prydz Gladhaug, skriver i en epost til Khrono at de nå vurderer nøye om OSKE lar seg gjennomføre eller ikke. Endelig avgjørelse vil bli tatt over påske.

Fakultetet har bestemt at alle eksamener skal vurderes som bestått/ikke-bestått denne våren.

Ved UiO er OSKE en av tre avsluttende eksamener. Studentene på siste året har i tillegg en skriftlig digital flervalgs-eksamen som vil bli avholdt før påske, og en muntlig eksamen med kliniske case som skal avholdes i slutten av semesteret.

Gladhaug skriver videre at hjemmeeksamen er en av eksamensformene de vil kunne legge om til.

— Vi skal utføre vårens eksamen i tråd med kravet fra Kunnskapsdepartementet om at forventet læringsutbytte i forskriftene for studiet, fortsatt gjelder. Studentene har i løpet av studiet trent på kliniske ferdigheter og blitt testet gjennom mange eksamener. Selv om eksamineringen denne gang kan bli litt endret i forhold til et normalt semester, vil de uteksaminerte kandidatene være godt kvalifisert til å begynne i LIS1-stilling (tidligere kalt turnustjeneste red.anm.) på sykehusene, skriver Gladhaug.

Han understreker at den nylige omleggingen av spesialistutdanningen av legene medfører en tett oppfølging av nyutdannede leger.

Ikke avklart ved UiT og NTNU

Avdelingsdirektør for forskning, utdanning og formidling ved UiT Norges arktiske universitet, Heidi Adolfsen, skriver i en e-post til Khrono at koronapandemien gjør det utfordrende å avholde muntlig eksamen slik dette tidligere har blitt gjennomført.

— Vi har per i dag ikke tatt beslutning om hvorvidt muntlig eksamen kan utgå ved avsluttende eksamen, skriver hun.

Ved UiT er det fortsatt ikke tatt noen beslutning på hvorvidt skriftlig eksamen skal gjennomføres som hjemmeeksamen, men Adolfsen skriver at de vil informere studentene om hvilken eksamensform som vil bli benyttet, god tid i forveien.

Prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, Jon Magnussen, skriver i en epost til Khrono at heller ikke de har fastlagt i detalj hvordan vårens eksamener vil bli.

Powered by Labrador CMS