korona-tiltak:

Jodelstorm på juss: Frykter eksamensform vil føre til juks

Jusseksamener ved Universitetet i Oslo gjøres nå om til hjemmeksamen. Flere reagerer på at det fortsatt skal settes bokstav-karakter, og tror det vil føre til at studenter får jukse-hjelp av foreldre.

Dekan ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, Ragnhild Hennum, må svare for seg etter at det nå innføres nye eksamensformer.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stengte campuser og unntakstilstand har gjort at flere universiteter og høgskoler allerede har vedtatt å erstatte alle vårens skoleeksamener med hjemmeeksamen.

Denne uken bestemte også Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) seg for en slik overgang til hjemmeeksamen, og at det ikke vil gjennomføres noen skriftlige eksamener i universitetets eksamenslokaler våren 2020.

Ved mange av eksamenene skal man også gå over til karakterskalaen bestått/ikke bestått, men ikke ved alle emner.

De nye vedtakene om eksamen har ført til sinne blant studenter - som har tatt til det anonyme sosiale mediet Jodel, for å lufte sin frustrasjon. Over 700 personer har til nå skrevet under på et opprop mot bokstavkarakterer på hjemmeeksamen i juss.

Denne saken ble først omtalt av Rett24 og Advokatbladet.

Jodel i Oslo

«Skammer meg over UiO»

Alle eksamener på obligatoriske deler av masterstudiet i rettsvitenskap på 2. – 4. studieår vil få vurdering med bokstavkarakterer. Dette gjelder også eksamen på semi-obligatoriske valgemner på 4. studieår og de engelskspråklige valgemnene.

Skoleeksamen er normen på juss-studiet. Flere reagerer derfor på at noen fortsatt skal gis bokstav-karakter når det nå legges opp til hjemmeeksamen. Det fryktes at dette vil føre til juks, ved at enkelte studenter kan få hjelp fra kyndige foreldre.

På Jodel sier flere studenter tydelig ifra:

«Når du spør hvorfor og fakultetets svar er «fordi jeg sier det skal være sånn, og ferdig snakka»», skriver en bruker.

En annen skriver: «Skammer meg over UiO. Ganske flaut å studere her faktisk».

Men noen ber folk roe seg: «Håper vi kan få til en saklig dialog med fakultetet. Jeg mener at vi har mange gode argumenter, så vi må ikke rote det til med usaklige kommentarer om enkeltpersoner».

Woxholt: — Helt forkastelig i et sosialt perspektiv

På Jodel-gruppen til jussen ved Universitetet i Oslo har diskusjonen gått hett for seg.

17. mars mars tok også professor i rettsvitenskap, Geir Woxholt, til motmæle mot de foreslåtte endringene. Han gjorde det imidlertid under fullt navn på Facebook, og understreker at han ikke er en del av fakultetsledelsen.

— Hjemmeeksamen? Ja, hvis det er eneste alternativ! Men da med bestått/ikke bestått. Hjemmeeksamen med karakterer er det mest urettferdige jeg kan tenke meg - på juss i alle fall. Jeg har selv jobbet med styrke mot det i alle sammenhenger - alltid, skriver Woxholt.

Han mener det er en fare for at juristforeldre eller advokatforeldre som kan hjelpe til under hjemmeeksamen og dermed bidra til juks. Han mener de er en like stor fare at ressurssterke foreldre kan «kjøpe» bistand fra spesialister på fagområdet:

— Advokaten kontakter en spesialist i en annen avdeling i firmaet, og får innspill eller ham/henne til å bistå. Eller de velbemidlede foreldrene (som ikke er jurister) kjøper en jurist eller får en juristvenn til å bistå. Dette er en situasjon jeg mener vi bare må unngå - hjemmeeksamen med karakter er helt forkastelig i et sosialt perspektiv, det åpner for ren klassejustis!

Hjemmeeksamen med karakter er helt forkastelig i et sosialt perspektiv, det åpner for ren klassejustis!

Geir Woxholt, jussprofessor, UiO

Tillitsvalgte prøver å snu vedtaket

I en ny Facebook-post 19. mars skriver han at det vil være nesten umulig å avsløre juks. Dessuten mener han det er «uansvarlig hvis fakultetet skal sette studentene i den posisjon at de skal bli fristet til å ty til juks».

Jodel i Oslo

Det juridiske fakultet skriver i vedtaket at på alle hjemmeeksamener skal det tas inn følgende presisering på oppgavens første side:

«Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle tilgjengelige kilder. Utover dette arrangeres hjemmeeksamen på alminnelige eksamensvilkår. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgavean, å distribuere oppgaveteksten eller utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som fusk. I tillegg blir alle innleverte oppgaver behandlet i fakultetets datasystem for tekst- og plagiatkontroll».

19. mars la Juridisk studentutvalg ut en melding på sin Facebook-side der de skrev at de har fulgt med på sosiale medier og fått med seg hva studentene mener om den vedtatte eksamensformen dette semesteret.

— Vi skal avtale et møte med fakultetet om dette, og med en betydelig studentstemme i ryggen skal vi be om at vedtaket omgjøres.

Utvalget skriver at de har stått på, og vil fortsette å jobbe for at hjemmeeksamen ikke skal vurderes etter den ordinære karakterskalaen: A-F.

Dekan: Foreldre må ikke bidra til juks

Dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, sier til Advokatbladet at det er viktig at juristforeldre ikke skriver eksamensoppgaven for barna sine.

— Det vil være å jukse, og foreldre bør ikke hjelpe barna sine med juks. Likevel vil det være umulig for oss å kontrollere dette, sier hun.

Hennum har forståelse for at studenter reagerer på avgjørelsen om å gjøre om eksamensformen.

Hun erkjenner at fakultetet er i en helt ny, og krevende situasjon, der de må forsøke å finne en løsning som gir studentene studieprogresjon, og der de får gjennomført eksamen.

Hun understreker til Advokatbladet at fakultetet prøver å tilpasse både oppgaver og sensorveiledninger slik at de kan minimere muligheten for slik hjelp.

Powered by Labrador CMS