professorat

Skårderud til Universitetet i Agder

Psykiater Finn Skårderud er engasjert som professor II ved Universitetet i Agder, blant annet for å hjelpe til med nytt psykologistudium.

Psykiater og professor Finn Skårderud er ansatt som professor II ved Universitetet i Agder.
Psykiater og professor Finn Skårderud er ansatt som professor II ved Universitetet i Agder.
Publisert

Finn Skårderud er kallet til en 20 prosent stilling som professor II på Fakultet for helse- og idrettssvitenskap ved Universitetet i Agder, melder uia.no.

Kallelse betyr at man blir ansatt uten utlysning, noe universitets- og høgskoleloven åpner for år særlige grunner taler for det. Samarbeidet skal vare i tre år.

Skårderud er psykiater, professor og forfatter og direktør for Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo. Han er internasjonalt anerkjent som ekspert på spiseforstyrrelser.

Skal bidra mot profesjonsstudium

Den kjente psykiateren skal blant annet bistå i prosessen mot et profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Agder, heter det.

Det skjer etter at regjeringen har gått inn for å oppheve gradsforskriften som gir enkelte institusjoner monopol på noen utdanninger, blant dem profesjonsstudiet i psykologi.

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen sier at UiA venter mange praktiske gevinster fra samarbeidet, blant annet at studenter kan få praksis i psykisk helsearbeid på Villa Sult, og fagmiljøene kan gå sammen om EU-søknader om forskningsfinansiering.

— Det er av stor samfunnsmessig betydning å utvikle varierte praksisformer innen psykisk helsearbeid der også kunst og kultur anerkjennes som betydningsfulle og helende elementer, sier han.

Ser nytte for begge parter

Skårderud sier i en nyhetssak på UiAs nettsider at han ser fram til at det han beskriver som en ung kultur på Villa Sult kan lene seg mot en etablert forsknings- og undervisningsinstitusjon som UiA.

— Vi har nytte av å sparre med en etablert kultur, og få et nytt blikk på arenaer for helse, kultur og idrett. I all beskjedenhet tror jeg også at vi kan være en spennende dialogpartner for et fremtidig psykologistudium, sier han.

Et av områdene for samarbeid vil være sammenhengen mellom idrett og spiseforstyrrelser. Skårderud sier at han gjerne vil se på denne sammenhengen på en mer konstruktiv måte.

— Idrett som kultur ligner på spiseforstyrrelsen: Begge har en ekstrem vektlegging av kropp, ernæring og mestring. Det er en konkurranse, hvor man definerer seg i forhold til andre. De er svært opptatt av å sprenge grenser, og å ikke kjenne etter. Idretten hjelper oss slik til å synliggjøre allmenne problemer i samfunnet, sier han.

Powered by Labrador CMS