Rektor Johann Roppen er styreleiar. Det var stilt spørsmål ved om han var habil i tilsetjingssaka ved Avdeling for mediefag. Konklusjonen er at han er habil. Foto: Øystein Torheim

Skal tilsetja ny mediedekan i Volda

Styremøte. Styret ved Høgskulen i Volda har tilsetjing av dekan ved Avdeling for mediefag på dagsorden torsdag. Dei skal òg få ei orientering om status ved avdelinga.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På ei saksliste som er prega av fleire årsrapportar, finn ein ei sak som allereie har fått mykje merksemd: Dekanstillinga ved Avdeling for mediefag. Som Khrono har skrive, vart dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn mellombels omplassert i fjor haust. Bakgrunnen var ei arbeidsmiljøsak ved avdelinga. Rotevatn sitt åremål går ut i august, og i oktober i fjor vedtok høgskulestyret at stillinga skulle lysast ut.

Rotevatn søkte

Då søkjarlista vart kjent i januar, stod Rotevatn sitt namn på den.

Fakta

Søkjarane til dekanstilling mediefag i Volda

Aina Voll (33), miljøterapeut

Martin Maier (35), Senior prosjektøkonom/prosjektstøtte

Henrik Wilhelm Jørgensen (57), Sjefskonsulent

Nils-Jarle Sætre (49), arbeidssøker

Tor Bang (64), førsteamanuensis

Pål Aarsæther (50), lektor m/tilleggsutdannelse

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (44), dekan

— Eg har levert det styret har bestilt i mi første periode; økonomisk, fagleg og administrativt. No må arbeidet halda fram og avdelinga må jobba i fellesskap for å løysa utfordringane framover, skreiv Rotevatn i ein kommentar til Khrono den gongen.

Det er seks andre søkjarar til stillinga (sjå faktaboks).

Tilsetjinga av dekan vil gå føre seg bak lukka dører.

Uroa over negativ omtale

Bak lukka dører vil styret òg få ei orientering om status ved Avdeling for mediefag. Som Khrono har skrive, har sjukefråveret ved avdelinga auka mykje det siste året.

Rektor Johann Roppen har tidlegare kommentert tala. Då skreiv han i ein e-post til Khrono at høgskulen tek tala på alvor og jobbar kontinuerleg med dette.

— Avdelinga har i løpet av dette studieåret arbeidd systematisk med konkrete tiltak for å betra arbeidsmiljøet og få ned sjukefråveret på avdelinga, skreiv Roppen.

No er forholda ved avdelinga nemnt i to andre saker som styret skal handsama. I årsrapporten for læringsmiljøutvalet heiter det at Avdeling for mediefag har fleire lærarar som ikkje held til i Volda.

«Dette gjer studentane usikre på kvar dei skal gå med ulike spørsmål, når lærar er vekk i lange periodar. Dei saknar informasjon om dette, og har opplevd å ikkje få kontakt», heiter det.

I årsmeldinga for høgskulen kjem det fram uro: Medieutdanninga har vore eit flaggskip, men på grunn av omstillingar i mediebransjen er rekrutteringa til desse studia pressa. I fjor var det Universitetet i Bergen som hadde dei høgaste opptakskrava for å koma inn på journalistutdanning. I årsrapporten heiter det at «det har i 2019 vore ein del negativ medieomtale om arbeidsmiljøet ved avdeling for mediefag. Vi trur ikkje dette vil få følgje for studentrekrutteringa, men det kan påverke rekruttering av tilsette. Høgskulen må ha fullt fokus på arbeidet med å betre arbeidsmiljøet og få ro rundt avdelinga i tida framover».

Sjå direkte

Møtestart er klokka 10.45 torsdag. Her finn du sakslista, og du kan sjå møtet direkte her.

Powered by Labrador CMS